Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Příprava prachatické strategie cestovního ruchu nabírá obrátky

PRACHATICE - 18/2 2021 - 10:02 – Do vyšších obrátek se dostala se začátkem nového roku příprava strategie cestovního ruchu pro Prachatice a okolí.

      

   Text a foto: ZDENĚK PŘIBYL 

  

Jak probíhají přípravy, a co radnice od této strategie očekává, jsme se ptali místostarosty Prachatic Jana Klimeše. "V současné době připravujeme nový Strategický plán rozvoje města. Značná část byla i v tom dosavadním a bude i v novém plánu věnována cestovnímu ruchu. Jeho strategie by měla obsáhnout léta od roku 2021, popřípadě 2022, do roku 2030, takže přesahuje několik volebních období. Připravit tak zásadní dokument detailně na deset let dopředu je samozřejmě obtížné. Předpokládáme, že vždy po zhruba čtyřech letech dojde k jeho aktualizaci, aby odpovídal požadavkům města," uvedl místostarosta.

Jan Klimeš.

Na co především cílí připravovaný Strategický plán města zejména v rozvoji cestovního ruchu?

Cílem je efektivnější řízení města a plánování jeho rozvoje v dlouhodobém výhledu. V cestovním ruchu strategie zhodnotí, jako jsou možnosti v Prachaticích a přilehlém okolí a navrhne způsoby jejich využití směřující ke zvýšení ekonomického blahobytu města. Usilujeme o to, aby k nám přijíždělo více turistů, aby tady delší dobu zůstávali, a pochopitelně také aby z toho měli profit podnikatelé v cestovním ruchu a tím pádem i samotné město. Chceme - a naznačuje to už i dosavadní strategický plán rozvoje města - profilovat Prachatice jako spádové centrum cestovního ruchu.

Co si máme pod tím představit?

Především širokou nabídku aktivit, kterým je tu možno se věnovat. Návštěvníci, kteří do Prachatic přijedou, mají například příležitost vydat se na výlet dál na Šumavu autem nebo vlakem, vypravit se do okolí na kole, protože je tady solidní síť cyklotras, vyrazit si na pěší túru a nabízí se i řada dalších aktivit. Inspirací pro turistické cíle může už teď být známá publikace Z Prachatic za poznáním. Logická je a bude i spolupráce s okolními obcemi. Další podpora se dostane rovněž kongresové a relaxační turistice. Půjde také o zajištění průběžné obnovy kulturního dědictví při zachování našich konkrétních specifických hodnot. Jako například Prachatice renesanční, město s gotickým kostelem, a také jedním z nejstarších kostelů s románskými základy ve Starých Prachaticích a dalšími památkami. V této oblasti máme opravdu na co navazovat, vždyť Prachatice získaly opakovaně titul Historické město České republiky a obdobné uznání obdržely nově i v rámci Jihočeského kraje. S tím souvisí i další zkvalitňování zázemí pro kulturu, sport a jiné volnočasové aktivity.

Můžete být konkrétnější, protože tato oblast zajímá nejen návštěvníky, ale i obyvatele Prachatic. 

Dle mého názoru půjde především o rekonstrukci multifunkčního kulturně společenského zařízení, kterému zkráceně říkáme letní kino. Nepůjde přitom jen o letní kino provozované pouze dva měsíce v roce, tak padlí na hlavu nejsme, ale budou se tu formou amfiteátru v přírodě provozovat kulturní akce podle počasí od května do konce září, tedy po pět měsíců. To jsme ale říkali od samého počátku této myšlenky. Jak se to bude dařit, to bude záležet i na managementu Kulturních a informačních služeb města, které budou mít toto zařízení na starosti. Nemáme ambice jako třeba otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Ale i u nás vznikne prostor pro dejme tomu 400 návštěvníků, kteří se třeba při hudebním festivalu budou zajímat o naše město i tady něco mohou nakoupit. Bonusem je, že nemusíme nákladně řešit parkování, máme dostatek prostoru v bývalých kasárnách vzdálených pět minut pěší chůze.

Jak se vyvíjejí přípravy strategie cestovního ruchu?

Příprava začala už v loňském roce, následně ji zbrzdila pandemie. Samozřejmě jsme se rozhlíželi i po zkušenostech v sousedních městech. Ale zcela zásadní informace jsme získali v rámci Národní sítě Zdravých měst. Zúčastnil jsem se řady zajímavých konferencí. Dalším krokem bylo, když jsem kontaktoval místostarostu z Rožnova pod Radhoštěm, kde stejnou strategii začali připravovat vloni. Od nich jsme získali velmi cenné rady i potřebné materiály. Následně jsme vypsali výběrové řízení na zhotovitele strategie cestovního ruchu pro Prachatice. V něm zvítězila firma Akademie digitální ekonomiky s.r.o. s cenou 138 424 korun včetně daně z přidané hodnoty. Smlouva byla podepsána vloni 25. listopadu a od té doby začaly práce na strategii cestovního ruchu. Hotová má být na podzim a představit bychom ji chtěli během září.  

V minulých dnech se o strategii cestovního ruchu začali více zajímat i podnikatelé a někteří občané našeho města, když se její zhotovitel na ně obrátil s anketou, zjišťující jejich názory na stav a možnosti rozvoje cestovního ruchu. Co má tato anketa přinést? 

Jde o dotazníkové šetření, které má přinést podklady pro další práci na strategii. Snažili jsme se, aby dotazník byl co nejobsažnější, několikrát jsme ho před zveřejněním přepracovávali. Dotazníky se setkaly vcelku s dobrým ohlasem, někteří respondenti si dokonce přáli ještě podrobnější otázky. Společnost Akademie digitální ekonomiky, jejíž jednatelkou je v cestovním ruchu zkušená Daniela Spiesová, je nyní zpracovává. Na přípravě strategie cestovního ruchu se bude podílet také odbor kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu Prachatice, příslušná komise rady města, zástupci hospodářské komory a podnikatelé v cestovním ruchu včetně ubytovatelů. Úspěšnost přípravy strategie zajišťují dva týmy. Tým A, který v přípravné fázi přímo komunikuje se zpracovatelem strategie. Jsou v něm zástupci města - vedoucí odboru kultury Jiřina Dolejšková a Miroslava LeGuen ze stejného odboru, která je odborným garantem, a dále Marek Liška, předseda komise kultury a Marie Korousová, zástupkyně spolku Pro Prachaticko se zkušenostmi z managementu cestovního ruchu. Do týmu A patřím i já. 

Jaký je a čím se bude zabývat tým B?

Vznikl po Vánocích, vyzval jsem na jednání zastupitelstva v prosinci, aby zástupci politických subjektů nominovali do 7. ledna zájemce, kteří chtějí v tomto B týmu pracovat. Tým bude oponovat, nebo jinak řečeno, vyjadřovat se k průběžně předkládaným materiálům v přípravě strategie. Nelze to dělat bez úzké spolupráce s podnikatelskými subjekty v této oblasti zainteresovanými. Už teď je v týmu B například zastupitel Jakub Nepustil, ředitelka Oblastní hospodářské komory Prachatice Kateřina Třísková, z Pensionu Bed & Bike Prachatice Alena Slavíčková, za obor gastro je tam Radek Geier, dále Jiří Machart, radní a ředitel Domu dětí a mládeže Prachatice, který provozuje Dřípatku s ubytovací kapacitou 44 míst. Máme stále na paměti, že hlavním cílem je vytvořit smysluplnou koncepci, která bude přínosem jak pro obyvatele, podnikatele a především pro ty, kteří sem přijedou, pro turisty a další návštěvníky. Jde nám o to, abychom dokázali prodat, co tu máme, aby návštěvníci vnímali krásu našeho města, ale i klid okolní přírody. Vždyť například takový komplex Libína je celý naprostým unikátem.

Na koho bude strategie cestovního ruchu zaměřena?

Vedle priorit v cestovním ruchu v Prachaticích a okolí strategie přesně pojmenuje cílové skupiny, tedy koho k nám budeme chtít získat. Dnes už nelze jen zdánlivě jednoduše říci, že všechny. Je známo, že jsou dvě kategorie našich perspektivních návštěvníků. Tou první jsou senioři. Jsou vesměs aktivní, zvládnou pěší i cyklistické výlety a řada z nich je na tom i finančně dobře, takže si mohou dovolit strávit v Prachaticích třeba celý týden. Druhou, zcela zásadní cílovou skupinou, jsou rodiče s malými dětmi. Děti nutí rodiče k pohybu, zajímají se o různé atrakce, občerstvení a podobně. A my jim všem máme hodně co nabídnout. V této souvislosti bych chtěl ještě připomenout jednu důležitou věc, a sice marketing cestovního ruchu. Tomu se chceme hodně věnovat. A ještě jedno bych rád zdůraznil - mluvíme stále o návštěvních našeho města, ale spolu s nimi se snažíme mít na paměti i domácí turisty, sportovce a rekreanty z našeho města, víkendové či každodenní. Myslím, že se nám už leccos podařilo. Jmenovat můžu například obůrku u Fefrovských rybníčků nebo tříetapový Areál lesních her na úbočí Libína, určený prakticky pro všechny generace - děti, jejich rodiče i prarodiče. Zastavují se tu ale často se celé rodiny motorizovaných turistů, kteří jinak směřují na horní Šumavu. Pro všechny tam chceme rozšířit parkoviště a máme i další nápady. 

Připravovaná strategie cestovního ruchu míří do budoucna. Čas ale ubíhá rychle i v této zvláštní době, poznamenané epidemií covidu-19. Připravuje Město Prachatice jako zadavatel strategie cestovního ruchu něco nového už pro letošní rok?

Je nám jasné, že bude velmi důležité získat k nám turisty už letos. Spolupracujeme v tom s inženýrkou Korousovou ze spolku Pro Prachaticko, která pro nás zpracovává Marketingový plán Prachatice 2021. Někdo by mohl říci - oni se zbláznili, ještě nemají strategii a už sem chtějí přilákat turisty, nemělo by to být obráceně? To je sice pravda, jenomže my žijeme v úplně nenormální době, právě byl zrušen a znovu obnoven nouzový stav, nevíme, co bude dál. Turistický ruch skomírá, ti kteří v něm podnikají, jsou často na pokraji své existence. V této situaci jim chceme pomoci. Prvotní informaci pro radu města jsem už připravil, zhruba do poloviny března se rozhodne a pomoc turismu v době pocovidové by se měla brzy poté rozproudit. Bude sem patřit také třeba vytvoření instagramového profilu a řada dalších věcí.

Ze zkušeností vyplývá, že řada návštěvníků Prachatic si nejprve na internetu našla ubytování v našem městě, a pak se zajímali o to, co se tu dá dělat. Dokázali bychom tu ubytovat všechny, které k nám alespoň na dva, tři dny či týden zveme?

Tady je prostor zejména pro naše podnikatele - ubytovatele ve městě. Ale víme, že všechno je vzájemně provázané. Lidé budou k nám jezdit, když bude k dispozici ubytování, a ubytovatelé budou rozšiřovat kapacity, když budou návštěvníci k nám přijíždět. I na zjištění aktuálního stavu ubytovacích míst a možnosti jejich rozšiřování se zaměří připravovaná strategie. Skutečností už je třeba ubytování v novém sídle Dřípatky, a zelenou dostává také projekt, který chce obnovit kdysi využívané možnosti ubytování v prostoru Kandlova mlýna. Má se jednat o menší, ale vybavené apartmány. Patří sem i nalezení způsobu využití staré střelnice a své místo v cestovním ruchu může docela dobře mít také nová střelnice. Město připravuje i dosud chybějící karavanové stání. A určitě se vynoří i další zajímavé možnosti.   

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena