Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Prachatická KDU - ČSL velmi děkuje lidem v první linii

PRACHATICE - 12. dubna 2020 - 10:27 - Vážení prachatičtí spoluobčané, v aktuální situaci kolem COVID 19, která je pro nás všechny zcela nečekaná, bychom chtěli poděkovat.

      

   Z redakční pošty: Růžena Štemberková, KDU – ČSL Prachatice  

  

   A to předně všem pracovníkům ve zdravotnictví, v prodejnách s potravinami, v lékárnách, v drogeriích a dalších službách veřejnosti za vaši obětavou práci a vaše nasazení. Naše díky patří též všem dobrovolníkům a lidem s otevřeným srdcem, kteří pomáhají všem svým blízkým, známým i neznámým ve svém okolí. Tato pomoc je slovy nedocenitelná, nicméně nejvýznamnější právě v těchto chvílích. Velmi si vás všech vážíme.

   Vzájemná ohleduplnost, respekt k druhému a aktuálně i disciplína, byť se nám daná situace s panujícími vládními omezeními může zdát dlouhá, je nyní klíčová pro rychlejší překonání pandemie a návratu do běžného života. Kéž by nám všem posilu dávala víra, naděje a láska…

   Opatrujte své blízké, známé i přátele. V případě potřeby pomoci jsme za KDU – ČSL všichni velmi rádi komukoliv k dispozici. Hodně sil, víry i naděje…

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena