Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Vimperk dostane nový navigační systém v novém stylu města

VIMPERK - 16/2 2021 - 12:42 – Vimperk začne letos měnit třicet let starý navigační systém pro turisty. Dostane novou visuální identitu města.

      

   Text: TOMÁŠ PŘIBYL, návrhy Matěj Chabera a Michaela Hečková

  

Vimperk si loni zvolil novou visuální identitu města a na začátku roku ji oficiálně představil. Informovali jsme o ní už loni v listopadu. (Vimperk o sobě řekne logem, že má energii, styl a sebevědomí). A letos ji začne implementovat do jednotlivých segmentů veřejného prostoru a života. První na řadu přijde navigační a informační systém pro návštěvníky Vimperka.

„Jde nám především o to, abychom maximálně smysluplně využili připravovaný navigační systém a pokusili se do něj v co největší míře implementovat i další cykloturistická a turistická značení, která jsou v současnosti ve městě, mnohdy nekoncepčně a neesteticky, umístěna,“ vysvětlila vedoucí vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu Martina Křížová.

Kromě nové visuální identity města je důvodem pro změnu navigačního systému i to, že ten starý funguje už třicet let. Postupně byl rozšiřován a inovován. Zahrnuje přitom jak prvky navigačního systému, informačního mapového systému, značení turistických okruhů, tak také dopravní značení, plakátovací plochy či propagační vlajky na Fišerce. Impulsem pro nový systém je i očekávaný příliv turistů po otevření zámku po rekonstrukci.

„Kompletní vizuální proměnou směrového navigačního značení se v současné době zabývá zpracovatel vizuální identity města designér Matěj Chabera ve spolupráci s městským architektem René Dleskem a pracovníky odboru školství a kultur. V současné chvíli je známa nová podoba navigačního systému, následovat bude výběr dodavatele, který by měl v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku nové značení nainstalovat,“ řekla Renata Lešková z odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Následovat by mělo rozšiřování nového systému i na odstavných parkovištích a turisticky atraktivních místech ve městě. Současně s novým systémem začíná radnice připravovat také novou podobu propagačních materiálů města. A vzniknou také zásady pro používání loga.

Nový visuální styl města

Vimperk je středověké město 21. století. Krásné a hrdé město na ostrohu nad řekou Volyňkou. Město pod Boubínským pralesem se Šumavou doslova za zády.Koncept nové vizuální identity využívá právě jednotlivé historické elementy a skryté poklady, které lokalita nabízí. Historie Vimperka je silně spjata s knihařskou tradicí. Už v roce 1484 zde nedlouho po vynálezu knihtisku vytisknul pasovský tiskař Johann Alacraw dvě knihy. Nejvýraznější lokální osobností však byl zakladatel tiskárny Vimperk, knihkupec a vydavatel Johann Steinbrener– knihtiskařský Baťa. Zdejší dílna dosáhla světového věhlasu a milionových nákladůmodlitebních knih včetně koránuči lidových kalendářů. Knihy byly svého času vydávány ve 30 jazycích a distribuovány doslova do celého světa.

V jako otevřená kniha

Nové logo města Vimperk proto jasně připomíná otevřenou knihu či pruhy hřbetů knih vystavených na polici. Použito je čisté, přesné a perfektně čitelné moderní písmo Aeonik Pro. Současný Vimperk se profiluje jako město sportu a volnočasových aktivit, místo odpočinku. „Pruhy v logu symbolizují sport, dynamiku a pohyb. Nápis Vimperk jako by visel na pomyslné stuze medaile, což působí jaksi vznešeně a dekorativně, ale pořád současně a minimalisticky. Logo by mělo podpořit hrdost místních a upevnit jejich vztah k místu,“ popisuje designér Matěj Chabera. Ohraničené písmeno V evokuje W. Připomínátak starý německý název města – Winterberg. Vimperk má vizi, budoucnost a jasnou identitu. Nemusí o sobě pochybovat. Je skvělým místem pro život i aktivní dovolenou v přírodě. Právě proto je název města zakončen suverénnítečkou. Vimperk přesně ví, kam směřuje. Nekřičí vykřičníkem ani o sobě zmateně nepochybuje otazníkem. Prostě je. Tečka.

Symbióza starého a nového

Zvláštností návrhu je skladba loga, která umožňuje plynule a jednotně pracovat hned s několika jeho verzemi. Vizuálnímu systému tak poskytuje flexibilitu při zachování jasného charakteru. Vedle základní univerzální verze loga je zpracována například podélnáverze pro použití v online prostředí a úzkých kompozicíchči slavnostní podoba pro významné události, jejíž součástí je rovněž městský znak. „V návrhu mi šlo především o symbiózu nového výrazného loga a historického městského znaku. Obě podoby mají svůj smysl, svou roli a koncept je postavený na jejich rovnováze. Městský znak bývá u nových návrhů často vynechán nebo se objevuje někde bokem. Mým cílem bylo postavit tyto dva silné symboly na jednu rovinu tak, aby se navzájem podporovaly,“ říká Matěj Chabera.

Městský znak vstupuje do 21. století

Aplikaci nové vizuální identity předcházelo překreslení městského znaku. Ten se nacházel v žalostném stavu po estetické i heraldické stránce a nesl stopy neodborných zásahů. Chabera přizval ke spolupráci odborného konzultanta z České genealogické a heraldické společnosti v Praze, pana Stanislava Kasíka. Designér dal znaku novou podobu, která kombinuje současný výraz hlavní figury inspirovaný logy sportovních klubů, čímž odkazuje ke sportovní image Vimperka, a konzervativní tradiční formu znaku vyvíjející se v různých obměnách od roku 1537. Velký vliv na tvarosloví figurylva měl také státní znak ČR od Jiřího Loudy. Snahou nebylo znak výrazně měnit, ale dát mu vrcholnou estetickou, technickou a heraldickou podobu.

Barva šumavských rašelinišť a fasád starých domů na náměstí

Barevné schéma nové vizuální identity čítá pět základních barev. Bílá představuje barvu papíru neboli základního komponentu knih. Krémováje zase barvou fasád domů na zdejším svažitém náměstí Svobody a rovněž barvou papíru starých knih. Oranžovo-červená připomíná barvu městské vlajky a odkazuje k cihlám a střešním krytinám, které lze spatřit ze Státního zámku Vimperk. Smrková je barvou zdejší přírody. Zastupuje šumavské lesy, slatě a rašeliniště. Značí Národní park Šumavu, krajinu, ekologii, zdravé životní prostředí i otázky udržitelného životního stylu stejně jako udržitelného cestovního ruchu. Konečně černá je barvou tiskaře a písma v knihách.

Strategický a komplexní přístup

Nová vizuální identita města Vimperk je součástí komplexní proměny obce. Šumavské město si v loňském roce nechalo od společnosti ONplan vypracovat Analýzu cestovního ruchu a Strategický plán města Vimperk. Designér Matěj Chabera proto přizval v rámci důkladné metodologie ke spolupráci literárnídokumentaristku Michaelu Hečkovou, která se věnujesoučasné architektuře a rozvoji malých měst. Ta zpracovala úvodní rešerše základní charakteristiky města. Součástí první fáze příprav byl také krátký pobyt ve Vimperku, vlastní fotodokumentace, rozhovory s místními obyvateli a celkové vstřebání turistického zážitku při návštěvě města. Autoři od začátku mířili na jednu kompletně dotaženou variantu a její plné rozpracování, jež svou mírou detailu výrazně překročila prvotní zadánívyzvané soutěže. „Novým návrhem vizuální identity jsme nadšeni. Nepochybně přispěje k určité jednotnosti a jasné propagaci města Vimperk. Autoři projevili o naše město neobvyklý zájem. Vyžádali si veškeré strategické dokumenty a podrobně načetli historii města. Logo je opravdu krásné a funkční,” dodává starostka Jaroslava Martanová (STAN). Aplikace komplexního balíčku vizuální identity bude realizována v průběhu roku 2021.

MA Matěj Chabera (1982)

Matěj Chabera je designér propojující obory grafického a produktového designu. Jeho tvorba je postavená na obsáhlé a neustále se vyvíjející osobní metodologii, která pro něj svým významem převyšuje vizualitu či styl. Chabera navrhuje vizuální identity, knihy, experimentální objekty, průmyslové produkty a nábytek. Jeho přístup k designu je postavený na propracovaném procesu navrhování od neustálého studia oboru, přes pečlivé rešerše a spolupráce s dalšími odborníky a dlouhodobý vývoj, prototypováníaž po pečlivé dotažení a výraznou prezentaci práce. Chabera studoval filosofii, psychologii a dějiny umění na Karlově Univerzitě, grafický design a design v architektuře na GerritRietveldAcademy v Amsterdamu a jako první Čechabsolvovalobor design products na Royal College of Art v Londýně. Své pražské studio a značku založil v roce 2009, navrhuje pro spektrum mezinárodních klientů (např. Herman Miller, Model Obaly, LUGI, Kavalierglass), tvoří vlastní kolekce a ve spolupráci s americkou univerzitou NC State také vede novou generaci studentů k designu dle vlastní metodologie. Realizoval přes 70 výstav u nás i ve světě. Je vítězem cen Czech Grand Design – grafický designér roku (spolu s Jakubem Korousem a Tomášem Brousilem) a držitelem německého ocenění RedDot za redesign značky Primeros (spolu s Jakubem Korousem). Jeho práce je zastoupena ve stálých sbírkách muzea designu v belgickém Gentu. Společně s literárnídokumentaristkou Michaelou Hečkovou je podepsán pod knihou 20 000 mapující současnou architekturu na malýchčeských městech a publikací Možnosti vesnice zaměřující se na architektonickou proměnu českého venkova, která vychází na jaře 2021.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena