Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Ze života ROHDE & SCHWARZ v době epidemie koronaviru

VIMPERK - 15/5 2020 - 11:11 - Celý svět se nachází v obtížné době, na kterou nebyl nikdo připraven. Pandemie ovlivnila život nás všech.

      

   Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. 

  

   Ocitli jsme se v situaci, kterou jsme nikdy nezažili, a museli se přizpůsobit řadě omezení. O tom, jak se se vším vyrovnává vimperský závod Rohde & Schwarz a jaké dopady bude mít koronavirus na další vývoj firmy, odpovídá personální vedoucí Milan Černý.

Vimperský závod je jedním z největších zaměstnavatelů Jihočeského kraje. I přes to jste se neuchýlili k jeho uzavření. Neobávali jste se rychlého šíření onemocnění mezi zaměstnanci?
Vývoj situace jsme od samého začátku pečlivě sledovali. Již koncem ledna vznikl v koncernu centrální tým, který se dodnes intenzivně zabývá otázkami týkajícími se šíření koronaviru. Tento tým společně s naším výrobním závodem pravidelně vyhodnocuje rizika a zavádí opatření, která jsou podřízena pouze jednomu cíli – ochránit naše zaměstnance a neohrozit zákazníky Rohde & Schwarz po celém světě. Počítali jsme s různými variantami vývoje, mezi které patřila i dočasná odstávka závodu. Díky zodpovědnému chování pracovníků a dodržování pravidel nejen v pracovním, ale i v soukromém životě se nám společně podařilo udržet vše pod kontrolou a uzavřít závod nebylo nutné.

Jaká preventivní opatření jste ve vašem závodě přijali? A dokdy zůstávají v platnosti?
V první fázi došlo ke zvýšení frekvence úklidu a instalaci dalších zásobníků s dezinfekcí. Dále jsme zastavili veškeré služební cesty, zamezili vstup všem externím návštěvám do závodu. Postupně jsme uzavřeli i firemní restauraci, kde docházelo ke shromažďování velkého množství osob. Téměř pětině našich zaměstnanců byla umožněna práce z domova. Vše je organizováno tak, aby se zaměstnanci potkávali jen v nejnutnějších případech a byl mezi nimi dodržen rozestup 2 metry. Zavedená opatření platí i nadále, k jejich rozvolnění přikročíme pouze tehdy, pokud si budeme jisti, že riziko zavlečení nákazy do našeho závodu bylo v maximální možné míře minimalizováno.

Mnoha rodičům zkomplikovalo situaci uzavření škol a školek. Potýkali jste se s problémem sestavení směn?
V některých dnech jsme se potýkali s krátkodobým omezením našich kapacit. Celý závod se nám podařilo udržet ve vícesměnném provozu a krátkodobé výpadky kapacit se nám dokonce podařilo nahradit mimořádnými sobotními směnami. Toto vše by ale nebylo možné bez obětavosti našich pracovníků. Oni jsou naši hrdinové. Mnoho z nich převzalo povinnosti učitelů a k tomu nepolevili v každodenním pracovním nasazení, často při práci v noci, o svátcích a o sobotách a nedělích. To vše za podmínek, kdy celou směnu musí mít roušky a mohou se stravovat v nouzovém režimu z vlastních zdrojů. Všichni mají můj obrovský obdiv.

Měli jste mezi pracovníky nějaké nemocné?
Ve vimperském závodě jsme měli dva kolegy, kteří byli infikováni koronavirem. Pouze jeden z nich přišel do kontaktu s kolegy na pracovišti. Dotčená pracoviště byla vydezinfikována dle pokynu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje a kolegové z bezprostřední blízkosti nakaženého pracovníka museli bohužel nastoupit do dvoutýdenní karantény. Naštěstí byl průběh nemoci u nakažených mírný a v relativně krátké době došlo k jejich uzdravení.

Jaké dopady bude mít současná epidemie pro vaši společnost? Očekáváte kromě ekonomických dopadů i nějaké personální změny?
V tuto chvíli nedokážeme přesně odhadnout, jaký konkrétní vliv bude na naši společnost současná situace mít. Jsme připraveni na různé scénáře dalšího vývoje. Jedno je ale jisté. Rohde & Schwarz je silnou a stabilní společností. Ustáli jsme mnoho krizových okamžiků a společně se pokusíme zvládnout i nadcházející výzvy.

Pociťujete nezávisle na epidemii zpomalování ekonomiky? Pokud ano, odráží se to na nabírání nových zaměstnanců?
Před samotným rozšířením nákazy jsme žádný pokles poptávky po našich produktech nezaznamenali. Naše strategie je nejen v personální oblasti jasně koncipována, a i nadále chceme v našem vimperském závodě růst. Situace se ale může poměrně rychle změnit. Zkušenosti z posledních ekonomických propadů nás nutí k obezřetnosti. Důležité je, abychom současnou situaci společně zvládli. Přeji všem pevné zdraví!

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena