Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  V prachatické ZŠ Národní si připomínají Sametovou revoluci

PRACHATICE - 17. listopadu 2019 - 12:15 - Hned na několik způsobů si připomínají 30. výročí Sametové revoluce v ZŠ Národní Prachatice. Byli jsme u besedy žáků s pamětníky.

      

   Text: ZDENĚK PŘIBYL, foto: ZDENĚK PŘIBYL a ZŠ NÁRODNÍ

  

   "Náš projekt zahrnuje řadu aktivit. Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž, při které děti měly ztvárnit číslo 30 způsobem, který si samy vyberou. Dále jsme vyzvali žáky, a to nejen naší školy, k účasti na literární soutěži, která by měla reflektovat známé Havlovo heslo Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Ve vestibulu školy jsme uspořádali výstavku retro předmětů z let před rokem 1989 – je tu například k vidění i uniforma příslušníka SNB - Sboru národní bezpečnosti. Díky zapojení školy do projektu Příběhy bezpráví, který organizuje Člověk v tísni, jsme mohli instalovat výstavu plakátů na téma Sametové revoluce," vyjmenovává aktivity web školy.

   Člověk v tísni poslal škole dokumentární film "1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu". Tento film se promítal ve třídách právě při naší návštěvě ve škole ve čtvrtek 14. listopadu, kdy tu přivítali deset pamětníků Listopadu. Ředitelka ZŠ Národní Hana Bolková je seznámila s aktivitami školy v rámci projektu a také s jejich rolí v něm. Žáci se při projektovém dnu rozdělili do deseti věkově smíšených skupin. Každá shlédla nejdříve film a kdo chtěl, mohl k filmu využít pracovní list. Do tříd odvedli pamětníky deváťáci, kteří měli na starosti organizaci. Tam pamětníci společně s dětmi shlédli ještě část filmu a pak následovala beseda. A po velké přestávce s občerstvením ještě další část besedy.

   "Našimi pamětníky byli paní Turková, Weisarová, Pavlová, Zítková, Bínová, pan Kotěšovec, Falek, Bojanovský, Přibyl a Harmonický. Všem jim moc děkujeme. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijalo deset skvělých lidí, kteří vyprávěli své životní příběhy, případně příběhy svých rodin, líčili dětem život před Sametovou revolucí, vyprávěli o nových možnostech po revoluci a o potřebě vážit si nabyté svobody," zhodnotila besedy ředitelka Hana Bolková.

   Některé věci museli pamětníci spolu s učitelkami dětem vysvětlovat, to ostatně už při promítání filmu. Pro žáky bylo těžko pochopitelné například velké omezení při cestování za hranice, zákazy studia na vysoké škole, nemožnost svobodně vyjádřit svůj názor apod. Ve třídě paní učitelky Evy Gajdošové si děti mohly prohlédnou i dobové dětské hračky, kuchyňské nářadí, pionýrský kroj nebo starý fotoaparát Pionýr, odznaky a původní peníze. 

   Žáci mohli to, co je zaujalo, zapsat na obrovskou zeď, které tu potichu říkají "Lenonova". Ta postupně nabídne shrnutí celého projektu. Doplní ho fotografie a další materiály. Sametová revoluce už pro tyto děti nebude jen nějakým suchým titulkem z dějepisu...

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena