Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Volarští jsou s asistenty prevence kriminality spokojeni

VOLARY - 26. března 2020 - 16:52 – Už zhruba čtvrt roku se po Volarech pohybují dva noví asistenti prevence kriminality. Podle vedení města zlepšují pocit bezpečnosti.

      

   Text: KATEŘINA PŘIBYLOVÁ, foto poskytlo Město Volary

  

   „Občané přijali asistenty za své, jejich působení hodnotí jednoznačně kladně a v případě potřeby se na ně obrací a bez problémů s nimi komunikují. Děti se cítí bezpečně při cestě do a ze školy, což kvitují i rodiče. K posílení pocitu bezpečí stačí i prostá přítomnost asistentů a vědomí, že někdo dohlíží na pořádek,“ zhodnotila necelý čtvrt rok fungování asistentů ve Volarech místostarostka Jana Bártová.

   Radnice tím, že asistenty najala a platí, reagovala na rostoucí přestupkovou kriminalitu a vandalismus. Asistenti jsou dva a ve Volarech pracují od ledna jako zaměstnanci městského úřadu. Jejich práci koordinuje hlavě vimperský městský strážník Martin Houdek. Hlavní prací asistentů Michala Runčáka a Michaela Laciho je působit preventivně v problémových lokalitách.

   „Dohlíží převážně v oblastech, které jsou občany vnímané jako nebezpečné. Jejich pracovní doba je rozvržena do různých časových bloků během dne. Dohlíží také nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, tlumí riziková chování jako například rušení nočního klidu, narušování veřejného pořádku, volné pobíhání zvířat, nadměrný hluk, nevhodné chování či kouření mládeže a vandalismus,“ vysvětlila Jana Bártová.

   Radnice asistenty najala a pak připravila žádost o dotaci na ministerstvo vnitra. Ta by mohla pokrýt náklady na prevenci kriminality, na kterou mají letos vyčleněno Volarští v rozpočtu 740 tisíc korun. „Pokud budeme úspěšní, jejich mzdy, náklady na školení i náklady na telefonní karty, budou hrazeny právě z této dotace. Město vynaloží prostředky pouze na jejich výstroj,“ dodala místostarostka.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena