Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 

 

12. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI OD 3 DO 15 LET – NA TÉMA „ŽIVOT V DIVOČINĚ“
Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NATURVISION – týden přírody 2020, vyhlašuje 12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Každé dítě může zaslat maximálně dvě práce vytvořené volnou technikou.

Práce na tvrdším papíře musí být na zadní straně opatřeny těmito údaji:

Jméno a příjmení dítěte

Věk

Adresa trvalého bydliště

Škola - kterou dítě navštěvuje, popř. i třída

Kategorie:

Mateřské školy: 3 – 6 let

Základní školy: 7 – 10 let a 11 – 15 let

ZUŠ + Mimoškolní výtvarné kroužky: 6 – 10 let a 11 – 15 let

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

Nejlepší dětští tvůrci budou oceněni na Galavečeru NATURVISION -týden přírody 2020, dne 25. 9. 2020.

Porota vybere nejlepší práci a vítěz obdrží mimořádnou cenu na Galavečeru NATURVISON – týden přírody 2020 – Cenu Stanislavy Chumanové.

Autoři i jejich zákonní zástupci tím, že se této soutěže zúčastní, dávají současně souhlas s bezplatným zveřejněním těchto výtvarných děl pro další propagaci festivalu.

 

TOPlist

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena