Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Distanční výuku na svých stránkách zahájil i národní park

ŠUMAVA - 28/10 2020 - 9:50 – Šumavský národní park na svých stránkách nově nabízí distanční výuku pro studenty nebo jejich rodiče. Dozvíte se něco i o vývoji šumavských lesů.

      

   Text: LUKÁŠ KARBULKA

  

Žáci základních škol, středních škol i všechny ostatní věkové kategorie se nyní mohou zlepšovat ve svých vědomostech o přírodě prostřednictvím on-line výuky. Správa NP Šumava totiž přichází skrze svá střediska environmentální výchovy s distanční výukou na svých webových stránkách.

„V rámci proticovidových opatření musela Správa NP Šumava omezit fungování svých středisek environmentální výchovy. Nechceme však ochudit děti, učitele ani rodiče školáků o zajímavou a hravou formu učení,“ řekla Martina Kučerová - vedoucí oddělení informačních středisek a středisek environmentální výchovy. A dodává, že materiály lze využít při distanční výuce škol nebo při samostatné práci zdarma.

Pro školy od mateřinek po základní je na stránkách NP Šumava připraveno ke stažení zhruba osm desítek samoobslužných pracovních listů. Listy, které mají i správná řešení k daným úkolům, se zaměřují například na jednotlivé druhy rostlin. „Škálu samoobslužných pracovních listů neustále rozšiřujeme. Aktuálně přidáme témata k biotopům Národního parku Šumava nebo k významu tlejícího dřeva. Spousta dalších pracovních listů je v přípravě a postupně budou na našem webu přibývat,“ prozradil lektor střediska environmentální výchovy ve Vimperku Stanislav Čtvrtník.

Novinka na stránkách NP Šumava nenabízí jen pracovní listy, ale i zajímavosti nebo luštění křížovek. „V sekci Poznáváme hrou najdete didaktické a zároveň hravé plakáty, které také vychází jako příloha časopisu Šumava. Různorodá témata plakátů doprovází například luštění tajenek a práce s obrázky,“ popsal Stanislav Čtvrtník.

V rámci on-line nabídky výukových předmětů si každý může kromě svých znalostí zlepšit i slovník z cizích jazyků. „Kromě pracovních listů v němčině nabízíme podporu výuky německého a anglického jazyka formou hravých pracovních listů, ze kterých se mohou žáci naučit nejen specifická slovíčka k různým tématům ze šumavské přírody,“ uvedla Martina Kučerová.

Pro ty, kteří se zajímají o detaily Šumavy, je na stránkách připraveno cestování časem z hlediska vývoje lesa. „Z výsledků monitoringu vyplývá, že obnova lesů probíhá velice rychle. Po 15 letech od gradace kůrovce je hustota obnovy trojnásobná. Odrůstající generace lesa je výškově rozrůzněná, což může každý sám sledovat na těchto unikátních fotografiích,“ vysvětlil náměstek odboru ochrany přírody Martin Starý.

Všem partnerským školám bude po ruce do výuky takzvaný Pracovní sešit ke knize Světem Šumavské přírody. Sešit se váže k jednotlivým kapitolám knihy a je dále rozšířen o několik témat. Materiál jde uplatnit jak v přírodovědných předmětech, tak i v zeměpise. „Jsme velice rádi, že můžeme zapojit pracovní sešit do výuky šestých a sedmých ročníků v naší škole. Pomáhá nám rozšiřovat učební látku přírodopisu s důrazem na šumavskou přírodu,“ uvedla Iva Karasová, zástupkyně ředitelky Základní školy TGM Vimperk.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena