ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Lenorští oslavili sto devadesát let své obce

FOTOREPORTÁŽ - Oslavovat s obcí založenou v roce 1834 jako Eleonorenhain u legendární sklárny přijel také hejtman Martin Kuba a nechyběl ani karikaturista.

# Neděle 2/6 2024 - TEXT A FOTO: Ladislav Beran

Oslavu připravil v sobotu 1. června odpoledne a večer místní obecní úřad, ženy, hasiči a také Velká lóže pecařská. A připraveno toho bylo opravdu hodně, i když venkovním aktivitám příliš nepřálo počasí. Hasiči se postarali o občerstvení na grilu a k tomu chutnalo i pečivo z místní pece. Připravena byla rovněž stanoviště s úkoly pro děti a otevřeno bylo i muzeum zdejší sklářské výroby. Historii obce připomínala i řada fotografií nebo kronik.

Hlavní část oslavy byla připravena od šestnácti hodin v místní sokolovně. Hosty a návštěvníky nejprve přivítala starostka Karolína Štěpánová, která poděkovala mimo jiné i za hojnou účast. A oslavovat s Lenorskými přijel i hejtman Martin Kuba. Ten vzpomněl na to, že do Lenory jezdíval jako vodák a ocenil místní slavnost jako výraz tradiční jihočeské pospolitosti.

Program otevřela dechovka Pepovanka a v přestávkách jejího vystoupení se představily děti z místní mateřské a základní školy s pásmem básniček a písniček pod vedením učitelek Marcely Vachtové a Ingrid Hanzalové. Nechyběl ani pěvecký sbor pod taktovkou Lenky Jančovičové.
Zazněla samozřejmě také legendární skladba Tam v krásné Šumavě, kterou složil Andreas Hautauer – lenorský sklář a stala se šumavskou hymnou. Andreas Hartauer má v obci pomník se vzpomínkou na něj i tuto skladbu. Pěkné přitom bylo, jak si se sborem notovali i přítomní v sále.

Popřát Lenorským k výročí přijel také dětský pěvecký sbor Chorošek ze Zdíkova s pásmem lidových písní a po hudebnících, kterým se vždy dostalo dlouhotrvajícího potlesku, následovalo historické vyprávění doprovázené fotografiemi z vlastních alb. Připravil ho lenorský rodák Lubomír Šmrha. A bylo to úžasné a poutavé povídání třeba o proslulých lenorských rodech a rodácích, sborech, spolcích i sklárně a pečení.

Tím skončila odpolední část programu a následovala veselice. K tanci a poslechu hrála skupina Radima Flendera. A v devět hodin večer bylo připravené překvapení v podobě osmiminutového filmu s názvem Písečná animace naší obce. Zajímavá produkce se moc líbila a po skončení následoval potlesk. Vydařila se přitom celá oslava.

 

 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky