Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 Nové zastupitelstvo a vedení města Volar má dobře nakročeno

 VOLARY - 24. ledna 2019 - 6:34 - Město Volary s nově složeným zastupitelstvem a vedením radnice vstoupilo do roku 2019 nejen s pokračováním rozpracovaných akcí, ale i s novými záměry. Hlavní bylo schválení rozpočtu na nový rok ještě v prosinci minulého roku.

 Text a foto: Zdeněk Přibyl

   Šlo těsně před Vánocemi o první ryze pracovní jednání volarského zastupitelstva, nepočítáme-li ustavující zasedání. Kromě toho, že si dosavadní a noví zastupitelé v nových rolích na sebe a nová pravidla zvykali a oťukávali se, museli hned řešit docela zásadní věci.

   Projednali a schválili především rozpočet pro rok 2019. "Rozpočet je  schodkový v řádu 12 milionů korun a počítá s investicemi a opravami stávajícího majetku ve výši cca 31 milionů korun," charakterizoval ho starosta Volar Vít Pavlík. "Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem rozpočtů z let minulých," dodal. 

   Letos tedy půjde především o dokončení cyklotrasy Volary - Soumarský most, která je součástí budované páteřní cyklotrasy od česko-německých hranic do vnitrozemí, a dále o dokončení 3. etapy revitalizace Sídliště Míru. Z oprav bude nejdůležitější oprava parkoviště za domem čp. 23, komunikace pod kostelem, oprava čistírny odpadních vod, rekonstrukce lesní svážnice a dalších dílčích komunikací a parkovišť v majetku města.

    Zastupitelstvo schválilo zahájení příprav ke zřízení Kulturně informačního centra města, jako příspěvkové organizace města. "Ta by měla začít fungovat od letošního dubna. Máme ve vedení města za to, že tato servisní organizace bude mít zásadní příznivý vliv na organizaci kulturního života ve městě," uvedl starosta Vít Pavlík. Další praktické kroky v této věci lze očekávat už na příštím jednání městského zastupitelstva ve Volarech v pondělí 28. ledna.  

   Zastupitelé zároveň schválili zmocnění pro vedení města k zahájení příprav k převzetí objektu sportoviště a fotbalového hřiště TJ Tatran Volary.

   Připomeňme ještě, že na návrh společnosti Čevak, provozovatele vodohospodářského majetku města Volar, bylo na minulém zastupitelstvu na základě předložené kalkulace po diskusi schváleno zvýšení ceny vodného o 1,17 Kč/m3 a stočného o 0,65 Kč/m3.

   Sluší se i zaznamenat, že první pracovní jednání členů volarského zastupitelstvo probíhalo v klidné a věcné atmosféře. Notebooky i tablety mají zastupitelé vlastní a pilně s nimi pracovali. Kromě diskuse zastupitelské, v níž bylo třeba některé záležitosti novým členům trochu vysvětlit, vyhlašuje starosta i diskusi občanskou, které tu byla vždy k věci.

 
 

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist