Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  Počasí  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

www.foto-show.cz

Více...

 PRACHATICE: Na Národní dům se vrací sgrafitová výzdoba

 PRACHATICE - 22. června 2012 - 11:04 - Od začátku května je část uliční fasády Národního domu na Velkém náměstí zakryta lešením. Následně dosavadní hladkou fasádu pokryly kresby figurálních a ornamentálních motivů. Překvapením pro nezasvěceného pozorovatele bylo následné oklepání stávající omítky až na zdivo.

 Z redakční pošty: Antonín Jurčo, odbor SSRR MěÚ

Reklama u nás se vyplatí. Více...  

   Zmíněné úkony jsou součástí obnovy sgrafitové výzdoby a plastického členění části fasády Národního domu, kterým dnes rozumíme pod společným číslem popisným 9 komplex nárožního Knížecího domu (původní č.p. 9) a vlastního navazujícího Národního domu (původně č.p. 10).

   Dům č.p. 10 v září roku 1900 získala do vlastnictví Tělocvičná jednota Sokol, která v roce 1903 realizovala dle návrhu malíře Ladislava Nováka, spolupracovníka Mikoláše Alše, sgrafitovou výzdobu fasády a její plastické členění. Po vzoru pseudorenesanční Nové radnice z roku 1903, která tvoří protiváhu renesanční Staré radnice z roku 1571, jíž byla inspirována, byla také fasáda Národního domu pojata novorenesančně, a to jako protiváha renesančního průčelí Sitrova domu (též domu Žďárských, tedy Prachatického muzea).

   Průčelí bylo bohatě plasticky členěno v přízemí omítkovými pásy „bosáže“, štukovou profilovanou římsou nad přízemím a v úrovni parapetů oken prvního patra, štukovými profilovanými šambránami okolo oken a nadokenními římsami. Plochu fasády v úrovni prvního a druhého patra doplnila částečně kolorovaná sgrafita s figurálním motivem alegorie Nadšení a Síly, zobrazením orla, ornamentálními motivy a nápisem NÁRODNÍ DŮM.

   Po okupaci Sudet byla sgrafita otlučena a pravděpodobně v 60. letech minulého století byly rovněž odstraněny štukové prvky a provedeny další úpravy, jako změna rozvržení oken a zaklenutí výkladců v přízemí. Zdobná fasáda byla přetvořena na nezajímavé průčelí, které se dochovalo dosud, naštěstí alespoň s atikou.

   Město Prachatice věnuje obnově a zachování památkových hodnot velkou péči. Nynější obnova sgrafitové a štukatérské výzdoby Národního domu přispěje k vyššímu estetickému působení celé severní části Velkého náměstí. Navrácení pseudorenesanční fasády vyváží v této části náměstí dosud osamocenou zdobnou renesanční fasádu Sitrova domu – Prachatického muzea provedenou okolo roku 1604. Náročná realizace tedy nesleduje zlepšení jen vzhledu vlastního domu, ale zejména působení zmíněného vyššího estetického celku.

   V úvodu textu zmíněný rozkres sgrafitové výzdoby na stávající omítku byl následně přenesen na fólie. Z nich vznikly šablony, podle kterých budou motivy sgrafita proškrabovány do omítky. V zájmu zajištění dlouhodobé životnosti díla byla dosavadní omítka nejistého stavu a kvality štukatérem Ludvíkem Reindlem odstraněna až na zdivo, provedeno bylo srovnání značně nerovného podkladu a hrubá jádrová omítka s plastickými prvky. Na ni aktuálně restaurátoři Jiří Mašek a Tomáš Skořepa započnou nanášet vlastní omítkové vrstvy sgrafita – tmavší spodní intonako a světlou vrchní omítku, do které budou proškrabovány motivy.

   Ukončení prací předpokládáme do konce srpna.

 
 

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2012, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist

Více...

Více...