ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Na Půdě se šlo besedovat na kafe s učitelem

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - KreBul uspořádal pro žáky Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy Prachatice i širokou veřejnost besedu Na kafe s učitelem.

    

  

# Úterý 11/7 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Za KreBul - realizátora projektu Jiří Gabriel Kalima

Ta je součástí projektu Na učitelích záleží i v Jihočeském kraji, jehož hlavním smyslem je posilování prestiže učitelského povolání a snaha zvýšit zájem o učitelské povolání v Jihočeském kraji, popularizovat studium učitelství a zvyšovat atraktivitu učitelské přípravy.

Proto jsme se rozhodli pozvat učitele v různých fázích jejich pedagogického působení. Mladá učitelka Petra s velmi krátkou praxí; Klaudia, která učí více jak 20 let; paní Věra, která je, po více jak čtyřicetileté praxi již v důchodu; či volnočasoví pedagogové Jiří a Kuba, který se učitelství již nevěnuje, byť jej studoval.

Všichni měli co říci k připraveným otázkám – například co je vedlo k tomu studovat pedagogiku, jaké mají vzpomínky na učitele, změnily se děti či společnost, jak se změnila výuka po zavedení chytrých telefonů, či zda rozumí dnešním mladým lidem – chábr, kérovat, chálka, krašovat…

Všichni hosté sdělovali své zkušenosti, sdíleli svou cestu, názory i postoje a předávali to, proč je jejich smyslem dělat právě tohle povolání. Jak hosté na konci řekli, největší odměna je úsměv, překonání strachu, příjemná atmosféra, radost či pochopení… Studenti tak ze setkání odcházeli s otázkou v hlavě, kam chtějí směřovat své další kroky a jak být více „in“ učitel.

Po prázdninách budou pokračovat další aktivity - vyhlášené dvě soutěže, workshopy pro školy, příprava a realizace metodiky pro žáky škol. Akce a aktivity se konají v rámci projektu Na učitelích záleží i v Jihočeském kraji, podpořeném z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci dotačního titulu Na učitelích záleží.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky