Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Prachatický EDITATON 2: O řeholních řádech a boromejkách

PRACHATICE - 2. listopadu 2019 - 9:50 - Další přednášku určenou nejen wikipedistům, ale iveřejnosti, připravil EDITATON Prachatice 2 na téma řády a boromejky.

      

   Text a foto: ZDENĚK PŘIBYL

  

   Přednášku hostila příjemnáGalerie sv. Jana N. Neumanna v prachatickém domě sesterboromejek. Tématu se ujal zkušený český historik DušanFoltýn, o kterém Wikipedie uvádí, že mimo jiné vyučuje naKatolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Prazepředmět Řeholní řády a kongregace. A posluchače měl opravdupozorné.¨   Velmi přístupnou formou a zavybraného obrazového doprovodu je provedl historií zejména ženských řeholních řádů v Čechách až k příchodu boromejek do Čech před 170 lety a jejich rozsáhlému působení. Sv.Karel Boromejský byl už pro první řádové sestry znamením,kterému je přes staletí dobře rozumět i dnes: milosrdenství,obětavé lásky, hrdinného nasazení sebe sama ve službě chudýma nemocným. Sestry jej přijaly nejen do názvu společenství, ale i jako svého patrona, přímluvce a pomocníka, aby je vedlsvým příkladem svatého života.   Hlavním působištěm sesterboromejek je dnes Nemocnice Pod Petřínem v Praze, kterouzřizuje Kongregace jako církevní nemocnici. VPrachaticích působí v rodném domě sv. Jana NepomukaNeumanna, kde je i Hospic sv. Jana N. Neumanna, zřizovanýobčanským sdružením. V hospici slouží odcházejícím několiksester. Aktivní jsou boromejky ve své nelehké službě na řadě míst na Moravě.    Historik Dušan Foltýn dalposluchačům prohlédnout své dvě knihy - Encyklopedie českýchklášterů a Encyklopedie moravských a slezských klášterů - kde založil pasáže týkající se milosrdných sester KarlaBoromejského.   Dnes, v sobotu 2. listopadu, sedo Prachatic sjedou další editoři Wikipedie a uskuteční seslavnostní zahájení Editatonu Prachatice 2. Ten se koná podzáštitou starosty města Martina Malého. 

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena