Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Park s okamžitou platností zpřísnil zásahy na Boubíně

BOUBÍN – 22/6 2020 - 13:11 – Správa šumavského národního parku upravila své pět let staré rozhodnutí o režimu zasahování proti kůrovci v rezervaci na Boubíně.

      

   Text: TOMÁŠ PŘIBYL 

  

Rezervaci mají ve správě Lesy ČR a likvidují tu kůrovcovou kalamitu podle rozhodnutí správy parku z roku 2015. Zároveň ale neúspěšně Lesy ČR žádaly o povolení plošných zásahů včetně zasahování v místech se zbytky pralesa a v jádru rezervace. Tomu správa parku nevyhověla a naopak nyní své podmínky pro zasahován zpřísnila. Lesy se proti nim mohou odvolat, ale odvolání nemá odkladný účinek a nové rozhodnutí tak už platí.

„Do této doby bylo platné rozhodnutí z roku 2015, podle kterého se mohlo zasahovat proti kůrovci nejrůznějšími způsoby od pokácení a odvozu dříví, až po loupání kůry napadených stojících stromů na téměř 90% rezervace. Toto pět let staré rozhodnutí však reflektovalo pouze základní stav populace kůrovce, který v té době na Boubíně panoval. Nyní však tento základní stav už neplatí a tak jsme po zamítnutí žádosti Lesů ČR vydali nové zpřísňující podmínky. Podle nich se zvětšila bezzásahová plocha o 55 hektarů (o všechny poslední pralesovité zbytky porostů) a zároveň se zvětšily plochy, kde se může zasahovat pouze šetrnými metodami, například loupáním kůry napadených stromu na stojato,“ vysvětlila vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Šumava Silvie Havlátková.

„Tímto novým rozhodnutím se zvyšuje plocha úplné bezzásahovosti v rezervaci z 83 ha na 139 ha. V oblasti vrcholu Boubína se může zasahovat proti kůrovci v podstatě pouze metodou loupání kůry stojících stromů. Tato plocha se proti stávajícímu stavu zvyšuje o 52 ha. V člověkem ovlivněných smrčinách je možno šetrně asanovat různými způsoby na ploše 472 ha. Na téměř polovině území musí zůstat veškerá dřevní hmota v porostech k zetlení,“ dodal mluvčí správy parku Jan Dvořák.

Správa parku tvrdí, že se snaží, aby původní porosty na Boubíně, které člověk nezměnil, mohly pokračovat v samovolném vývoji a naopak na změněných porostech umožňuje šetrně zasahovat tak, aby se nepoškozoval ekosystém. „Možnost kácení a odvozu části napadených stromů jsme správci rezervace ponechali pouze v pozměněných smrkových porostech. Avšak i tyto zásahy mají své limity – například ponechání minimálně sto stojících stromů po hektaru a zároveň ponechání minimálně poloviny zásoby dřevní hmoty na místě k zetlení,“ doplňuje Silvie Havlátková.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena