Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Černobílé Prachaticko 1978: Lhenická pletárna s dobrým jménem

LHENICE - 17/4 2021 - 11:19 – Už jen pamětníci si dnes vzpomenou na výrobky a osazenstvo Pletárny ve Lhenicích. Naposledy patřila pod Okresní podnik služeb.

      

   Text a foto: ZDENĚK PŘIBYL 

   

Na fotografiích z 21. ledna 1978 je vidět, že převážně ženský kolektiv si své práce hleděl s radostí. A to jak při samotném strojovém pletení, tak při ručním kompletování výrobků. Z novinových článků, které se dochovaly, je patrné, že kolektiv pletařek získal za práci postupně řadu ocenění, a to nejen na okresní úrovni.

Od pana učitele Jana Bumby, který je ve Lhenicích uznávaným znalcem různých stránek historie tohoto městysu, jsme se dozvěděli, že pletárnu ve Lhenicích zakládal jeho dědeček Václav Majer. Členové jeho rodiny se tu v následujících letech ve vedení podniku vystřídali. Někdy i nedobrovolně, jako například po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do země v roce 1968. Podrobnější historii pletárny jsme spolu s Janem Bumbou už na dobré stopě. Pamětníci nám však mohou také pomoci. 

Černobílé Prachaticko představuje cyklus fotoreportáží z archivu černobílých negativů Zdeňka Přibyla, který je nejdéle sloužícím novinářem našeho regionu. Reportáže vnikaly od 70. do 90. let v době, kdy psal a fotil pro týdeník Hraničář, deník Jihočeskou pravdu i prachatický městský zpravodaj. Jde o unikátní archiv čítající desítky tisíc fotografií a tisíce reportáží, obsahující často jinde nedochovaný zpravodajský a historický materiál.

 
 

FOTOREPORTÁŽE

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena