Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Co se řeší na chatě na Libíně? Ekonomika, politika, zášť?

PRACHATICE - 21/5 2020 - 18:33 – Prachatičtí zastupitelé se zatím nedohodli, jak postupovat při rekonstrukci a oživení chaty na Libíně. O co v jejích diskusích jde?

      

   Text a foto: LUKÁŠ KARBULKA 

  

   Koupi chaty za 8,6 milionu korun prachatické zastupitelstvo odsouhlasilo loni 18. listopadu až na druhý pokus. Listopadové jednání, o kterém jsme vás informovali, se neobešlo bez tvrdších výměn názorů mezi zastupiteli koalice a opozice. O koupi chaty tehdy projevila zájem celá opozice i s oběma místostarosty a hlavním odpůrcem byl starosta Martin Malý se zbytkem koalice.

   Na dalším jednání po koupi chaty zazněly celkem dva návrhy jak s ní naložit. Prvním ze dvou předkladatelů byl místostarosta Jan Klimeš, který ihned po koupi chaty pověřil vedoucí jednotlivých odborů, aby udělali základní kroky k rekonstrukcím objektu. „Dohodli jsme se na určité pracovní skupině, kde kromě mě je také kolega místostarosta Miroslav Lorenc, příslušní vedoucí odborů města a jednatel naší Městské správy domů a bytů pan inženýr Schrenk,“ řekl Jan Klimeš. Místostarosta zařadil mezi základní kroky stavebně-technické posouzení budov a dva návrhy jak s objekty nakládat. Dále také uvedl, musí být vypracovány projekty k potřebným rekonstrukcím.

   Podle místostarosty Jana Klimeše musí chata Libín a vedlejší ubytovací chata splňovat tři základní podmínky pro provozování. První podmínkou je pitná voda. Nedaleko chaty je vybudována a zkolaudována studna, ta by ale na provoz restaurace a ubytovny nestačila. Proto by se měla studna rozšířit pro větší potřebu pitné vody.

   Druhou podmínkou je zkvalitnění odvodu splaškových vod. Tuto podmínku by mohlo splnit podle Jana Klimeše vybudování malé čističky odpadních vod. Poslední podmínkou je zateplení objektů a vybudování nového tepelného zdroje. Díky tomu by se tak snížila energetická náročnost obou ubytovacích budov. Během oprav by město následně mělo hledat provozovatele a provoz restaurace a ubytovny zahájit až po dokončení rekonstrukčních prácí.

   K tématu se také vyjádřil nový městský architekt Luboš Zemen. „Máme výhodu, protože objekty nejsou památkou a neleží ani v CHKO Šumava. To ale neznamená, že s objekty můžeme po architektonické stránce dělat, co chceme,“ řekl na začátek městský architekt, který dále předložil návrh postupu prací. Podle něj by se mělo cílit hlavně na budovu horské chaty, vedlejší ubytovací chatu, pozemky kolem budov, přívod pitné vody a odvod splašků.

   „Může také proběhnout úklid lokality s odstraněním některých staveb, které jsou určeny k demolici. Chata se zatím dá provizorně otevřít a může provizorně fungovat, protože ta projekční činnost trvá roky a další roky trvá rekonstrukce,“ dodal Luboš Zemen, který nakonec zastupitelům doporučil, aby se neutratila horentní částka a neuspěchaly se rekonstrukční činnosti.

   K tématu se vyjádřil za Živé Prachatice Jakub Nepustil. „Já mám radost, že chata připadla městu a neskončila tak, aby to pro město nebylo dobrou vizitkou. Také jsem rád, že se podařilo navázat první spolupráci napříč politickým spektrem,“ řekl na úvod Jakub Nepustil, který dále uvedl, že by byl pro chatu uvézt do podobného provozu jako tomu bylo dříve a ne zbytečně vyhazovat peníze. S jeho názorem souhlasil i jeho kolega ze sdružení Michal Piloušek. Ten dále upozornil na to, že budoucí provozovatel chaty musí vědět, do čeho jde a chata určitě nemůže být otevřena toto léto.

   Po návrhu místostarosty Jana Klimeše také zazněl protinávrh z úst zastupitele Roberta Zemana. Jeho návrh říká, aby se provoz chaty obnovil co nejdříve a rekonstrukce probíhaly souběžně s provozem. „Pojďte zkusit úspornou variantu, o které nakonec mluvil i pan architekt. Pojďte co nejrychleji provozovat a všechny věci řešit v čase vedle toho, protože to bude trvat dlouho,“ představil svůj protinávrh Robert Zeman.

   Protinávrh by tedy byl pro rychlé uvedení do provozu, kdy si turisté budou moci dát v chatě alespoň občerstvení. Při provozu se poté udělá čistírna odpadních vod pro třicet pět ekvivalentních osob, dále se vylepší nynější vrt pro pitnou vodu a vypíše se výběrové řízení na provozovatele. Více svůj návrh zastupitel nepředstavil, protože podle starosty Martina Malého vyčerpal svých dva krát tři minuty pro svůj proslov.

   S protinávrhem Roberta Zemana souhlasila také zastupitelka Růžena Štemberková, která uvedla, že tím nejdůležitějším je najít provozovatele, se kterým se následně budou řešit další věci. „Rozhodně nejsem podporovatelem dlouhodobých koncepcí a mluvení o tom, jak by se co mělo a nemělo,“ řekla Růžena Štemberková a své tvrzení zdůvodnila tím, že za dlouhodobé koncepce se dávají velké finanční prostředky z veřejných zdrojů, ale výsledek je žádný. Jako příklad podobné bezvýsledné dlouhodobé koncepce zmínila Městskou knihovnu nebo projektování rekonstrukce Malého náměstí.

   K tématu se také vyjádřil starosta Prachatic Martin Malý, kterého před tím vyzval k názoru Michal Piloušek. „Dochází na naše varování, že kupní cena, která byla už tak dle mého předražená, se bude navyšovat,“ přečetl svůj připravený postoj starosta a dal opět najevo, že s koupí chaty nesouhlasí a nebude součástí jakéhokoliv řešení. S názorem Martina Malého se ztotožnili zastupitelé koalice Petr Kolín a Jiří Machart rovněž.

   Na strohé vystoupení starosty reagoval Jan Bauer, který také zkritizoval neustálé starostovo kontrolování času monologu jednotlivých zastupitelů. „Já už dělám politiku hodně dlouho, ale teď je mi fakt smutno. Dodržování bizardního jednacího řádu má větší váhu než slušná diskuse na důležité téma. Já jsem od první minuty znechucený jen tvým vystupováním, jak chceš ty lidi kolem sebe motivovat, abychom spolupracovali? Tohle fakt nemá úroveň, ty tady přečteš svoje stanovisko. To nemáš ani na to, abys to řekl svými slovy? To snad ne,“ vyčetl Jan Bauer starostovi. A dodal, že je připraven přidat se do pracovní skupiny a jednat o osudu chaty.

   Napjatou atmosféru ukončilo až hlasování, které dopadlo negativně pro oba návrhy. Zahájení provozu chaty na Libíně je proto zatím ve hvězdách a městu dál vládnou špatné vztahy v zastupitelstvu a nízká ochota najít shodu. Opozice s místostarosty se neumí dohodnout, jestli začít chatu hned provozovat a nebo nejprve připravit projekt a starosta dal najevo, že co nepodporuje, řešit nebude.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena