zprávy - foto - od čtenářů - INZERCE - redakce - CENÍK  

 
  Zkušenosti z Prachatic pomáhají také v Bosně a Hercegovině

PRACHATICE - 1/11 2022 - 9:26 – Zkušenosti z prachatického komunitního i mateřského centra doputovaly v minulých dnech až na daleký Balkán.

      

   Z REDAKČNÍ POŠTY: Hana Rabenhauptová, Město Prachatice

  

Město Prachatice a společnost KreBul patří k partnerům realizátorů projektu Visegrad4, který podporuje vznik mateřských a komunitních center v Bosně a Hercegovině (Posílení postavení žen buduje v Bosně a Hercegovině odolnou společnost).

V rámci tohoto projektu se koncem října uskutečnilo setkání v Zavidovici v Bosně a Hercegovině. Zástupci Prachatic tu připravili prezentaci mateřských a komunitních center (Hana Rabenhauptová – město), Komunitního centra (Jakub Imbera – KreBul) a nechyběla diskuze v rámci kulatého stolu Shrnutí významu, participace, spolupráce center (Zdeněk Krejsa - KreBul).

Došlo k předání zkušeností s plánováním, zakládáním, organizováním, realizací, medializací a vyhodnocováním akcí a aktivit jak v mateřských, tak komunitních centrech.
Všichni čeští přednášející měli 4 hodinové bloky se zařazením konkrétních aktivit (ať již šlo o sestavení sítě z klubíček, či hru loto, kterou malovali klienti Domova Matky Vojtěchy, nebo vytváření kytiček z látek, masáže, práce s papírem a tužkou, cvičení, přijímání nové energie, zpěv).

Kolegyně ze Slovenska Jana Sýkorová se ve svém vystoupení zaměřila na předání osobních zkušeností se založením MC Nováčik. Zaujala také doplňkovými aktivitami a pomůckami pro montessori vzdělávání.
Společně jsme se pak zúčastnili všech dalších přednášek slovenských, maďarských a bosenských přednášejících.

Díky skvělému a profesionálnímu překladu z českého jazyka do angličtiny Jakubem Imberou a z angličtiny do bosenštiny Naďou Stojsin Crljic to byl i pro nás velký přínos. Vedoucí celého projektu pro všechny je Senada Omerović Džankić, která vede v Zavidovici - Cetrum pro matky.

Centrum jsme měli možnost také navštívit, děti nám přímo na místě zazpívaly a dostaly dárky, které jsme dovezli (od senátora Tomáše Jirsy, Města Prachatice a společnosti KreBul). Při procházce městem jsme prošli nejen kolem místního úřadu, památníku světové války, ale i války v letech 1992 – 1995, mešit.

Cílem projektu je podpořit vznik mateřských center v Bosně a Hercegovině a zároveň zvýšit povědomí o právech žen, které i v dnešní době nemají v této zemi rovnocenné podmínky s muži. Město Prachatice se svými příklady fungování Rodinného centra Sluníčko, Komunitního centra Na Půdě, Na Sadech, SeniorPointu Prachatice, ale i komunitami jako je klub zdravotně postižení a další spolky, se staly vzorem, nejen pro bosenské účastnice akademie.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádského grantu z Mezinárodního visegrádského fondu. Fond Misuya má podpořit myšlenku udržitelné regionální spolupráce v regionu Střední Evropy.

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

OBRAZEM: Prázdniny s prachatickou knihovnou si všichni užili!

OBRAZEM: Paraplíčko si zkusilo, co dělat, když přichází podzim

OBRAZEM: Dračí hrátky v Zahrádce byly plné radosti a pohybu

OBRAZEM: Strunkovičtí žáci slavili republiku opět štafetou

Prváci z Nerudovky se učili, jak na závislosti na mobilech a webu

OBRAZEM: Podzimní výlet nebahovských dětí vedl i za knihami

OBRAZEM: Konference po patnácté přiblížila multikulturní svět

OBRAZEM: Děti z Paraplíčka navštívily Domov Mistra Křišťana

OBRAZEM: Kompostovací divadlo se zvířátky potěšilo hlavně děti

OBRAZEM: Podzim přinesl do strunkovické školky nejen tvoření

OBRAZEM: Také děti v Paraplíčku si užily teplé podzimní dny

OBRAZEM: Babí léto přineslo do Zahrádky nejen podzimníčky

OBRAZEM: Mladí hasiči Prachaticka otevřeli nový ročník Plamenu

OBRAZEM: Kdo letos připravil nejlepší utopence a nakládaný sýr?

Loučení s létem bylo ve Starých Prachaticích letos hodně akční

OBRAZEM: Do Paraplíčka dorazil NAO – ROBOT z univerzity

OBRAZEM: V divadle byli oceněni lidé, kteří pečují o své blízké

OBRAZEM: Nerudovka na domácí burze svou nabídkou zaujala

OBRAZEM: I Nerudovka vyrazila na vimperský NaturVision 2022

 
 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena