ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK

 
  Desítky mladých cyklistů po roce opět soutěžily

PRACHATICKO/Z REDAKČNÍHO @ – Tradiční soutěžní klání mladých cyklistů z Prachaticka a Vimperska má za sebou úspěšně další vydařený ročník.

      

  

 

 # Pátek 19/5 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

 TEXT: Renata Jandová, DDM Prachatice

 a Martina Joklová - Policie ČR

 FOTO: Renata Jandová a Milena Matějková - DDM Prachatice

 a Martina Joklová - Policie ČR

Dopravní soutěž mladých cyklistů má svoji tradici sahající až do šedesátých let 19. století. Je vyvrcholením celoroční výuky dopravní výchovy žáků základních škol. Žáci prvního i druhého stupně základních škol soutěží ve vědomostech z pravidel silničního provozu, dovednostech jízdy na kole a v zásadách poskytování první pomoci.

Soutěžní program pro začínající cyklisty každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP a je určen dětem starším 10 let, tj. žákům 4. – 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, a to ve dvou kategoriích. Do I. kategorie se hlásí děti ve věku 10 – 12 let, do II. kategorie se pak hlásí žáci od 13 – 16 let, kteří stanoveného věku dosáhli v příslušném kalendářním roce konání soutěže.

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravní výchovy a působení na žáky ve školách, aby si děti osvojili správné a bezpečné chování v silničním provozu. Dopravní výchova má také přispět ke snižování dopravní nehodovosti u dětí a ke zvyšování dovedností a znalostí žáků v oblasti pravidel silničního provozu zejména pro cyklisty. Dopravní výchova by měla také přispět ke zdokonalení dětí v technice jízdy na kole, podněcovat, zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a dopravní výchovu.

Letošního ročníku se účastnilo celkem sedm základních škol prachatického okresu – ZŠ a MŠ Vacov, ZŠ a MŠ Čkyně, ZŠ Volary, ZŠ Smetanova Vimperk, ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice a dvě prachatické školy – ZŠ Zlatá stezka a ZŠ a Montessori MŠ Národní. Soutěžila smíšená čtyřčlenná družstva ve dvou kategoriích.

V kategorii mladších, ve věku od 10 do 12 let, soutěžilo celkem 5 družstev, v kategorii starších, ve věku od 12 do 16 let, celkem 6 družstev. I přes zvelice proměnlivé a deštivé počasí se úterní dopoledne 16. května vydařilo a od rána až do vyhlášení výsledků vydrželo bez deště.

Nejúspěšnější školou byla ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice, která vyhrála v obou kategoriích a i v jednotlivcích obsadili chlapci i děvčata v obou kategoriích medailové pozice. V mladší kategorii se za prvními Šumavskými Hošticemi umístila na druhém místě ZŠ Smetanova Vimperk a na místě třetím ZŠ Zlatá stezka Prachatice, která byla úspěšná i v kategorii starších, kde obsadila místo druhé. Bronzové místo ve starší kategorii si odvezla ZŠ a MŠ Vacov.

Děkujeme všem zúčastněným školám, žákům za účast, učitelům za přípravu a doprovod a všem zapojeným organizátorům, rozhodčím a studentům za pomoc při organizaci.

 

 

 

 

 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky