ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK

 
  Vimperská a prachatická Charita se spojují

PRACHATICKO/OD ČTENÁŘŮ – Od 1. ledna 2023 dochází ke spojení Charity Vimperk a Charity Prachatice. Vedení už mají společné dva roky, ale pro klienty se prakticky nic nemění.

      

  

 # Čtvrtek 29/12 2022 - Z REDAKČNÍ POŠTY

 Petr Malík, Charita Prachatice - Vimperk   

Podle strategického plánu Diecézní Charity České Budějovice by měla na území jednoho vikariátu fungovat pouze jedna Charita. Doposud na území vikariátu Prachatice fungovaly Charity dvě. Charita Vimperk byla založena zřizovacím dekretem v roce 1990. O osm let později byla stejným způsobem založena Charita Prachatice. Doposud fungovaly oba subjekty odděleně, ale poslední dva roky mají stejné vedení.

Protože je Charita Vimperk největší Charitou v Českobudějovické diecézi, byla by škoda, kdyby se ve výsledném názvu ztratila. Proto došlo k rozhodnutí, že nový název bude Charita Prachatice -Vimperk. Všechny služby obou Charit budou poskytovány nadále beze změny.

Charita Prachatice -Vimperk zůstane i nadále právnickou osobou registrovanou u Ministerstva kultury České republiky pod jedním IČ: 41881133. Stejně tak bankovní účet zůstane jen jeden, a to účet č. 3472900297/0100. Ředitelkou nově spojené Charity Prachatice - Vimperk bude i nadále paní Mgr. Dana Marková.

Všechny služby Charity v okresu Prachatice tak budou pod jednou střechou. Konkrétně se jedná o tyto služby: Sociální služby: domov pro seniory - Dům klidného stáří Pravětín (vedoucí: 605 354 151), pečovatelská služba (vedoucí: 731 402 992), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizová pomoc Nexus (vedoucí obou služeb: 732 122 071), azylový dům - Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (sociální pracovnice: 731 604 442), Dům sv. Petra pro Muže (sociální pracovnice: 732 140 224) a terénní program Most Naděje (sociální pracovnice: 774 608 811, 731 598 765).
Zdravotní péče: domácí péče (vrchní sestra: 733 676 732). Ostatní projekty: Pěstoun (doprovázení pěstounských rodin), humanitární a potravinová pomoc. I nadále bude Charita Prachatice - Vimperk samozřejmě podporovat potřebné v dobách přírodních katastrof, válečných konfliktů a jiných krizových situací.

Webové stránky spojené Charity Prachatice - Vimperk budou mít novou adresu ptv.charita.cz, sociální sítě Facebook a Instagram zůstanou naopak pouze ty původní prachatické. Předpokládaný počet zaměstnanců od 1. ledna 2023 je cca 110 - 120 a předpokládaný rozpočet na rok 2023 je cca 67 milionů korun.

 

 

 

 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky