Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Starostové kraji děkovali za boj s kůrovcem a za pomoc Lenoře

PRACHATICE - 12. února 2020 - 9:46 - Již po 18. se setkali představitelé Jihočeského kraje se starosty z prachatického okresu. Jednali v poklidu, zněla však i kritika nejen na vládu.

      

   Text a foto: ZDENĚK PŘIBYL

  

   Cyklus setkávání se starosty z jihočeských okresů v prvních týdnech nového roku doputoval do Prachatic v úterý 11. února. Místem jednání se stal Rožmberský sál ve Staré radnici. Na dopolední výměnu informací a názorů tu navázala tradiční prezentace firem. Neformální raut pak setkání zakončil ve velkém sále společenského centra Národní dům, kde připravily zúčastněné firmy své stánky.
Jménem hostitelů přivítal vedení Jihočeského kraje v čele s hejtmankou Ivanou Stráskou a starosty obcí a měst z okresu starosta Prachatic Martin Malý. Spolupráci města s Jihočeským kraje pochválil a ocenil, že se ji vždy podařilo dotáhnout do konce. Kraj je v Prachaticích například zřizovatelem Nemocnice, u níž byla zprovozněna mateřská škola pro 24 dětí, dále Prachatického muzea či gymnázia a DDM. Město oceňuje i spolupráci při budování nových prostorů pro Centrum ekologické výchovy Dřípatka v pavilonu ZŠ Zlatá stezka 240 a těší se na spolupráci při rekonstrukci komunikace v Prachaticích, jež je v majetku kraje.

   Úvodního slova se ujala hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Když hodnotila aktuální situaci kraje, vyzdvihla, že kraj hospodaří bez dluhů. Schválený rozpočet kraje na rok 2020 je výrazně proinvestiční, na investice jde 3,4 miliardy korun, což je 94 procent financí v rozpočtu. Nejméně 1,8 miliardy korun zůstane podle jejích slov na účtu kraje pro další volební období.

   "Model státní správy, jak byl ustaven od roku 2000, však pomalu eroduje. Stát stahuje další a další kompetence na sebe. Snižují se možnosti kraje a obcí ovlivňovat život lidí v sociální oblasti. Záměry vlády ve věci nového stavebního zákona a další nesystémové kroky, které se připravují bez konzultace s Asociací krajů či Svazem měst a obcí, hrozí dalším vzdalováním těchto služeb od občanů. A hodně málo věřím, že nás spasí slibovaná elektronizace," uvedla mimo jiné hejtmanka Ivana Stráská.

   Dále pak zhodnotila situaci v sociálních službách, získávání dotací z programu IROP, kde je kraj úspěšný, nebo v odpadovém hospodářství či ve zdravotnictví. Za nejrizikovější oblast v něm považuje stále se zhoršující získávání lékařů s potřebnými specializacemi, které vede až k přeplácení a přetahování lékařů přes hranice kraje. Prachatickou nemocnici označila za přívětivou. Připomněla, že jihočeský kraj jí v uplynulém roce zaplatil 8,5 milionu korun za služby nehrazené zdravotními pojišťovnami. "V prachatickém okrese pracují lékaři v průměrném věku 48 let, což je příznivější, než v některých jiných regionech s průměrem o deset a více let vyšším. Přeji vám však, abyste zdravotnické služby potřebovali co nejméně," dokončila hejtmanka s úsměvem.

   V další části setkání zhodnotili vývoj, stav a záměry ve svěřených rezortech 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot, náměstkové Pavel Hroch, Zdeněk Dvořák a uvolněný člen Rady Jihočeského kraje Antonín Krák. Nabízeli starostům také metodickou pomoc při řešení specifických otázek na radnicích ve prospěch občanů, jako například u kotlíkových dotací nebo v Programu obnovy venkova.

   V otevřené diskusi na fóru se hlavně děkovalo. Například hejtmance Ivaně Stráské za odvahu, se kterou vede jménem kraje zápas za rozumný přístup k boji s kůrovcem a proti chystanému novému rozdělení zón v Národním parku Šumava. Nejčastěji připomínaným oborem bylo vylepšení komunikací v regionu. Dík směřoval k Jihočeskému kraji za úspěšně realizovaný silniční obchvat Němčic od starosty obce Radka Rypoty, nebo postupujícím přípravám na vybudování obchvatu městyse Husince (starostka Ludmila Pánková), a také silničního obchvatu města Vlachova Březí (starosta Lubomír Dragoun).

   Starosta Lenory Antonín Chrapan ocenil spolupráci s Jihočeským krajem v těžkých chvílích po výbuchu panelového domu v obci vloni v říjnu i při odstraňování jeho následků. Naoplátku i on vyslechl krajské poděkování za to, jak si obec vedla. Starostové Prachaticka měli také možnost diskrétně promluvit se členy vedení Jihočeského kraje o záležitostech svých obcí.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena