Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 Chcete být praktickou sestrou? Prachatická nemocnice zve

 PRACHATICE - 24. ledna 2019 - 14:17 - Se studentkami a studenty oboru praktická sestra, kteří se budou od letošního září vzdělávat na SPgŠ a VOŠ Prachatice, se budou potkávat pacienti i zaměstnanci Nemocnice Prachatice. Budoucí zdravotničtí pracovníci zde budou totiž vykonávat praxi.

 Připravil: Zdeněk Přibyl

      Zájemci o studium si mohou Nemocnici Prachatice prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, který se uskuteční v pátek 25. ledna od 8:30 do 13:30 hodin. Je také možná individuální prohlídka v jiném termínu za doprovodu hlavní sestry nemocnice a manažerky kvality.

   O tři dny později - v pondělí, 28. ledna - se od 15:00 uskuteční Den otevřených dveří na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Českých Budějovicích, kde se zájemci dozví všechny důležité informace o přijímacích zkouškách a podmínkách studia v odloučené třídě SPgŠ a VOŠS Prachatice.

   „Pro Nemocnici Prachatice je to skvělá zpráva, protože potřebujeme zdravotní sestry do svého týmu. Studenti v rámci praxe budou v našem zdravotnickém zařízení praktikovat v jednotlivých pracovištích nemocnice,“ říká předseda představenstva Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš a dodává, že každé zdravotnické zařízení potřebuje kvalitní odborný personál pro zajištění zdravotní péče na vysoké úrovni. „Potřebuje lidi hlavně ze svého regionu, protože mají pozitivní vztah k dané oblasti a k lidem, kteří tu žijí.“

   Pro zájemce o studium praktická sestra se tak pro oblast Prachaticka a Vimperska otevírá možnost, že od září 2019 mohou tento zdravotnický obor studovat na detašovaném pracovišti SPgŠ a VOŠS Prachatice. Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou. Je zaměřeno na dokonalé zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty.

   V září 2017 nabyl účinnosti zákon 201/2017 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Tento zákon zrušil zdravotnického asistenta a zavedl praktickou sestru, která vykonává činnosti ve zdravotnickém zařízení bez odborného dohledu. V souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje základní ošetřovatelskou péči. Pokud se jedná o poskytování specializované ošetřovatelské péče, může praktická sestra vykonávat většinu z činností pouze pod odborným dohledem.  

   Dalším stupněm vzdělávání bude pro praktickou sestru nástavbové studium na vyšší odborné škole zdravotnického zaměření (jedno až dvouleté) nebo bakalářské studium na vysoké škole (tříleté), kde získá možnost samostatně vykonávat specializované ošetřovatelské úkony jako všeobecná sestra.

   „Na základě tohoto zákona je jasně zřejmé, že zdravotní sestra – praktická - má před sebou velkou kariérní budoucnost. Může zůstat praktickou sestrou a nastoupit do práce, nebo může dál pokračovat ve studiu a stát se všeobecnou sestrou. Záleží na každém, jak si život nastaví. Práce zdravotní sestry je velmi pěkná. Je to práce s lidmi na odborné úrovni, je potřebná, společnost ji oceňuje,“ říká Michal Čarvaš a zdůrazňuje, že jde o finančně i pracovně zajímavou profesi, kde si absolvent může být jist, že najde své uplatnění na trhu práce.

   „Nemocnici Prachatice velmi pomůže, když budou studentky a studenti praktikovat právě v ní. Odborný zdravotnický tým nemocnice je na to připraven a má studentům co nabídnout po odborné i lidské stránce. Je dobré, že studenti poznají jednotlivá pracoviště v nemocnici a vyzkouší si praktikovat pod dozorem svých učitelů. Věřím, že se jim tu bude líbit a po úspěšném ukončení čtyřletého studia praktické sestry maturitou nastoupí do našeho zdravotnického zařízení. Možností je i získání stipendia během studia,“ uzavírá předseda představenstva prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

 
 

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist