Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Diskuse pokračuje – Atletika k plánu na plochu pro bruslení

PRACHATICE - 28/1 2021 - 8:47 – Minulý týden jsme se ve vyjádření místostarosty Miroslava Lorence na prachatickoNEWS.CZ mimo jiné dočetli, že:  

      

   Z REDAKČNÍ POŠTY: Výkonný výbor Atletika Prachatice

  

„Není důvod, proč se nevydat stejnou cestou jako v Dačicích, pro vybudování multifunkčního hřiště – zimního kluziště, které v Prachaticích chybí.“ (Miroslav Lorenc podpořil ideu víceúčelového hřiště s chlazením) Kluziště v Dačicích bylo opravdu v minulém roce dokončeno a nebýt současné „doby podivné“, určitě by nyní zdárně sloužilo ke spokojenosti tamní veřejnosti.

Dovolte však, abychom se na tuto záležitost podívali z jiného úhlu pohledu. - Město Dačice si nechalo v roce 2016 vypracovat od odborné firmy Strategický plán rozvoje na roky 2016 - 2025 a tento plán zastupitelstvo města také schválilo. Stejně jako obdobný Plán rozvoje sportu na roky 2018 - 2025 vypracovaný od odborné firmy přijalo zastupitelstvo města Prachatic v roce 2018.

V rámci svého plánu si Dačičtí v oblasti sportu vytýčili na toto období jeden investiční záměr, citujeme: „Snahou města bude rozšířit nabídku pro trávení volného času v zimním období, a to výstavbou kluziště jakožto multifunkčního zařízení sloužícího po celý rok.“ A tento pro jejich město STRATEGICKÝ ZÁMĚR se jim již podařilo uvést v život.

V našem – prachatickém – plánu jsou zakotvena v bodě P6 „Realizace chybějících sportovních zařízení“ (pouze) dvě opatření, týkající se přímých plánovaných realizací v tomto období, a to: „Opatření 6.1 Realizace skate parku ve sportovním areálu“ a „6.2 Realizace multifunkční sportovní haly“.

Na straně 61 Plánu je pak investiční záměr realizace sportovní haly konkretizován s využitím pro tenis a současně pro atletický koridor. Jako představitelé prachatické atletiky musíme s lítostí konstatovat, že o započetí příprav k naplnění přijatého STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU jsme zatím ještě ani neslyšeli.

Jsme si plně vědomi, že mnozí občané našeho města nejsou s obsahem Plánu rozvoje sportu nadšeni, někteří jej dokonce považují za nesmyslný. Tato situace je ale přece naprosto pochopitelná! Zájmových skupin v oblasti sportu a dalších oblastech veřejného života našeho města je mnoho a jejich potřeby se často nepotkávají a mnohdy dokonce zcela míjejí. Co pro jedny znamená posun kupředu, jiní mohou považovat za nepotřebné. Pro zastupitele města se pak jedná o velmi těžko řešitelnou situaci (komu či čemu dát přednost), do které vstupují navíc mnohé další aspekty (např.: návaznost na rozvoj města v jiných oblastech, financování, infrastruktura, obava o nařčení z protekcionismu…).

A právě proto existují v demokratické společnosti způsoby, jak tyto situace alespoň částečně posunout objektivnějším směrem. Zastupitelé našeho města udělali v roce 2018 velmi rozumné rozhodnutí a nechali od odborné a nezávislé firmy vypracovat dokument, který v témže roce pod názvem Plán rozvoje sportu města Prachatice 2018 - 2025 přijali.

Předpokládáme, že zhotovitel Plánu opravdu odborně posoudil současný stav sportovišť našeho města, finanční možnosti, klimatické podmínky, již připravené akce atd., a navrhl ta nejlepší a hlavně strategická řešení pro naše město v nejbližším období.

Zároveň předpokládáme, že zastupitelé se s Plánem před jeho přijetím podrobně seznámili a dobře věděli, co schvalují. V části veřejnosti, části sportovní veřejnosti a v části sportovců tak vzbudili objektivní očekávání, že strategická řešení podložená odbornými a nezaujatými argumenty dostanou přednost před nahodilými nápady.

Pan místostarosta Miroslav Lorenc velmi správně uvádí, že Národní sportovní agentura otevřela „Výzvy – dotační tituly“, které se týkají jak vybudování nových sportovišť, tak dovybavení stávajících sportovních areálů. Jedná se o opravdu unikátní příležitost, jak výše zmiňovaný Plán v oblasti sportu uvést v život.

Věříme, že představitelé našeho města jsou si této příležitosti vědomi a po vzoru panem místostarostou zmiňovaných Dačic se zachovají stejně předvídatelně a zodpovědně. Za náš klub můžeme slíbit, že jsme připraveni se aktivně spolupodílet na realizaci části plánu týkajícího se atletického sportu.

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena