Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Jak to bylo s českou knihovnou v Prachaticích před 100 lety

PRACHATICE - 20/4 2021 - 10:52 – Naši čtenáři se průběžně dočítají, jak letos slaví česká knihovna v Prachaticích sto let. A někteří chtějí o tomto výročí vědět víc.

      

   Text: ZDENĚK PŘIBYL 

  

Jak to tehdy vlastně bylo, jsme se zeptali ředitelky Městské knihovny Prachatice Hany Mrázové.   

Letos si v Prachaticích připomeneme hned tři významná výročí pro naši knihovnu. Dne 8. prosince uplyne 125 let od usnesení z roku 1896 o půjčování knih veřejnosti v knihovně s názvem Česká lidová knihovna. Dále 29. října to bude 75 let od znovuotevření veřejné městské české knihovny po 2. světové válce. Ale tím nejdůležitějším výročím bude 100 let od otevření České veřejné knihovny v Prachaticích.

Právním základem vzniku nových veřejných knihoven po 1. světové válce se  stal Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. z. a n. Ukládal každé politické obci, kde národnostní menšina měla alespoň 400 osob, nebo kde působila veřejná menšinová škola, povinnost zřídit této menšině zvláštní veřejnou knihovnu v jazyce menšiny.

Ředitelka prachatické knihovny Hana Mrázová.

Menšinová česká knihovna vznikla z České lidové knihovny spolku Česká beseda. Podle zákona byla ustavena česká knihovní rada. Předsedkyní se stala Barbora Křížová, jednatelkou Veronika Bouzová, knihovnicí Anna Šourková, pokladníkem Josef Šrámek a dalšími členy rady byli František Jareš a Gustav Roučka.

Dne 8. ledna 1921 se konala v kanceláři purkmistra města schůze zástupců německé a české knihovní rady. Bylo dohodnuto, že obě národnosti budou mít své knihovny. Německá bude umístěna v budově německé dívčí obecné školy v nynější Husově ulici č.p. 109. Česká knihovna se otevře v Nové radnici v bytě hajného Hoffmana.

Datum otevření české knihovny 29. září 1921 se dočteme v dopisu městské obecní radě. Knihovna z obdržené roční subvence ve výši 1 333,34 Kč zakoupila knihy, ale na nákup zařízení nábytkem tento finanční obnos už nestačil...

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena