ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK

 
  Kratochvíle má od ledna nového kastelána

KRATOCHVÍLE/ZPRÁVA – Po sedmatřiceti letech se na Kratochvíli změnil kastelán. Vojtěch Troup, pod jehož vedením se zámek vrátil do časů Rožmberků, odešel do důchodu.

      

  

 

 # Úterý 7/2 2023 - TEXT A FOTO: Tomáš František Přibyl 

Od začátku letošního ledna je novým kastelánem renesanční perly u Netolic Petr Šmíd. V minulosti pracoval také jako pedagog a od roku 2013 vedl jako ředitel neziskovou organizaci Portus Prachatice. Po svém nástupu do funkce kastelána odpověděl redakci prachatickoNEWS.CZ na několik otázek.

Proč a s jakými pocity na zámek nastupuješ?
Práce kastelána je pro mne splněný dětský sen. V Netolicích jsem se narodil a kolem zámku jsem vždy tak trochu „kroužil“ – jako průvodce, ochotnický herec nebo jen účastník různých akcí. Vyzkoušel jsem si dráhu středoškolského pedagoga a ředitele neziskové organizace a s velkou pokorou v srdci nastupuji ve svých 42 letech na post zámeckého kastelána. Mám smíšené pocity, protože opouštím práci, která mne naplňovala, a tak trochu hledám sám sebe uprostřed renesanční zahrady, což je ale vlastně její účel a smysl, který jí vetknul již Vilém z Rožmberka. Převažuje ale radostné očekávání. Mám rád výzvy a děkuji za podporu všem, kteří mne na mé cestě podporovali a podporují.

Nový kastelán Kratochvíle Petr Šmíd ještě v době, kdy vedl jako ředitel Portus Prachatice.

Co na zámku plánuješ – třeba za změny?
Zámek Kratochvíle je skutečnou perlou uprostřed netolické obory a cesta k její současné podobě včetně renesančních interiérů trvala dlouhou dobu a stála obrovské úsilí. To, co dokázal, můj předchůdce během svého života na zámku zrealizovat co do počtu restaurátorských obnov a kulturních a společenských akcí, nemá obdoby a zaslouží si za to, nejen můj, nekonečný obdiv. A proto jsem slíbil paní generální ředitelce Národního památkového úřadu při svém jmenování do funkce kastelána, že zámek Kratochvíle nepotká s mým příchodem žádná revoluce, ale pouze postupná evoluce směrem k možnostem 21. století. A tak například propagace toho, čím Kratochvíle je a co všechno se uvnitř zámecké ohradní zdi a kolem ní děje, je jeden z mých velkých cílů. Můj otec strávil na zámku více než dvacet let svého života jako člen netolických Tyláků a tuto svou krásnou a silnou vzpomínku jsem věnoval právě jemu v prvním videu zaměřeném na propagaci zámku.

Jak bude vypadat vaše spolupráce s odcházejícím kastelánem?
Pevně doufám, že zůstaneme v těsném spojení jako doposud a budeme spolupracovat na všem, co se bude v budoucnosti plánovat. Moc bych si přál, aby se pan Troup pravidelně na Kratochvíli vracel jako průvodce a s lehkým srdcem vyprávěl příběhy naděje a očekávání nejen rodu Rožmberků.

Vojtěch Troup při jedné z vernisáží na zámku.

Vojtěch Troup spravoval Kratochvíli od roku 1985. Před tím vystudoval prachatické gymnázium, knihovnictví a také studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Před nástupem na Kratochvíli pracoval jako dramaturg různých kulturních pořadů na Prachaticku.

Veřejnost ho jako kastelána Kratochvíle vnímala jako velmi milého renesančního člověka, který se zámkem, který byl částečně i jeho, splynul. Ostatně pod jeho vedením se Kratochvíle vrátila do své původní krásy a ke svému původnímu účelu.

Národní památkový ústav na fb profilu zámku zveřejnil video s končícím i nastupujícím kastelánem, ve kterém Vojtěch Troup vzpomíná, jak Kratochvíli viděl poprvé jako kluk z výšky při vyhlídkovém letu, který vyhrál v soutěži ve sběru starého papíru.

„Dodnes cítím to vzrušení, když jsme se odlepili od země a já jsem pod sebou viděl, jak se tam míhají rybníky, louky a lesy. - A pak jsem ji uviděl. Byla krásná – zahalená do vodních hladin, do listí jabloní a divokých lísek. A tehdy jsem si Kratochvíli zamiloval,“ vyznal se ze své lásky k zámku.

 

 

 

 

 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky