Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Před sto lety v Prachaticích založili české gymnázium!

PRACHATICE - 19/11 2020 - 8:40 – Prachatické gymnázium přesunulo oslavy stého výročí vzniku českého gymnázia na příští rok. Jaká ale byla jeho historie a čím žije dnes?

      

   Text a reprofoto: LUKÁŠ KARBULKA 

  

Oslava sto let od založení českého gymnázia v Prachaticích, která měla proběhnout v polovině října, se kvůli vládním restrikcím neuskutečnila. Vedení školy proto nyní prodává alespoň almanachy a oslavu přeložilo na příští rok. „Přátelé a absolventi gymnázia nepřišli o nic, protože my jsme ty oslavy jen přesunuli na 16. října 2021 a celý program se jen posune,“ řekla o významných oslavách pro prachatickoNEWS.CZ ředitelka Gymnázia Prachatice Jana Dejmková.

Významnému jubileu předcházely i dřívější události, jako například založení německého reálného gymnázia v roce 1865 a vystavění budovy školy roku 1897, kde se zrodilo roku 1920 právě české reformní gymnázium. Mezi lety 1920 až 1923 tedy v budově školy působí německé i české gymnázium. Od roku 1923 zůstává v budově školy pouze české gymnázium a v budově je až dodnes. „Podle tehdejších zápisů se jednalo o takové velké vítězství Čechů nad Němci,“ řekla ředitelka a dodala, že o vznik českého gymnázia se významně zasadila Pošumavská národní jednota, která o něj dlouhodobě usilovala.Sto let existence českého gymnázia nebyla vždy jednoduchá. „Velké dějiny měly dopad i na naši školu,“ vysvětlila Jana Dejmková a jako příklad uvádí druhou světovou válku, kdy hlavně budova školy dostala zabrat materiálně. V padesátých a šedesátých letech minulého století zase narušovaly chod prachatického gymnázia snahy o zavedení sovětského školního systému, v té době se škola mnohokrát přejmenovává. „Naštěstí všechny tyto snahy škola přežila a vrátila se k tomu klasickému gymnazijnímu vzdělávání a funguje tak dodnes,“ dodala.

Z historie jsme se pak přesunuli do přítomnosti. Zeptali jsme se, jak probíhá distanční výuka. „Po minulé zkušenosti jsme udělali dotazník, kde jsme zjišťovali nedostatky distanční výuky. Ty jsme, ještě před uzavřením škol, odstranili a výuka tak probíhá velmi dobře. Nicméně je jasné, že prezenční výuka bude vždy lepší než distanční,“ připustila ředitelka a dále uvedla, že ani o letošní maturanty nemá strach.Škola také o letošních letních prázdninách zahájila opravy na historické budově školy a na tělocvičně, která není o moc mladší. „Opravy se chýlí pomalu ke konci. Na hlavní budově se stěhuje lešení do poslední části a výměna oken je téměř dokončena,“ popsala opravy na hlavní budově. Rekonstrukce tělocvičny je o něco náročnější, zde buduje nový vchod a dělá se nová fasáda.

Po ukončení oprav ale škola nechce zahálet, ale pokračovat ve vylepšování. „Máme připravený projekt na opravu zahrady před hlavní budovou. Měla by zde vzniknout venkovní učebna a dále chceme, aby zahrada korespondovala s budovou,“ uzavřela ředitelka.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena