ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK

 
  Vimperk podpořil spalovnu Vráto coby krajskou

VIMPERK/ZPRÁVA – Vimperští zastupitelé odpověděli na dotaz Jihočeského kraje, který chce vědět, jak se města staví k možnému převzetí ZEVO Vráto právě krajem?

      

  

 

 # Čtvrtek 25/5 2023 - TEXT: Tomáš František Přibyl

Zákon o likvidaci odpadů stanovil, že od ledna 2030 už nebude možné směsný komunální odpad ukládat na skládkách. A tak se i v Jihočeském kraji připravuje výstavba takzvaných Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) – lidově spaloven.

Momentálně jihočeská media informují o třech takových záměrech. První ZEVO Vráto připravuje zatím českobudějovická teplárna, druhé ZEVO se chystá u Plané nad Lužnicí a na třetím pracují Strakonice a Písek. První má mít kapacitu spálit až 160 000 tun odpadu ročně, druhé asi čtyřicet tisíc tun a třetí zhruba padesát tisíc tun ročně. Posouzení vlivu na životní prostředí má zatím jen ZEVO Vráto.

A v této situaci dostali vimperští zastupitelé na stůl dotaz Jihočeského kraje, který se týká ZEVO Vráto. „Nyní přichází Jihočeský kraj se záměrem převzít tento projekt a dokončit jej ve spolupráci s obcemi. Tento záměr přináší výrazně větší stabilitu celého projektu a zejména větší jistotu pro zúčastněné obce. Hejtman Jihočeského kraje požaduje jednoznačné vyjádření obcí Jihočeského kraje, zda chtějí tento projekt podpořit,“ stálo v důvodové zprávě pro vimperské zastupitele.

Pokud by tento plán podpořil dostatek obcí, kraj podle vedení Vimperka deklaruje, že následně zahájí potřebné kroky k převzetí ZEVO Vráto a poté by vznikla nějaká forma společnosti, ve které by obce měly svou účast a mohly by tedy fungování spalovny ovlivňovat. Spalovna má přitom produkovat teplo a případně elektrickou energii.

„Vidíme tu nabídku kraje jako strategický krok vedoucí ke stabilitě i proto, že v tom návrhu se uvažuje o tom, že by každé město a obec platilo za tunu odpadu stejnou částku včetně dopravy do spalovny,“ řekla starostka Vimperka Jaroslava Martanová. Ideu kraje podpořilo všech čtrnáct vimperských zastupitelů, kteří byli přítomni hlasování.

Vimperku se navíc podařilo prosadit, aby na své skládce v Pravětíně mohl provozovat překládací stanici. Na tu by se svážel odpad z okolních obcí a pak by se odvážel najednou do Vráta u Českých Budějovic. Původně se uvažovalo jen o překládací stanici pouze u Prachatic. Pravětínská skládka by tak měla dál své využití.

Jak jednání a nápad Jihočeského kraje dopadnou, ukáže až budoucnost a postoje jednotlivých obcí a aktérů jednání. Pro Vimperk se ale orientace na ZEVO Vráto jeví zatím jako nejvýhodnější, i kdyby ji neprovozoval kraj. A to proto, že do spalovny u Písku je to z Vimperka dál.

Vimperk ročně vyprodukuje zhruba 1900 tun směsného komunálního odpadu, který se bude od roku 2030 spalovat. Zákon a záměry státu předpokládají, že 60 % všech odpadů se vytřídí k recyklaci, deset procent nespalitelných materiálů dál bude končit na skládkách a 30 % odpadů zlikvidují spalovny.

 

 

 

 

 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky