Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 Dvě hejtmančiny Zlaté šupiny putují letos také na Prachaticko 

 PRACHATICKO – 28. října 2019 - 10:15 - Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská předala minulý týden v prostorách bývalé zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou Zlaté šupiny. Hejtmanka touto cenou pravidelně oceňuje významné osobnosti se vztahem k Jihočeskému kraji. Letos byly Zlaté šupiny rozdány už posedmé.  

 Text: Kateřina Přibylová, foto poskytl Jihočeský kraj

   Mezi oceněnými jsou i ředitelka obecně prospěšné společnosti Rybka Eva Dvořáková, která provozuje i azylový dům v Husinci, a šumavský lesník a soudní znalec Ivo Vicena. Celkem bylo oceněno devět osobností. „V letošním roce vzešla devítka oceněných z devětadvaceti nominací, které lidé během letošního roku zasílali na krajský úřad. O konečném seznamu rozhodla rada,“ vysvětlil mluvčí Jihočeského kraje Radek Šíma.  

   „Vladimír Caldr získal ocenění za přínos sportu a jeho rozvoj v Jihočeském kraji, Eva Dvořáková za rozvoj sociální oblasti a pomoc potřebným, Johann Hofbauer za rozvoj přeshraniční spolupráce mezi Jihočeským krajem a Dolními Rakousy, Jiří Kuthan za přínos v oblasti historie a literatury, Tomáš Neškodný za záchranu tří lidských životů tonoucích, Karel Roden za mimořádný přínos pro české herectví, Břetislav Shon za celoživotní práci pro jihočeské zdravotnictví a podíl na jeho vzestupu, Ivo Vicena za celoživotní úsilí o dobrý stav našich lesů a František Záhora za precizní zpracování kroniky Černé v Pošumaví i okolí a bohatou publikační činnost,“ upřesnila hejtmanka Ivana Stráská.  

Zleva Jiří Kuthan, Vladimír Caldr, Olga Shonová, hejtmanka Ivana Stráská, Eva Dvořáková, Karel Roden, Tomáš Neškodný, Ivo Vicena, František Záhora a Johann Hofbauer. Fotil Václav Pancer, ČTK

Eva Dvořáková - ředitelka obecně prospěšné společnosti Rybka

Narodila se 30. října 1954 v Písku. Základní školu navštěvovala v Týně nad Vltavou a poté absolvovala Střední keramickou školu v Bechyni, kterou ukončila v roce 1974. Následovně prošla řadou profesí. Mimo jiné pracovala jako pokladní u Českých drah, učitelka v mateřské škole, laborantka či vedoucí Podnikové prodejny Keramických závodů. V současné době je ředitelkou obecně prospěšné společnosti Rybka se sídlem v Týně nad Vltavou. Zároveň je dopisovatelkou měsíčníku Vltavín, historičkou, producentkou či fotografkou. Z její literární tvorby lze například zmínit dílo Jak dějiny procházely kronikami města Týna nad Vltavou. V roce 2002 byla oslovena členy Občanského sdružení Rybka v Husinci na Prachaticku, zda by nepřevzala a neřídila jejich azylový dům. I přes existující závažné nedostatky, zejména v hospodaření, ale i v řízení, se jí podařilo zařízení v krátké době i s pomocí Jihočeského kraje obnovit. O devět let později ji pak oslovila obec Studená na Jindřichohradecku s návrhem na přebudování nevyhovujícího objektu na azylový dům. Po vzájemné shodě byl jeho provoz zahájen od roku 2012. Cílovou skupinou azylových domů jsou hlavně rodiny s dětmi a matky s více dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci. Dále etnické menšiny, oběti domácího násilí a osoby bez přístřeší. Mimo to je organizátorkou setkávání seniorů z domovů s pečovatelskou službou a pořádání kulturních akcí pro ně. Charakterizovat ji lze jednou větou: Je to člověk, který je připraven kdykoliv podat pomocnou ruku. 

Ivo Vicena - lesník a soudní znalec

Narodil se 18. února 1926 v Jihlavě. Je absolventem Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, kde ukončil studium v roce 1949. Kandidátskou disertační práci na téma „Některé příčiny vzniku polomu na Šumavě při vichřici dne 17. ledna 1955“ pak obhájil v roce 1961. A Šumavě zůstal věrný dodnes. Životem jej zároveň provází bohatá publikační činnost. Jako odborník v oblasti lesního hospodářství zároveň zpracoval na tisíc znaleckých posudků. Aktivní ve své činnosti nepřestává být ani ve svých 93 letech. Pracoval, mimo jiné, jako hlavní inženýr Vojenských lesů v Horní Plané nebo ředitel Jihočeských dřevařských závodů ve Volarech. Z jeho publikační činnosti lze například jmenovat Polomy a kůrovec na rakouské, bavorské a české straně Šumavy, Problematika ochrany lesa v souvislosti s orkánem Kyrill, Kůrovec na Šumavě, historie, současnost a poučení, Ekologové ohrožují Národní park více než kůrovec či Šumava potřebuje dobrou zónaci a dobrý management. V roce 2014 mu udělila Mendelova univerzita v Brně za jeho práci medaili za rozvoj oboru. Šumavák Petr Martan a ředitel Komunity pro duchovní rozvoj ve Čkyni o něm řekl: „Ivo Vicena je lesník a velký Jihočech. Jeho odborné články vycházejí ze znalosti jím prožité historie. Stál u zrodu tzv. šumavského IV. odboje, proti novodobé ideologii divočiny. Patří mezi vzácné bytosti, jejichž vědomí nepodléhá stárnutí a vyvíjí se do pozemského vrcholu.“

Ing. Ivo Vicena (zprava)

 
 

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist