ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK

 
  Titul Jihočeský knihovník roku zamířil do Vacova

PRACHATICKO/Z REDAKČNÍHO @ – Jihočeští knihovníci opět vybírali nejlepšího knihovníka – knihovnici minulého roku a opět uspěla i nominace z našeho okresu.

      

  

 

 # Sobota 25/3 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

 Martina Becková - metodička Městské knihovny Prachatice

Ve středu 22. března se v sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích sešli knihovníci z různých koutů Jihočeského kraje, aby již tradičně ocenili dlouhodobou a vynikající práci vybraných knihovníků. Ocenění převzaly čtyři knihovnice a jedna čtenářka, která převzala cenu Čtenářka roku Jihočeského kraje.

Je úžasné, že tak jako v loňském roce, i letos podpořil SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) naší nominaci a ocenil paní Pavlu Valtovou z Obecní knihovny Vacov. Paní Valtová pracuje v Obecní knihovně Vacov již dvanáctým rokem. Ve velmi pěkném prostředí nabízí kromě základních knihovnických služeb také přístup na internet i on-line služby.

Knihovna ve Vacově se může pochlubit velkou návštěvností. V loňském roce knihovnu navštívilo více než 6 000 návštěvníků. 17% obyvatel obce jsou registrovaní čtenáři knihovny. Paní knihovnice výborně spolupracuje se školou (děti tvoří polovinu čtenářů) i s Městskou knihovnou Prachatice.

Paní Valtová připravuje Vacovský zpravodaj a organizuje většinu kulturních akcí v obci. Své čtenáře pravidelně informuje nejen na webových stránkách knihovny, ale i na sociálních sítích. V knihovně pořádá například pasování čtenářů, besedy se zajímavými osobnostmi, setkání a výlety pro seniory, křty regionálních autorů a další akce.

Svým čtenářům se snaží nabízet moderní a komplexní služby a proto si v loňském roce zažádala v dotačním programu VISK3 o dotaci na zahájení E-výpůjček. Není náhodou, že knihovna pod jejím vedením získala v roce 2020 titul Jihočeská knihovna roku.

Protože se paní Valtová nemohla zúčastnit slavnostního předání v Českých Budějovicích osobně, převzala ocenění z rukou ředitelky Městské knihovny Prachatice Hany Mrázové a ke gratulaci se připojila metodička Městské knihovny paní Martina Becková a starosta obce Vacov pan František Čtvrtník.

 

 

 

 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky