Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Čas na připomínky k zásadám péče o park se o měsíc protáhl

ŠUMAVA – 16/11 2020 - 9:24 – Správa parku prodloužila kvůli stavu nouze a vládním restrikcím o polovinu čas, po který je možné podávat připomínky k novým zásadám péče.

      

   Text a foto: TOMÁŠ PŘIBYL 

  

Původně správa parku na připomínky vyčlenila dva měsíce a nyní další měsíc přidala. „Od 22. září se k návrhu zásad může vyjadřovat široká veřejnost. Lhůta pro podání připomínek byla stanovena do 22. listopadu. Kvůli situaci s pandemií viru covid-19 však Správa NP Šumava prodlužuje lhůtu, po kterou bude akceptovat a vypořádávat připomínky a to do 22. prosince letošního roku,“ uvedl mluvčí parku Jan Dvořák.

Poté, co byla loni veřejně projednána a radou parku schválena nová zonace šumavského národního parku, nyní správa parku začíná veřejně projednávat zásady péče. Jde o další z klíčových dokumentů, které parku nařizuje zákon o ochraně přírody, a který by měl na Šumavu na patnáct let vnést jasno v tom, jak se bude pečovat o přírodu v parku a jak bude postupovat proměna parku v divočinu.

„Zásady jsou rozsáhlým dokumentem, který zpřesňuje naši péči o přírodu ve všech čtyřech nových zónách národního parku. Zabýváme se v nich také principy péče o klíčové druhy typické pro Šumavu. Popisujeme, jak budeme sledovat ukazatele kvality prostředí a přírodní procesy jako takové. Dále se zde zabýváme turismem, osvětou, podporou obyvatel a podobně,“ řekl ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Podle zonace a nyní i podle zásad, by do patnácti let měla být bezzásahová více než polovina parku a do třiceti let pak zhruba tři čtvrtiny jeho rozlohy. Připomínky k zásadám je možné posílat správě parku nově až do 22. prosince. Zásady je možné najít na webové adrese: https://www.npsumava.cz/sprava-np/zasady-pece-o-narodni-park-sumava. „Podněty a připomínky je možné zasílat buď elektronicky na e-mail: zasadypece@npsumava.cz, nebo na poštovní adresu: Správa NP Šumava, 1. Máje 260, 385 01 Vimperk,“ dodal Jan Dvořák. 

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena