ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK

 
  Nemocnice má další ocenění za přirozený porod

PRACHATICKO/Z REDAKČNÍHO @ – Prachatická nemocnice pravidelně získává ocenění za vedení přirozených porodů a nedávno získala další. V projektu je přitom už bezmála devět let.

      

  

 

 # Pátek 13/1 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

 Nemocnice Prachatice, Kateřina Koželuhová

V projektu Přirozený Porod v Porodnici (PPP) se každým rokem umísťujeme v první čtveřici. Celkový počet porodů je u nás oproti ostatním nemocnicím menší, to nám však umožňuje mít dostatečný prostor maminkám naslouchat a vyhovět jejich přáním.

Nedávno přitom prachatická porodnice obdržela také Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů v kategorii sledované výkony při vedení porodů. Z rukou řešitele projektu PPP Tomáše Raitera si toto ocenění převzali primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Bohuslav Wackershauser a ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

Další ocenění za vzornou spolupráci na projektu převzala za celé porodnické oddělení také porodní asistentka Ludmila Šipanová. Výsledky z tohoto projektu i hodnocení rodiček jsou pro nás samozřejmě příjemným povzbuzením do naší náročné práce.

Nemocnice Prachatice do projektu Přirozený Porod v Porodnici zapojena už devátým rokem. Cílem je nabídnout budoucím maminkám přívětivé prostředí v kombinaci se vstřícným přístupem zdravotníků, s respektem k individuálním potřebám rodiček i tempu porodu, bez nadbytečných zásahů do jeho průběhu.

Prachatická nemocnice může díky zapojení do projektu PPP nabídnout rodičkám bezpečí, komfort a podmínky, které splňují jejich požadavky a jsou rozumnou alternativou domácího porodu. U nás nemocnici jsme nakloněni přirozeným porodům, nemáme potřebu do nich jakkoliv zasahovat, pokud nehrozí plodu ani mamince žádné nebezpečí. Snažíme se nerušit intimní prostředí, respektovat intuitivní chování rodiček a vyhovět jejich přání.

Porodní asistentky tráví s rodičkami několik hodin a vytvoří si s budoucí maminkou mnohdy přátelský vztah. Lékař má pak roli dohlížejícího a zasahuje pouze tehdy, pokud je to nutné. - Na kompletně vybavených porodních sálech máme k dispozici dvě multifunkční porodní lůžka, na kterých si mohou maminky zvolit polohu, která jim bude vyhovovat při porodu. Máme zrekonstruovaný pokoj pro I. dobu porodní. Tento pokoj je vybaven masážní sprchou, relaxačním křeslem a dalším novým zařízením. U porodu rodičku může doprovázet kdokoliv z blízkých, a to bez poplatku.

Zhruba od 36. týdne těhotenství je naší snahou si budoucí maminky zaevidovat, sepsat veškerou potřebnou dokumentaci k porodu a probrat s nimi porodní plán. V závislosti na průběhu a délce trvání porodu poskytujeme k tlumení bolesti dle potřeby běžná analgetika nebo tzv. spinální analgezii.

O vhodnosti spinální analgesie rozhoduje lékař, ale ve většině případů přihlížíme k přání matky. Ve spinální analgezii u nás rodí kolem 2 % žen. Procento císařských řezů se pohybuje kolem 25 - 30 %. Jedná se většinou o plánované císařské řezy, porody koncem pánevním a dále akutní císařské řezy.

Již pátým rokem pořádáme pravidelné kurzy předporodní přípravy pro nastávající maminky. Jejich cílem je připravit ženy k porodu po stránce jak fyzické, tak hlavně psychické. Přínosem pro ženy je kratší délka porodu, nižší porodní bolesti a úzkost, snižují nutnost aplikace léků, zvyšují sebekontrolu rodičky a psychický prožitek z porodu, i radost ze spolupráce s partnerem.

Náplní jednotlivých lekcí je životospráva v těhotenství, rozebíráme těhotenskou průkazku (termín porodu, vyšetřování v poradně, odběry krve, ultrazvuky, názvosloví), všechny čtyři doby porodní, kdy do porodnice a co si s sebou konkrétně do naší nemocnice maminky mají vzít, tělesné a psychické změny v šestinedělí, zapojení otce u porodu.

Součástí kurzů je i nácvik správného dýchání, tlačení při porodu a různé relaxační techniky. V poslední lekci dětská sestra vysvětlí maminkám péči o novorozence, novorozenecký screening, význam kojení a pomůže maminkám se na miminko psychicky napojit. Součástí kurzů je samozřejmě prohlídka porodních sálů, oddělení šestinedělí a novorozeneckého oddělení.

Projektu PPP se může zúčastnit každá rodička, která vyplní anonymně dotazník, který je k dispozici již při příjmu na porodní sál. V dotaznících se zjišťuje spokojenost s péčí jak ze strany sester, tak lékařů. Otázky jsou směřovány i na oblast poskytování dostatku informací, zda se rodičky cítily v bezpečí a v neposlední řadě, zda se kladl důraz na přirozený průběh porodu.

Nemocnice Prachatice, Kateřina Koželuhová

 

 

 

 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky