ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Kostel zaplnili o dětské půlnoční andělé i pastýři

FOTOREPORTÁŽ - Prachatická římskokatolická farnost ani letos neochudila rodiny s dětmi o mši, které se říká dětská půlnoční a která je o tajemství narození Ježíše.

    

 

# Boží hod vánoční 2023 - TEXT A FOTO: Tomáš František Přibyl

Tradiční půlnoční vánoční mši slaví křesťané v předvečer svátku Narození Páně. Jde o osm století starou tradici, která má letos výročí. První půlnoční a první živý betlém připravil podle dochovaných tradic v roce 1223 svatý František z Assisi. Mše má věřící připravit na důležitý svátek nočním bděním, postem i modlitbami. A dětská půlnoční je zaměřena na malé věřící a koná se proto už odpoledne a ne až o půlnoci.

V Prachaticích měly dětské půlnoční v nedávné minulosti tradici, ke které patřily i velké výpravné živé betlémy, které inscenovaly příběh Ježíšova narození jak ho vypráví evangelium podle Lukáše. S vikářem Petrem Plášilem pak přišla tradice putování. Přesněji putování do Betléma, kdy jsou děti zapojeny do symbolické cesty do biblického Betléma a položení malého Ježíška do jeslí. A podle tohoto scénáře se prachatická dětská půlnoční konala na Štědrý den i letos.

I tentokrát přitom šlo o jednu z nejnavštěvovanějších bohoslužeb roku, na kterou dorazila řada rodin s dětmi. Průvod pastýřů a andělů, který uložil v čele s otcem Petrem jezulátko do jeslí, byl přitom velmi početný. Sváteční nasvícení kostela také podpořilo setkání s tajemstvím narození Ježíše a ke všemu tradičně hrála skupina Elaion.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky