Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Krása páskové krajky aneb ohlédnutí za soutěží mladých krajkářek

PRACHATICE – 7/11 2020 - 22:24 – Letošní šestý ročník soutěže mladých krajkářek Muzea krajky Prachatice se konal, tak jako vše v našich životech, za mimořádných podmínek.

      

   Z redakční pošty: ředitelka Muzea krajky Prachatice

   Foto: TOMÁŠ PŘIBYL, prachatickoNEWS.CZ

  

O to větší uznání zaslouží ty soutěžící, které se nenechaly odradit a trpělivě připravovaly po celou zimu své soutěžní práce. Návštěvníci našeho muzea měli, jak je obvyklé, opět celou sezonu obdivovat tvorbu celkem 26 autorek, z nichž každá, dle podmínek, připravila vždy tři různé krajky.

Sami pracovníci muzea, když se v minulém roce zamýšleli nad námětem šestého ročníku, měli pochybnosti, jakou odezvu pásková krajka vyvolá. Ukázalo se, že tam, kde se tématu ujaly zkušené vedoucí krajkářských kroužků, vznikaly na poduškách jejich svěřenkyň nádherné kreace tradičních bílých, ale v převážné většině nádherně sladěných barevných krajek. To, že naprostá většina soutěžících a dokonce i jediný chlapec, který soutěž obeslal již podruhé, zvládli zrádná úskalí tvorby, potěšilo nejen pořadatele, ale i všechny návštěvníky. O čemž svědčí zápisy do návštěvní knihy, ve které nechybí podpisy řady renomovaných krajkářek.Technikou páskové krajky lze vytvořit nepřeberné množství variant krajek orientovaných geometricky, ale i obrazově. Letošní ročník svým námětem, ale především jeho, u většiny soutěžících, bezchybné zpracování, umožnilo všem zúčastněným posunout jejich tvorbu opět o stupeň výše. Na základě dosavadních výsledků práce mladých krajkářek se vyhlašovatel soutěže rozhodl pro příští, již sedmý ročník, vyhlásit téma, které všem zúčastněným umožní v plné šíři uplatnit vše, co se v dosavadní praxi naučili. Ale nejen to, v návaznosti na svoji dosavadní tvorbu si soutěžně mohou paličkovat to, co touží pomocí nití a paliček ztvárnit pro radost svou a svých blízkých.

Téma sedmého ročníku soutěže mladých krajkářek do 16ti let pro rok 2021 zní: KRAJKA, MOJE RADOST. Vše nezbytné o podmínkách soutěže naleznete na webových stránkách Muzea krajky Prachatice (www.krajkaprachatice.cz).Výsledky 6. ročníku soutěže:

cena poroty:
Eliška Kaščáková 14 let

ceny návštěvníků
1. Eliška Balková 14 let
2. Sára Bartoňová 11 let
3. Klára Nováková 15 let

losování:
1. Kateřina Kárníková 11 let
2. Sofie Laštovková 11 let
3. Laura Vlková 13 let

Účastníkům soutěže jménem přípravného týmu blahopřeji. Všichni, jak je obvyklé, obdrží čestné uznání. Vítězové získávají věcné ceny. Zvláštní uznání si po zásluze odnáší i vedoucí skupin mladých krajkářek, paní Lenka Raunerová a paní Markéta Prchlíková.P.S.: Je velkou škodou, že se v Prachaticích nepodařilo přes veškerou snahu najít krajkářku, která by se ujala vedení kroužku mladých při některé škole či organizaci ve městě. Muzeum krajky je připraveno, zejména věcně, takovouto iniciativu podpořit. Pomůže tato výzva nalézt zájemce?

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena