Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  OBRAZEM: Prázdninová škola osobního rozvoje byla pestrá

PRACHATICE – 22/8 2020 - 9:54 – Prázdninová škola osobního rozvoje nabídla několik lekcí, které se zaměřovaly na esoterická poznání a rozvoj osobnosti.

      

   Z redakční pošty: Jiří Gabriel Kučera

  

Feng-shui: Tak jako krouží vítr a voda, dva nejmocnější utvářející prvky na naší planetě, my můžeme jejich pohyb v prostoru usměrnit. Protože jejich přílišné zrychlení či zpomalení má za následek destrukci a zánik. Účastníci se na setkání dozvěděli, jaká jsou pravidla a opatření k tomu, aby k takové situaci nedocházelo. Feng-shui je věda stará 6000 let a nejstarším zdrojem tohoto učení je KNIHA PROMĚN (I-TING). Tato kniha popisuje utváření světa a vývoj veškerých přírodních (i jiných vztahů) dialektickým spolupůsobením kladné (+) a záporné (-) energie. Tyto energie se nazývají Jang a Jin.O čakrách, neboli energetických místech v těle, popisovaných jako vír, který přijímá, transformuje, či uchovává energii se hovořilo na další lekci. V těchto centrech jsou ale ukládány i naše nevyřešená témata, bloky, které se mohou projevit disharmonií či dokonce nemocí.První čakra nám pomáhá se cítit "jako doma", být spojen se zemí a s živými bytostmi.
Druhá čakra je centrem tvořivých sil.
Třetí čakra je sídlem osobnosti, vůle a naší síly.
Čtvrtá čakra souvisí se srdcem, jde o čakru lásky a vztahů.
Pátá čakra má na starosti komunikaci a vlastní projev.
Šestá čakra spojuje s intuicí a duchovními silami.
Sedmá čakra je spojena s mentální jasností a osvícením.Aura je jemné vyzařování, které zrcadlí charakter, vlastnosti osoby, zdravotní stav, duševní vývoj a i duchovní podstatu jedince, tedy celkový stav ducha i těla. Účastníci se dozvěděli o vrstvách aury, co která obsahuje a co se v ní zrcadlí. Například nemoci, zranění, ale také psychické či mentální útoky jiných osob, stresové zážitky a emoce. A jak je krásná a čistá aura člověka, který o auru pečuje - tedy relaxuje, medituje či ji posiluje.Co o nás prozradí číslo dne? Co životní/osudové číslo? Sestavit si numerologickou mřížku, zapsat čísla, zjistit co znamenají plné a prázdné roviny, spočítat si jméno i příjmení (tedy činné a dědičné číslo), pak se podívat na osobní roční vibrace čísel, karmické trojúhelníky a vlastní duchovní směr... To byla přednáška na téma NUMEROLOGIE.Léčení, tedy léčba či kurýrování, vychází z latinského "medico" - soubor opatření sloužící k ovlivnění průběhu nemoci. Na západě je známé jako medikace, na východě spíše meditace. Léčení minerály je ale technika stojící na hraně vědy a víry. Nelze minerály léčit vše - je třeba zjistit, jaká nemoc nás postihla. Krystaly pracují na základě vibrací a uvádějí do rovnováhy auru - obal, který obklopuje každého člověka. Jejich vibrace pronikají tělem a aktivují spojovací body s čakrami. Většina nemocí je výsledkem kombinace několika faktorů, jež se projeví jako nerovnováha v jednotlivých rovinách, tedy v čakrách. Může se jednat o citovou, duševní či duchovní nevyrovnanost. V některých případech dochází k přerušení kontaktu mezi fyzickým tělem a jeho biomagnetickým obalem.Světová zdravotnická organizace popisuje zdraví jako stav fyzické, psychické, sociální a duchovní/estetické pohody. Proto se účastníci Prázdninové školy osobního rozvoje, zamysleli nad tím, co je to zdraví a duchovní vývoj? Jaké je zdraví fyzické (tělesná pohoda, funkčnost organismu, nepřítomnost nemoci), psychické (odolnost a subjektivní spokojenost), sociální (pohoda ve vztazích) i duchovní zdraví (láska, porozumění)? Dále se účastníci dozvěděli to, jak na nás mluví duše (skrze tělo, psychosomatickým onemocněním) a jak se s tím vypořádat.

Astrologie: Astrologie v sobě spojuje hlubokou moudrost dávných dob s potřebami dnešního moderního člověka: Tedy nalézá společný cíl, připravuje na budoucnost, poskytuje rozhřešení v těžkých časech, informuje.
Co značí, když se dítě narodí do rodiny z pohledu duchovní astrologie?
BERAN - začíná celý cyklus, vnáší sílu, intenzitu, živočišnost, plodí
BÝK - dodávají teplo a pocit domova, zázemí, stabilizují, vědomí rodiny
BLÍŽENCI - tam, kde je třeba odlehčit, nebrat věci vážně, kde bývaly pocity křivdy, zášť a další tíživé negativní emoce, schopnost vidět věci z více úhlů
RAK - schopnost stmelit rodinu, otevřít srdce matky (skrze propojení s ní)
LEV - přináší odvahu, záři, obrodu sebevědomí, naplnění cílů, nezdolnost
PANNA - vnáší řád do chaosu rodiny
VÁHY - vyvažovat a zharmonizovat, můžou se ponořit do zranění příliš
ŠTÍR - rodí se do rodiny, kde hrozí rozvrácení, nebo se zde objevují nesmiřitelné konflikty, schopnost ponořit se do samých hlubin zátěže rodů a trasformovat tíži a pojmout dobro i zlo
STŘELEC - směřuje k vyšším cílům, učí překonávat sám sebe a své tendence k pudovosti
KOZOROH - pozvedává svou ctižádostí celý rod, rodí se do "nešťastné" rodiny či tam, kde přišli o své postavení, váženost
VODNÁŘ - rodí se tam, kde je třeba vše "obrátit vzhůru nohama" a změnit způsob myšlení, jít svou cestou
RYBY - rodí se do rodiny, kde je třeba dát do pořádku "rodinu", schopnost být radarem všech a duchovně je otevírat

Předposledním tématem byla ESOTERIKA. Esoterika (z řeckého esotericos = vnitřní, obrácené dovnitř), je termín pro širokou sféru dříve tajných, dnes spíše tajemných učení, která byla přístupná jen osobám vyvoleným a zasvěceným. Cílem esoteriky je poznat skrytá tajemství světa pohledem "z vnitřku". No, dá se ale lehce sklouznout k tomu, že v čase problémů si člověk do života vpustí někoho, kdo z něj čerpá - většinou finance. A ještě k tomu se tváří, že na druhé misce vah je moudrost a pochopení. Proto je třeba ve všech těhle naukách mít zdravý rozum, nepodléhat jednomu názoru, utvořit si pohled na situaci z různých úhlů, slepě neposlouchat a vědět, kdy skončit. Karty, astrologie, minerály, energetické obrázky, mandaly...je to fajn - ale jsou to "berličky", které nám pomáhají vstát, když spadneme, nebo jsou oporou, slouží k pochopení situací...ale určitě nespraví život a není to život sám. Najděte si svou cestu, žijte a prožívejte sebe sama. Co funguje mně, nemusí vám. A obráceně. Co naplňuje vás, mě to může "vysávat". Takže i tuto školu vnímejte jako semafor, značku, rozcestí. Vy rozhodnete, jaká barva svítí, zda je tam přikázaný směr jízdy nebo zákaz, či kam půjdete!

Enneagram ..."devět" a "schéma". Neboli devět schémat, která jsme si v dětství vytvořili jako klíč k dosahování úspěchu, či toho, co chceme. Příklad: malé dítě na pískovišti má novou hračku a jiní ji chtějí-berou mu jí. Co udělá? Rozpláče se, dá mu jí, vymění ji za jeho, zavolá jeho maminku, vybojuje si jí, hračkou ho praští (aby se rozbrečelo), odejde z pískoviště... A tyhle vzory si pak "neseme" do dospělosti, jako vzorec pro dosažení úspěchu. Takže se ucházíme o novou práci a rozpláčeme se na pohovoru, dáme nabídku, bojujeme, nebo rezignujeme... Enneagram je mocný nástroj k pochopení... Všechny esoterické systémy vedou k pochopení cesty, Boha, hledání sebe sama. Enneagram odhaluje, proč na této cestě vždy narážíme na sebe. Na své ego, na svůj kořen hříchu, proč padáme do pastí a co nás vykoupí/co je náš životní úkol.

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena