Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Charita Vimperk v době koronaviru a jedno velké osobní díky

VIMPERSKO - 4. května 2020 - 18:19 – Také vimperská charita si prošla náročným obdobím a dočkala se velkého poděkování od maminky jedné své klientky.

      

   Z redakční pošty: Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk a Pavla Pegleyová 

  

   Oblastní charita Vimperk procházela v březnu velmi náročným obdobím, které se nám zatím podařilo zvládnout. Pečujeme ročně v celém okrese přibližně o 500 seniorů v pečovatelské službě, o 400 pacientů prostřednictvím zdravotní domácí péče, o 36 klientů v domově pro seniory.

   Nejnáročnější úkoly jsme zdolávali v domově pro seniory v Pravětíně. Zprávy o šířící se pandemii, přijímání nejrůznějších opatření, abychom ochránili všechny naše klienty a zajistili jim náležitou péči. Postupně nám ubýval personál přímé péče.

   Po uzavření školských zařízení musely 4 pracovnice zůstat doma na tzv. ošetřovném, protože pečují o děti do 10 let. Postupně nám vypadlo dalších 7 pečovatelek a zdravotních sester, které musely z důvodu respiračních onemocnění zůstat doma v karanténě.

   Byly jednotlivě testovány na koronavirus, všechny výsledky byly naštěstí negativní, ale doba léčení spolu s nařízenou karanténu po testování v rozsahu 14 dní nás hodně omezovala. Vypomohly nám pečovatelky z pečovatelské služby, jedna studentka s kvalifikací praktické sestry a jedna nová pečovatelka, která přišla z důvodu pandemie o svou dosavadní práci.

   Aby toho nebylo málo, 6. dubna mi v 5 hodin ráno volal topič, že praskla převodovka u nového automatického kotle. Venku právě mrzlo a v předpovědi počasí hlásili na ten týden na Šumavě až -11°C. Topenáři nebrali telefony, obchody s náhradními díly byly zavřené. Pomohl nám jeden odborník, který nám zajišťuje spíše technický dohled, sezonní vypínání a zapínání kotlů. Přivezl potřebný náhradní díl a kolem 11. hodiny dopolední jsme mohli konečně zase topit.

   Připravili jsme krizový plán pro zařízení v době pandemie. Oslovila jsem pečovatelky a zdravotní sestry s prosbou, zda by mohly některé z nich přislíbit službu nepřetržitě 14 dní v uzavřeném oddělení v případě vyhlášení karantény. Byla jsem překvapená a dojatá, když mi to přislíbilo 13 pracovnic přímé péče, některé z nich dokonce pečující o děti. Moc jim za to děkuji.

   Mnohé pracovnice vzaly ihned ochotně náhradní služby za chybějící personál, pracovaly a pracují ve ztížených podmínkách. Jejich práce je těžká, pečují z velké části o zcela imobilní seniory, nyní mají práci ještě ztíženou, protože mají 12 hodin nepřetržitě roušku, ve které se obtížně dýchá. Začínají mít různé kožní komplikace na obličeji i z časté dezinfekce rukou, ale vše to ochotně a trpělivě snášejí a dělají, co je v jejich silách.

   Klienti samozřejmě psychicky strádají tím, že je nemohou nejbližší navštěvovat, snažíme se jim toto období ulehčit. Poskytujeme jim psychickou podporu, zprostředkujeme jim alespoň komunikaci přes mobil, Skype nebo se mohou se svými příbuznými vidět přes skleněné boční dveře a dorozumívat se telefonem. Venku je nyní krásně, a tak se snažíme alespoň na krátkou dobu umožnit lidem být venku odděleně na venkovní terase, to jim teď hodně pomáhá.

   Nelehká situace byla i v pečovatelské službě. I zde jsme měli 2 pracovnice v karanténě, sháníme neustále osobní ochranné prostředky, snažíme se pomoci seniorům se vším, co potřebují. Dovážku obědů nám zkomplikovalo zavření školních kuchyní, odkud jsme odebírali obědy pro pečovatelskou službu. I to jsme vyřešili, uvařili jsme tyto obědy v kuchyni v domově pro seniory v Pravětíně.

   Náročná situace byla i v domácí zdravotní péči. Zpočátku jsme se potýkali s absolutním nedostatkem ochranných prostředků pro sestry. Nejkritičtější den byl 3. dubna, kdy poskytovala naše zdravotní sestra pomoc pacientce, která nemohla otevřít dveře, ležela ve vážném stavu na zemi ve své domácnosti. Po hospitalizaci pacientky jsme dostali zprávu, že měla seniorka pozitivní test na koronavirus. Sestra musela zůstat doma v karanténě, naštěstí test vyloučil nákazu, sestra se tedy mohla opět vrátit ke své práci, kterou dělá v naší charitě již 26 let a kterou má ráda.

   Pandemie zasáhla i naše služby sociální prevence. Byl přerušen provoz sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, krizovou pomoc poskytujeme jen telefonicky stejně jako podporu při doprovázení pěstounských rodin. Pracovnice těchto služeb zajišťují v současné době kromě služeb po telefonu také potravinovou pomoc těm, kteří se v současné době dostali do finanční tísně.

   Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Hned v prvních dnech nouzového stavu se nám začali ozývat dobří lidé s nabídkou pomoci. Mnozí šili roušky, někteří nám poslali finanční dary, jiní nám darovali ochranné prostředky. Tato náročná doba nám ukázala, že naše charita je silná a že jsme tým lidí, který stojí i v nejtěžších chvílích při sobě.

   Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům, dárcům i dobrovolníkům za všechno a přeji všem pevné zdraví a hodně štěstí. Děkujeme, že nejsme na všechno sami.
Děkujeme všem, kteří nám šili roušky, vimperským ženám, které upekly zákusky našim klientům o Velikonocích a všem dárcům. Moc si vážíme pomoci od Vás všech.

   Oblastní charita Vimperk vypsala veřejnou sbírku na podporu naší činnosti v době pandemie COVID-19 skrze portál darujme.cz. Každý může přispět na internetové adrese: https://www.darujme.cz/projekt/1202948

   Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk

-------------------

   Moji maminku jsme potřebovali do zařízení umístit poté, co před asi dvěma roky prakticky oslepla. To jí bohužel znemožnilo zůstat doma a starat se o sebe a svou domácnost tak, jak byla zvyklá a jak by si bývala byla přála pokračovat ve svém životě i nadále. Hledali jsme pro ni umístění v několika zařízeních, v jednom nám ale bylo řečeno, že nemohou přijmout nevidomého seniora a ve druhém panovaly pro nás nepřijatelné podmínky. Dům klidného stáří (DKS) v Pravětíně se nám velmi líbil, bohužel kapacita byla naplněná.

   Vloni v květnu jsme ale obdrželi zprávu, že se v DKS uvolnilo místo, maminka se sem tedy přestěhovala a získala nový domov. Dostalo se jí vlídného přijetí od personálu a milé spolubydlící, za kterou je maminka moc ráda, protože si má s kým popovídat. Nejvíce si maminka pochvaluje to, když ji vezmou „sestřičky“ ven. Za to je velmi vděčná, protože „to odpoledne pak hned jinak utíká.“ Také se ráda účastní setkání s harmonikou.

   Byli jsme zvyklí brát si maminku každý víkend k nám domů, aby neztratila kontakt s rodinou. To teď bohužel z důvodu pandemie není možné, a proto jsme nyní ještě vděčnější za míru empatie projevenou personálem v DKS.

   Je nám umožněno navštěvovat každý týden maminku „přes dveře“ – my stojíme venku, maminka sedí za skleněnými dveřmi v bezpečí domova a povídáme si přes telefon. Pečovatelky dokonce mamince každý týden dávají do vlasů natáčky, což je také nad rámec jejich povinností a za což je maminka velmi vděčná.

   Chtěli bychom proto personálu DKS vyjádřit naše poděkování a vzkázat, že z jejích telefonátů vyzařuje spokojenost a vědomí toho, že je na dobrém místě a v dobrých rukou.

   Děkujeme a přejeme hodně sil a trpělivosti!

   Pavla Pegleyová

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena