Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  V kostele sv. Jakuba Většího odhalili památkáři nové kresby

PRACHATICE - 28. ledna 2020 - 20:17 - Přednáška o probíhající rekonstrukci prachatického kostela sv. Jakuba Většího zaplnila v pondělí 27. ledna historický Radniční sál Staré radnice.

      

   Text a foto: ZDENĚK PŘIBYL 

  

   Pozvání Římskokatolické farnosti Prachatice a prachatické radnice přijal Roman Lavička z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště České Budějovice. Historik umění, zaměřený na jihočeskou architekturu pozdního středověku, památkář oddělení restaurování zmíněného ústavu. Slova se ujal hned po úvodních promluvách starosty Prachatic Martina Malého, který ocenil, že všechny práce v kostele se pečivě fotografují a natáčejí, a vikáře od sv. Jakuba Petra Plášila, jenž zdůraznil, že probíhající rekonstrukce kostela je svým rozsahem naprosto unikátní a člověk ji může zažít jen jednou za život.

   Roman Lavička začal svou přednášku nazvanou Rekonstrukce kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích z pohledu památkové péče výstižnou exkurzí do minulosti této perly jihočeské pozdní gotiky. Své odborné povídání doplňovat příhodnými obrázky. Takže posluchači mohli vidět například podobu rozestavěného kostela kolem roku 1400 nebo unikátní krov trojlodí kostela po roce 1475. "Podobné krovy jsou v jižních Čechách jen v kostelích v Dolním Dvořišti a na Rožmberku," uvedl Roman Lavička. Zajímavá byla obrazová procházka interiérem kostela sv. Jakuba, stejně jako vložený výlet do dalších míst republiky a evropských zemí, zejména Itálie, i s ukázkami stavebních materiálů a vydařených či nevydařených rekonstrukcí. Na přání jednoho z diváků se pak ale rychle vrátil zpět do Prachatic.

   Tady posluchače nejvíce zaujaly nové objevy v kostele sv. Jakuba Většího, které přinesla probíhající rekonstrukce jeho interiérů. Patří k nim například znaky Rožmberků, kterým Prachatice náležely od roku 1500 po dobu sta let či obraz z 2. poloviny 14. století s Madonou, Ježíškem a donátorem, který jeho vytvoření financoval. Nad jiné vzácná je i nově objevená výzdoba na sloupu nad kazatelnou a skutečným unikátem je rozsáhlá kresba, která se objevila na zdi po přemístění hlavního oltáře. Ztvárněnou myšlenku i nápisy teď čeká další zkoumání. Jinde se například na uprázdněné stěně objevily další erby, i cechovní znak pekařů, zřejmě také donátorů. Romanovi Lavičkovi se také podařilo správně určit dva z erbů manželek Rožmberků. Nově doložil, že ve skutečnosti patří Janovským z Janovic a pánům z Rabštejna. 

   Zřejmě největší novinkou pro většinu přítomných ale bylo zjištění, že kostel byl uvnitř celý malovaný. Barvy jako okrovou či zelenou doplňovala šedá, světle šedá a červená v linkách. To naznačoval i obraz Literátského bratrstva, který je vystaven v Prachatickém muzeu, ale potvrdily to i nálezy přímo v kostele. Natírány a dokreslovány byly podle Romana Lavičky v barvám přejícímu středověku kamenné prvky a žebroví kleneb i ostění dveří a oken. Malby pak zhusta vzaly za své při tzv. čištění kostelů, zejména krutou pumerlicí.

   Do historické, malované podoby se vracejí interiéry prachatického kostela sv. Jakuba při současné rekonstrukci. Že to bude dobře, ukázal Roman Lavička na srovnání nezřetelného zobrazení sv. Jakuba v surovém, oklepaném kameni a v malované, jasné podobě. Do přednášky se svými názory stále více zapojovali přítomní farníci i veřejnost. Někteří se vyslovovali proti malování kamenných nebo dřevěných prvků v kostele a naopak pro jejich zachování v surovém stavu.

   Mluvilo se také o možných úpravách interiéru kostela, zachování, ale jiném rozmístění vyřezávaných obrazů křížové cesty a vůbec, jestli ubrat na vybavení kostela. Zřejmá je potřeba odstranit sedadla přesunutá do kostela z místního kina, jenže se prý na nich moc dobře sedí. Otázkou zůstává i způsob, jak zpřístupnit krásné fresky, které se dosud skrývají za dřevěnými lavicemi.

   "O malovaném interiéru kostela sv. Jakuba je rozhodnuto, je to součást projektu, na to jsme dostali peníze. Řada dalších věcí je však ještě v jednání a některá řešení se za pochodu hledají," řekl památkář Roman Lavička.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena