Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Svoz tříděného odpadu od domu Prachaticím výrazně pomohl

PRACHATICE - 9/4 2021 - 10:55 – Prachatice se v posledních letech výrazně posunuly v soutěžích hodnotících třídění odpadu. Získaly dvě třetí místa.

      

   Text: TOMÁŠ PŘIBYL 

  

Posun Prachatic je opravdu výrazný. V soutěži kraje a společnosti EKO-KOM nazvané Jihočeši třídí odpady skončily Prachatice v zatím posledním ročníku třetí. Jde o posun během zhruba dvou let z osmé až deváté pozice. A k tomu navíc město skončilo v kraji třetí za rok 2019 i v soutěži nazvané Odpadový Oskar, která hodnotí celkové množství komunálního odpadu na občana a to jak obyvatelé třídí.

Prachatičtí vyprodukovali předloni 150,9 kilogramu komunálního odpadu na občana a rok, když dokázali vytřídit 54,6 % odpadů. „O výsledky se zasloužili především občané města, bez jejich svědomitého přístupu by Prachatice takových výsledků nedosáhly a právem patří velké poděkování všem zodpovědným občanům,“ uvedla k tomu vedoucí odboru životního prostředí Marie Peřinková.

Jako hlavní příčinu výrazného zlepšení vidí zavedení svozu tříděného odpadu od paty domu. Město rozdalo lidem, kteří o to stáli, zdarma kontejnery na plast a papír a začalo je svážet v roce 2019 přímo od jejich domů. Pilotní projekt se uskutečnil rok před tím. A mezi lety 2017 a 2019 i díky tomu vzrostlo průměrné množství vytříděných plastů, papíru a skla na občana o dvanáct kilogramů. To představuje nárůst zhruba o čtvrtinu.

„Pořád je však co zlepšovat – když se podíváte na strukturu komunálního odpadu, tak je v něm stále hodně pet-lahví. Takže by pomohla další osvěta,“ řekla Marie Peřinková pro prachatickoNEWS.CZ k možnostem dalšího zlepšování s tím, že vidí jako pozitivní především to, že komunálního odpadu Prachatičtí produkují méně než v řadě měst. Podle ní k tomu pomáhá i zavedení jeho svozu po čtrnácti dnech, což nutí lidi s ním lépe hospodařit.

Podle Kateřiny Wagnerové z prachatického ekologického spolku Pelyněk by ale mohla pomoct i podpora větší motivace lidí. „Velkým problémem zůstává neukázněnost některých občanů, kteří nejenom že nepřemýšlí o tom, kolik zbytečného odpadu vyprodukují, ale tento odpad ani netřídí. Město Prachatice má sice možnost zavést takzvaný motivační systém odpadového hospodářství pro občany, kdy v poplatku za svoz odpadu je zohledněno kolik směsného odpadu jednotlivé domácnosti vyprodukují. To znamená, že ti, kteří produkují více SKO platí větší poplatky. Tyto kroky jsou však politicky nepopulární a rozhodně nezaručí voličské hlasy. Nezbývá tak než vzít odpovědnost za své jednání do vlastních rukou a mít na paměti, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne,“ uvedla pro prachatickoNEWS.CZ.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena