Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  FOTO: Po vlastních na nikdy nedobytý hrad Helfenburk

BAVOROVICKO - 30. dubna 2020 - 10:00 - Celkově již čtvrté redakční toulky jsme odstartovali v Bavorově. Tentokráte jsme se vydali obdivovat zříceninu hradu Helfenburg.

      

   Text a foto: LUKÁŠ KARBULKA, KATEŘINA PŘIBYLOVÁ, ZDENĚK PŘIBYL  a Pavel Kluibr 

  

   Po Tour de Libín a nějakém tom odpočinku jsme se vydali znovu do jarní přírody. Pokračovali jsme tak ve výletech a fotoreportážích v době stavu nouze a omezení veřejného života. Pomocí vlaku jsme z Prachatic přijeli do Bavorova, ze kterého jsme zahájili výšlap až na skalnatý vrch Malošín. Cílem naší výpravy se stala zřícenina gotického hradu Helfenburk, který se právě na Malošíně nachází.

   Startujeme tedy v Bavorově, ve městě, kde žije necelých šestnáct stovek obyvatel. Narodilo se tu i pár osobností, jako byl například osobní kancléř tehdejšího prezidenta Edwarda Beneše, Jaromír Smutný. Pochází odtud také první prezident Mezinárodní loutkářské organizace Jindřich Veselý a básník Josef Krasoslav Chmelenský.

   Je otázkou, v jakém roce bylo město přesně založeno. První zmínka o něm je z roku 1228 a na vzniku Bavorova se podílel rod Bavorů ze Strakonic. Roku 1351 se stávají držiteli bavorovského panství bratři z rodu Rožmberků. Po jejich smrti však nikdo z rodu již o helfenburské panství nestojí. Panství se často předává mezi různými rody a až v roce 1719 Bavorov získávají Schwarzenberkové.

   Dokonce 7. srpna 1747 císařovna Marie Terezie vlastní rukou podepsala a potvrdila bavorovská privilegia. Město v devatenáctém století zasáhly dva velké požáry a při jednom z nich byl zasažen i gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce čtrnáctého století. Na konci druhé světové války bylo město osvobozeno americkou armádou. V roce 1991 je Bavorov uznán za člena Svazu měst a obcí a v roce 2000 se stává Bavorov opět městem díky rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

   Z města, které krátkou chvíli náleželo i tehdejší prachatické obci, vycházíme nahoru, kde ustupují stavení a přibývá přírody. Už v polovině cesty vidíme v dáli nejvyšší části hradu. Pokračujeme v cestě až k nedávno opravené bývalé hájovně pod Helfenburkem a to znamená, že jsme jeden kilometr od cíle. Zde se kocháme u krásného rybníčku s ostrůvkem, poblíž se také nachází výběh s bílými daňky.

Po krátké přestávce se vydáváme stoupající cestou lesní cestou. Kilometr dlouhá cesta je po pravé straně lemována velkým množstvím mravenišť, na kterých jejich obyvatelé pilně pracují. I tady nedávné vichřice způsobily škody, které se již skoro podařilo odstranit.

   Necelé dvě hodiny cesty a už jsme na místě, které leží 683 metrů nad mořem. Velmi dobře zachovalá zřícenina patří mezi vůbec největší zříceniny v České republice. Gotický hrad byl vystavěn bratry Rožmberky po povolení krále Karla IV v roce 1355. Ve druhé polovině patnáctého století bylo k monumentálnímu hradu přistavěno ještě velké předhradí. Majitelé se na hradě často měnili, a i když se hrad několikrát vrátil zpět svým zakladatelům - Rožmberkům, je roku 1593 definitivně prodán Petrem Vokem z Rožmberka Prachaticím. Důvodem bylo vybudování nového zámku Kratochvíle Rožmberky.

   Hrad přešel dále do rukou Eggenbergů nebo Schwarzenberků, ale již nikdy nebyl obydlen. Od roku 1928 se staly pozůstatky hradu majetkem státu a ve třicátých letech byla zřícenina zpřístupněna veřejnosti. Helfenburk se stal také roku 1963 kulturní památkou a v roce 1977 byla opravena jižní věž na rozhlednu. Hrad je majetkem města Bavorov.

   K hradu se vztahují dvě lidové pověsti. První z nich vypráví o chudém dudákovi, který si oblíbil černého zatoulaného kocourka. Jednou v noci dudáka pozval muž v černém na hrad, kde si měl přivydělat. V místnosti se nacházeli jen kocouři, kteří se při dudákově rychlejší hře začali podobat čertům. Dudák byl za své hraní bohatě odměněn. Dudák si až po nějaké době uvědomil, že ten muž v černém, který ho pozval hrát, byl jeho černý kocourek. Toho už víckrát v životě neviděl.

   Druhá z pověstí vypráví o čertech, kteří kazili stavitelům práci při budování hradu Helfenburk. Důvodem jejich sabotování stavby hradu byl ten, že stavba čertům obsadila jejich místo ve skalách. Nakonec se domluvili, že stavitelé ve skalách pod hradem vyhloubí obydlí pro čerty a ti nechají na oplátku hrad v klidu dokončit.

   Zřícenina v těchto časech je bohužel stále veřejnosti uzavřena a probíhají zde rekonstrukce. Proto se procházíme kolem impozantního hradu, uděláme pár fotek a vracíme se zpět na nádraží v Bavorově. Na našich fotografiích se ale můžete podívat na tradiční akce, které se tu konaly v minulosti, které se sem jistě brzy vrátí.

Hamlet:

Středověké a novověké bitvy:

Miss koza:

Výstup a slavnosti:

 
 

FOTOREPORTÁŽE

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena