Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  OBRAZEM: Jak mladé pedárnice chodí na praxi do Paraplíčka

PRACHATICE – 28/5 2020 - 13:02 – V Prachaticích máme nejenom velkou mateřskou školu, ale sídlí zde také Střední pedagogická škola a Pedagogické lyceum.

      

   Z redakční pošty: Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko 

  

   Nedílnou součástí výuky v této střední škole je předmět pedagogická praxe. Přispívá k rozvoji specifických profesních dovedností budoucích vychovatelek školních družin, učitelek mateřských škol a asistentů pedagoga. Organizačně je dělena na praxi průběžnou a praxi souvislou. Naše mateřská škola je cvičným zařízením, proto u nás každoročně probíhají oba typy praxí.

   Průběžná praxe se koná každý týden ve stanovený den po celý školní rok. Její součástí jsou náslechy a vlastní výstupy studentů. Žáci se na praxi pečlivě připravují, aby děti zaujali. Snaží se pochopit dětský svět plný her, písniček, mnoha radostí, ale někdy také dětských problémů a starostí. A děti? Ty se na studentky a studenty každý týden znovu a znovu těší.

   Souvislá pedagogická praxe je realizována individuální formou a studenti ji absolvují v místě bydliště v běžných zařízeních – v mateřských školách, školních družinách, v domech dětí apod. Také souvislou praxi v prachatické mateřské škole žáci každým rokem vykonávají.

   V letošním školním roce také u nás, ve druhé třídě, byly po dobu dvou týdnů na své souvislé praxi dvě studentky z prachatického Pedagogického lycea. Ve studijním oboru Pedagogické lyceum je kladen důraz především na náslechy, na seznámení s chodem školského zařízení a pomoc učitelce při režimových a organizačních činnostech během dne. Po počáteční nejistotě a vzájemném oťukávání mezi dětmi a „novými paní učitelkami“ zavládla ve třídě velmi příjemná atmosféra. Děti měly další dospěláky, se kterými si mohly pohrát, vyprávět jim své příhody a zážitky, požádat o pomoc nebo o pohádku.

   Obě studentky se od počátku zapojovaly do všech činností během celého dne. S dětmi si hrály, společně jsme si zacvičili, zatančili, uspořádali koncert pro kytaru a piano, hráli jsme pohádku O Palečkovi, měli jsme masopustní veselici, hodně jsme kreslili a tvořili. Dva týdny utekly jako voda a děti i my, učitelky, jsme se se studentkami jen nerady loučily.

   V letošním školním roce byly v důsledku celosvětové pandemie a vyhlášenému nouzovému stavu obě školy - mateřská i pedagogická – uzavřeny. Nastalá situace tudíž všechny praxe studentů přerušila, což bylo líto hlavně našim dětem. Přesto věříme, že čas strávený v MŠ s dětmi studentky kladně motivoval, pomohl jim vytvořit si pozitivní vztah k pedagogické práci a že jim usnadní rozhodování při výběru dalšího vzdělání nebo povolání.

   A my ve školce se budeme těšit na září, až k nám zase přijdou „paní učitelky z velké školy“.

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena