Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Strašně drahé letní kino bude předvolební úplatek a zločin

PRACHATICE - 11/2 2021 - 11:23 – Prachatická opozice včera velmi tvrdě zkritizovala plán na letní kino za 60 000 000. Přesto byla investice schválena.

      

   Text: TOMÁŠ PŘIBYL 

  

Prachatická menšinová koalice včera předložila v zastupitelstvu uvolnění šedesáti miliónů korun na demolici stávajícího letního kina a vybudování nového. (Koalice chce uprostřed covidové krize letní kino za 60 000 000) Koalice projekt držela několik let v podstatě u ledu a nyní se poměrně nečekaně uprostřed ekonomických problémů a v době socioekonomického úpadku Prachatic rozhodla ho realizovat.

Podle opozice se koalice v podstatě splašila a zešílela, když zjistila, že odkládáním a neřešením řady věcí našetřila 95,6 milionu a rozhodla se postavit těžce předražený předvolební dárek. A navíc místo aby pomohla místním lidem, podpoří některou z velkých stavebních firem, které si na takovou zakázku troufnou.

Opozice se snažila především poukázat na nesmyslnou cenu a nevhodnost tak vysoké investice do zábavy a kultury v době, kdy řada lidí bojuje o ekonomické přežití. „V době, kdy jsou lidé na hranici chudoby, by bylo lepší to odložit a počkat na dotaci,“ řekl Júsuf Traore.

Jakub Nepustil v diskusi tlumočil názor městského architekta, kterého koalice o vyjádření nepožádala, a který zmínil, že město má řadu akutnějších problémů. „Je to naprostá hovadina,“ nebral si servítky Jakub Nepustil. „Je to doslova zločin na městě, které se potýká s řadou problémů,“ dodal. Radnice by podle něj raději měla řešit úbytek obyvatel a odchody mladých lidí z města, prázdnou Dřípatku, zbrojnici, střelnici a řadu dalších problémů jako mrtvé centrum a knihovnu.

Podle starosty Martina Malého ale vidí koalice v investici možnost pomoc ekonomice ve městě utrácením. I sám starosta ale připustil, že se o zakázku podle jeho informací budou ucházet hlavně velké firmy a ty většinu peněz vyvedou mimo region. „Dát šedesát milionů velké firmě je plýtvání v době, kdy na to nemáme. Je to ulítlé,“ řekl Robert Zeman.

Podobně se do kritiky projektu, jeho ceny a malé využitelnosti pustil na facebooku Jan Bauer, který se nakonec jednání účastnit nemohl. „Měsíc poté, co jsme schválili „prázdný“ rozpočet na letošní rok s důrazem na šetření každé koruny, protože máme největší krizi od druhé války, přichází vedení s nápadem se krizí proinvestovat a zrekonstruovat letní kino za 60 mega!!! Bez varování, bez diskuse se zastupiteli, bez hodnocení dopadů, přínosů, potřebnosti… Nic!“ uvedl. „Již šest let se snažím našim radním vysvětlit, že takto pojatý megalomanský projekt je pro naše město nesmysl, že to není vhodná lokalita, že dnes mají lidé trochu jiné představy a hlavně potřeby. A hlavně, že letní kino se dá elegantně řešit nákupem, či pronájmem mobilních zařízení! Několikrát jsme tento model představili prachatickým občanům na Parkáně a myslím, že to mělo slušný ohlas,“ dodal Jan Bauer.

Mladí zastupitelé za Živé Prachatice Barbora Koritenská a Michal Piloušek také poukazovali na to, že by šlo promítání a koncerty řešit na Parkáně s mnohem menšími náklady. Oba mají s pořádáním kulturních akcí velké zkušenosti.

Navíc návštěvnost promítání je v Prachaticích obecně velmi nízká a spíše tristní a i proto se v případě kina Národka hledaly co nejlevnější formy jeho provozování a letní kino nedostalo před deseti lety digitální techniku právě proto, že by se absolutně nevyplatila.

Koalice byla v diskusi jako obvykle argumentačně natolik zdrženlivá, že mluvil jen starosta. Ten kromě předložení důvodové zprávy (přinášíme její celé znění na konci) opakoval, že kino je předvolební slib a nyní na něj nastala vhodná doba. Na to, proč nebyly vybrány k realizaci jiné investice z programu koalice, neodpověděl a k návrhům na debatu o jiných řešeních řekl Martin Malý: „Jiný a lepší návrh jsme nezaznamenali.“

Na žádost opozice na konci diskuse vystoupila ředitelka Kulturně informačních služeb Prachatic Věra Houšková. K dotazu, zda bude kino přínosem pro pořádání akcí, nečekaně odpověděla: „Já na to teď nedokážu odpovědět, protože tu informaci také ještě vstřebávám,“ potvrdila tak nepřímo, že koalice investici předkládá hodně narychlo a provozně ji nemá promyšlenu.

Podle Věry Houškové bude organizačně určitě lepší mít dobré zázemí, ale náklady budou obrovské. „Bude to provozně strašně drahé,“ řekla doslova s tím, že bude nutné na provozování kina na několik měsíců v roce také najmout dalšího pracovníka. „Personálně je to tak, aby se tomu věnoval jeden člověk maximálně čtyři měsíce v roce,“ dodala.

Schválení projektu nakonec prošlo osmi hlasy Nezávislých a po jednom hlasu přidala ČSSD, ANO a KSČM. Opozice hlasovala proti celá.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO:

Zastupitelstvo města usnesením č. 208/2016 ze dne 20. 6. 2016 schválilo architektonickou studii rekonstrukce letního kina v Prachaticích zpracovanou Mimosa architekti s.r.o. a navazující další projektovou přípravu tohoto stavebního záměru. Projednání a schválení studie zastupitelstvem města předcházelo veřejné projednání architektonické studie, uskutečněné ve Společenském sále Národního domu dne 30. 5. 2016, kterého se zúčastnilo cca 20 osob a na kterém nezazněly žádné podněty odůvodňující změnu studie či zpochybňující řešení dle studie. Vizualizace nového stavu z architektonické studie rekonstrukce letního kina jsou obsaženy v příloze zprávy. Projektová příprava rekonstrukce byla Dokončena v roce 2018 zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Stavební povolení nabylo právní moci v březnu 2018 a platí do 31. 12. 2023. Záměr je připraven k realizaci, která záleží na zajištění peněžního krytí. Projektová dokumentace (její hlavní součásti) je k dispozici na webových stránkách města v sekci Město Prachatice – Investiční záměry a rozvojové projekty (https://www.prachatice.eu/rekonstrukce-letniho-kina/d-35363/p1=25837). Celá projektová dokumentace je k nahlédnutí na odboru investic a odboru stavebně správním a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice. Koordinační situační výkres tvoří přílohu zprávy.

Letní kino v Prachaticích pochází z roku 1963. Užíváno není od doby ukončení distribuce filmů v analogovém formátu, kdy filmová distribuce přešla výhradně na digitální formu (na kterou letní kino není vybaveno). Využíváno není ani k jiným účelům. Poslední promítání se uskutečnilo v srpnu 2011. Rekonstrukcí bude chátrající areál letního kina přetvořen v multifunkční prostor pro letní filmovou projekci a pořádání různých kulturních či společenských akcí (např. hudební i scénická vystoupení, koncerty, školní besídky apod.). S otevřením areálu se počítá např. při Slavnostech solné Zlaté stezky, v rámci kterých v něm může probíhat doprovodný kulturní program, přičemž přístup bude přímo od Štěpánčina parku, nejen z ulice SNP. Areál bude výrazně zmenšen. Nynější kapacita cca 800 sedících diváků bude redukována na 348 míst k sezení. 7 míst v hledišti bude vyhrazeno invalidním osobám na vozíku. Areál bude téměř o 11 m užší a o 10 m kratší. Na východní straně uvolňuje prostor řešený v rámci záměru revitalizace Štěpánčina parku, který je také projektově připraven k realizaci. Objekty pokladny s bufetem (70 m2) i promítárny se sociálním zařízením pro diváky (84 m2) budou nové, pokladna s ohledem na zúžení areálu v novém místě, promítárna v místě stávajícím, přičemž nově obsahuje bezbariérově řešená WC návštěvníků. Promítací plocha se s ohledem na zkrácení areálu přesunuje do nové pozice dále od Štěpánčina parku. Nová projekční plocha bude s rozměry cca 6 m x 14 m výrazně menší (dosud cca 11 m x 25 m), řešena je jako plátěná, elektricky svinovatelná do schránky pro ochranu plátna mimo vlastní filmovou projekci. Zepředu na ni naváže pódium umožňující kulturní vystoupení, zezadu pak šatny pro vystupující s praktickou možností přímého nástupu na pódium (zahrnou také sociální zázemí a sklad). Pódium a cca 1/3 hlediště budou kryty membránovým zastřešením, do jehož architektonického řešení se volně propisuje téma obvyklých prvků kinematografie – systém kotoučů a kladek vedoucích film v tradičním projekčním zařízení. Pódium přitom umožní instalaci mobilního zastřešení (stage s půdorysem max. 8 x 6 m), pro které stavba obsahuje kotevní místa po obvodu pódia a které je v praxi vyžadováno např. vystupujícími při koncertech. V rámci stavby je řešeno 11 parkovacích stání v místě stávajícího chodníku poblíž hlavního vstupu do areálu. Tato stání jsou zcela nová a budou k dispozici k obecnému užívání veřejností. Zaměstnanci, pořadatelé, účinkující a další VIP osoby mohou při užívání areálu parkovat také na zpevněných plochách vně areálu u jeho severní a východní hranice. Zpevněná plocha vně areálu u jeho východní strany (ke Štěpánčině parku) také umožňuje např. umístění mobilních WC či stanů nebo jiného zázemí vystupujících či pořadatelů při větších akcích.

Podle stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje k projektové dokumentaci záměru, není dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (§ 30 odst. 2), zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru považován za hluk a nepodléhá žádným hygienickým limitům. Celý záměr do města vrátí fenomén letního kina, který zde má tradici od 60. let minulého století, a to v uživatelsky i provozně komfortním a bezbariérovém provedení, včetně prodeje občerstvení a vlastního sociálního zázemí. Umožní i další vhodné využití areálu v rámci nabídky kulturních a společenských akcí. Významným způsobem zkultivuje zájmové území a posune jeho estetické působení a uživatelskou přívětivost na nesrovnatelně vyšší úroveň. Jeho prostřednictvím Prachatice také získají vzhledově atraktivní architektonicky kvalitně a promyšleně řešenou stavbu. Současně významným zmenšením areálu a jeho kapacity a návrhem nových parkovacích stání jde o záměr vstřícný pro okolní bytové domy i Štěpánčin park. Podle strategického plánu rozvoje města se jedná o záměr z prioritní osy rozvoje 2. Kulturní dědictví, cestovní ruch a volnočasové aktivity, opatření Cestovní ruch a kultura. Předpokládané náklady realizace dle rozpočtu projektu (2018) činí 43 080 998 Kč bez DPH (včetně promítací a ozvučovací techniky a vybavení bufetu). K tomu je nutné připočítat navýšení cen od doby zpracování rozpočtu a související výdaje, např. autorský dohled zpracovatele studie, autorský dohled projektanta, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, případný doplatek nákladů připojení a vyvolané přeložky distribuční soustavy elektrické energie podle skutečně vynaložených nákladů. Návrh souvisejícího rozpočtového opatření k zajištění krytí provedení stavebního záměru v roce 2021 rozpočtem města je obsažen v příloze zprávy.

Doba výstavby je předpokládána květen/červen 2021 – květen 2022. Na realizaci stavebního záměru bude dle předpokladu požádáno o poskytnutí dotace z nově zřízeného Krajského investičního fondu Jihočeského kraje, která by v případě úspěšnosti žádosti mohla pokrýt část nákladů (až 50 % uznatelných nákladů).

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena