Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Publikace 15 let hospice sv. Jana N. Neumanna v obrazech

PRACHATICE - 18/11 2020 - 17:10 - Ohlédnutí za dosavadní cestou představuje nová publikace nazvaná 15 let hospice v obrazech. Je poděkováním všem, kteří pomáhali a pomáhají.

      

   Text a foto: ZDENĚK PŘIBYL  

  

Unikátní brožuru vydal Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích pod vedením editorů Roberta Huneše a Evy Ludačkové. Vydání podpořil ze svého rozpočtu Jihočeský kraj. "Uplynulo 15 let od okamžiku, kdy jsme hospitalizovali prvního pacienta a zahájili službu potřebným. Na oné patnáctileté cestě jsme potkali mnoho těch, kteří nám pomohli naše břemena nést, bez nichž by hospic nebyl či byl jiným. Děkujeme za vás," píše ředitel hospice a prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v České republice Robert Huneš v dopise, kterým provází novou brožuru. Naše redakce ji také dostala, děkujeme za to.

Co do rozsahu skromnější, ale informacemi nabitá textová části je výstižnou kronikou cesty, kterou myšlenka na zřízení a provozování hospice v Prachaticích urazila díky mnoha lidem od prvního podnětu MUDr. Petra Koptíka z roku 1999 až do letošního roku. Čerpá převážně z kroniky Občanského sdružení sv. Jana N. Neumanna.

Obrazová část v brožuře samozřejmě výrazně převažuje. Autory fotografií jsou Robert Huneš, Karel Burda, Hannah Bártíková, Josef Hora, Eva Ludačková a Václav Malina. Provází čtenáře od historických snímků původního objektu a zahrady před stavbou hospice, přes jeho samotnou výstavbu, všední i významné okamžiky v působení tohoto zařízení, spolupráci se sestrami boromejkami, dobudování parku, návštěvy hostů a zejména péči o pacienty. Dokumentuje i množství kulturních pořadů, které se v hospicovém parku konají. Své místo tu mají také ohlasy rodin a přání prachatickému hospicu do dalších let.

V závěru připomíná brožura slova papeže Františka z ledna letošního roku: "Myslím na to, jaké dobro prokazují hospice s paliativní léčbou, kde terminální pacienty doprovází kvalifikovaná lékařská, psychologická a duchovní podpora, aby mohli důstojně a za útěšné blízkosti svých drahých prožít konečné fáze svého pozemského života. Přál bych si, aby tato střediska nadále zůstávala místy, kde se s úsilím uskutečňuje terapie důstojnosti, a tak se sytí láska a úcta k životu." Určitě je tomu tak i v hospicu v Prachaticích.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena