ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK

 
  NÁZOR: Nepustil a Mrázová neřeší střet zájmů…

PRACHATICE/KOMENTÁŘ – Další jednání prachatických zastupitelů ukázalo, že spor o novou knihovnu neexistuje, ale také odhalilo velký problém koalice.

      

  

 

 # Čtvrtek 23/3 2023 - TEXT: Tomáš František Přibyl

Prachatická radnice připravuje konečně stavbu nové knihovny. A to na místě bývalé hasičské zbrojnice, která bude přestavěna na multifunkční vzdělávací a knihovnické centrum. Po dvaceti letech hledání nových prostor pro prachatickou městskou knihovnu, která funguje ve zcela nevyhovujícím historickém domě, je to určitě dobrá zpráva. Přípravu ale provází vážný problém se střetem zájmů.

Deset let starý projekt na přestavbu zbrojnice vedle gymnázia na multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum minulé vedení města oživilo, dovedlo k územnímu rozhodnutí a k žádosti o dotaci. A tu nakonec získalo – činit má 68 000 000 korun.

Pak ale přišlo nové vedení a nová koalice… Ta věrna své kritice toho, jak bylo město špatně řízeno za dob starosty Martina Malého, přišla s tím, že projekt je špatně připraven a těžce finančně podhodnocen. Rada proto všemi hlasy rozhodla o zadání revizního odhadu, který ale zadala bez výběrového řízení.

A také dala do rozpočtu 3 000 000 korun na prováděcí dokumentaci. K tomu pak navíc radní najali, opět všemi hlasy přítomných, konzultantskou firmu, která jim má poradit, jakou formu výběrového řízení zvolit. I tuto firmu vybrali radní bez výběrového řízení. Zaplaceno dostane 4200 korun za hodinu bez DPH – maximálně však 100 000 korun.

Mezi tím si bývalé vedení města a dnešní opozice, vedená zastupiteli Martinem Malým a Miroslavem Lorencem, vyložila zadání revizního posudku jako váhání nové koalice. A začala proto tlačit na realizaci projektu. Osm opozičních zastupitelů dokonce nechalo svolat k této otázce jednání zastupitelstva, aby koalice v projektu pokračovala.

Toto jednání tento týden ukázalo dvě věci. Starosta Jan Bauer opět několikrát zopakoval, že projekt pokračuje a také několikrát zopakoval, že koalice ho chce jen zreálnit a co nejlépe připravit. Spor o novou knihovnu tak neexistuje a možná ani nikdy neexistoval.

Druhou věcí, kterou pondělní jednání zastupitelů ukázalo, je to, jak nešťastně se ke svému střetu zájmů staví zastupitelka Hana Mrázová, která je zároveň ředitelkou knihovny a místostarosta Jakub Nepustil, který je zároveň autorem architektonického návrhu, podle kterého má být nová knihovna postavena.

Střet zájmů Hany Mrázové se zdá být o něco menší proto, že je přeci jen pouhou opoziční zastupitelkou a nemá sílu na rozhodování koalice nic změnit. I tak ale bude moct hlasovat o tom, kolik peněz má na novou knihovnu nakonec město dát. A pak v případě třeba nejednoty v koalici může rozhodovat i její hlas.

Svým emocionálním vystoupením před zastupiteli – pochopitelným u ředitelky knihovny, ale ne u zastupitelky – ukázala, jak moc je pro ni osobně výstavba nové knihovny důležitá. Pozvala na jednání zastupitelstva dokonce i řadu hostů na podporu projektu, i když se jich stavba nové knihovny nijak netýká a nejsou ani z Prachatic.

Především se ale dopustila eticky krajně nevhodného výroku. „Já budu hlasovat pro. Jsem asi ve střetu zájmů, když jsem ředitelka knihovny a zároveň zastupitelka, ale prosím vás – je to jedinečná šance pro město Prachatice, jedinečná šance pro obyvatele, kteří chtějí naše služby využívat,“ řekla Hana Mrázová.

Je si tedy svého střetu zájmů vědoma, ale před hlasováním ho neoznámila a hlasování se nezdržela. Je pravdou, že situace knihovny a knihovnic je v Husově domě dlouhodobě špatná, ale ohýbání etických pravidel ve jménu dobra, je cestou do pekel…

Mnohem vážnější je však pozice místostarosty Jakuba Nepustila. Jeho vliv na to, jak bude jeho architektonický návrh realizován, je enormní. Živé Prachatice, které vede, jsou druhou největší stranou koalice. Pozice autora návrhu a těch, kdo rozhodují o jeho realizaci, přitom musí být ve veřejné sféře oddělena.

Navíc je Jakub Nepustil znám řadou svých vyjádření jako velmi nekompromisní zastánce kvality. I jeho vyjádření na adresu prvního odhadu nákladů bylo příkré. „Je to naprostá katastrofa,“ řekl a mluvil i o tom, že za realizaci podle původní dokumentace by mohlo hrozit i vězení.

I současná opozice se přesvědčila, že Jakub Nepustil umí být ve vyjádřeních o těch, kteří podle něj neprosazují nejvyšší kvalitu, až nepříjemný a urážlivý. To by mohlo být pochopitelné u architekta/umělce, který stavbu navrhl. Dokonce by to mohlo být i žádoucí, protože umělec má bořit hranice a někdy za to musí i bojovat. Je to ale zároveň krajně nežádoucí u člověka, který rozhoduje, kolik peněz na projekt půjde z veřejného rozpočtu.

Jakub Nepustil je prostě v pozici podjatého soudce. Vzhledem k jeho neřízenému zaujetí kvalitou, je sice možné, že si to vůbec neuvědomuje. Ke střetu zájmů se nepřihlásil jak na pondělním jednání zastupitelů, tak ani při jednání rady města. Každopádně ale svou podjatostí zcela znevěrohodnil celou argumentaci starosty Jana Bauera.

Vůbec teď proto není jasné, zda původní odhad nákladů i s vybavením, který byl 105 milionů korun, byl těžce podhodnocený, nebo naopak, zda nový odhad 155 milionů korun nebyl nadhodnocen, protože autor návrhu má vliv na jeho realizaci.

Koalice přitom nijak nevysvětlila, jak rozdíl v obou odhadech vznikl a k tomu začala zadávat při přípravě stavby knihovny zakázky bez výběrových řízení. Trpělivé vysvětlování o špatně připraveném projektu, je tak zcela v prachu…

Prachatice přitom bezesporu novou knihovnu potřebují. Ale také jsou malým městečkem, které rychle ztrácí obyvatele a především potřebuje znovu obnovit svůj rozvoj a růst. V takové situaci musí být i projekt nové knihovny přiměřený.

Nejde přitom to, že by Hana Mrázová a Jakub Nepustil nemohli mít pravdu, nebo že ji nemají, ale o to, že ve střetu zájmů nemohou mít důvěru, že rozhodují správně. Kdyby tu nebyly polehčující okolnosti v tom, že jim oběma nejde o osobní finanční prospěch a sílu svého střetu zájmů přehlíží v zápalu boje, museli by oba čelit výzvě k rezignaci na své politické funkce.

I bez toho je však nyní třeba hledat cestu, jak důvěru v to, že nová knihovna nebude předražená, opět obnovit…

Tomáš František Přibyl – šéfredaktor a vydavatel prachatickoNEWS.CZ

 

 

 

 

 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky