zprávy - fotoreportáže - od čtenářů - INZERCE - REDAKCE - CENÍK

 
  V dešti se ve Vimperku vrátí do starších časů

VIMPERK/ZPRÁVA – Vimperk připravuje ve staré radnici na náměstí projekt, který spojí tvoření a práci v komunitě s historií. A to ve dvou znovu objevených místnostech.

      

  

 

 # Sobota 7/1 2023 - TEXT: Tomáš František Přibyl

Nový nápad, který může sloužit návštěvníkům i obyvatelům Vimperka, vznikl po nedávném objevu dvou místností ve staré radnici na místním náměstí. V bývalé výrobně klíčů tu byly vybourány zazděné dveře a za nimi se ukázaly dvě historické místnosti – jedna dokonce s klenbou z 16. století.

A v úvahách, jak tyto prostory využít, zvítězil nápad nabídnout návštěvníkům města program i pro deštivé nebo mlhavé dny. Vzniknout by tu tak měly víceúčelové prostory pro tvořivé dílny, výstavy nebo coworkingové aktivity. Ty by však neměly mít jen funkci kratochvíle nebo zábavy, ale také poučení, protože budou vycházet s historie města.

Město už si nechalo vytvořit studii, podle které by tu mělo vzniknout i WC a kuchyňka. „V současné chvíli se připravuje projektová dokumentace, abychom mohli nejpozději v příštím roce hledat vhodné dotační tituly, dokončit stavební část a následně se zaměřit na vlastní provoz,“ uvedla starostka Jaroslava Martanová. Odhad nákladů nyní počítá s částkou kolem milionu korun a dílny by mohly nabídku pro návštěvníky a obyvatele města rozšířit už v sezóně roku 2025.

Z toho, jak radnice zatím projekt prezentuje, se dá usuzovat, že v prostorách půjde o tvoření a práci v komunitě a také o zpomalení v čase nepříznivého počasí. Takové aktivity by tak mohly nabídnout starší hodnoty pospolitosti, jaká panovala třeba při draní peří.

„Když je krásné počasí, je na Šumavě a ve Vimperku skvěle. Ale co když prší, je mlhavo a nevlídno? Vimperští a návštěvníci města mají v takovou chvíli možnost navštívit Státní zámek Vimperk, po předchozí rezervaci městskou zvonici a únikovou hru Steinbrenerova tiskárna. Dále pak programy městského kulturního střediska a městské knihovny s přilehlou galerií. Vytvořením víceúčelových prostor s tvořivými dílnami ve Staré radnici bychom mohli turistům i místním nabídnout další zážitek a rozšířit tak nabídku takzvaných mokrých variant,“ uvedla vedoucí vimperského informačního centra Simona Čejková.

„Ve spolupráci s nositeli řemeslných tradic chceme návštěvníkům nabídnout příběhy města v audiovizuální podobě doplněné o vlastní prožitek z výroby produktu s tématem souvisejícím. Především během letní sezóny zde bude mít široká veřejnost možnost účastnit se výtvarných dílen a workshopů. Mezi nabízená témata zařadíme Zlatou stezku s výrobou bylinkových solí, knihtisk – výrobu ručního papíru i výrobu jednoduchých vazeb, textilní průmysl, práci se dřevem, sklářství, včelařství, bylinkářství,“ přibližuje koncept referentka odboru školství, kultury a cestovního ruchu Renata Lešková. A dodala: „Každá dílna bude vedena externím lektorem, který bude vládnout jak teoretickými znalostmi, tak znalostmi praktickými a připraví našim malým i velkým návštěvníkům nevšední zážitek s výrobou daného produktu, který si pak účastníci odnesou domů.“

 

 

 

 

 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky