Hlavní strana
 

Zprávy - Kriminalita - Publicistika - Kultura - Fotoreportáže - Inzerce - Názory - Počasí - FACEBOOK - Sportovní odkazy

 
Více...

www.foto-show.cz

Více...

Více...

 

www.prachatickonews.cz - Zprávy

 Lípa a devět stromů přežije, dub pyramidální sotva 

 PRACHATICE - 13. dubna 2011 - 9:07 - Starou lípu a dalších devět z původních 24 stromů určených ke kácení na staveništi Resort Lázně sv. Markéty investor nepokácí. Ale záchrana dubu pyramidálního by si vyžádala nejméně rok zpoždění stavby. Toto zpoždění by vážně ohrozilo výstavbu a mohlo by znamenat i její znemožnění. To jsou slova manažera projektu Resort sv. Markéty Prachatice Jana Hesouna. Zazněla v pondělí 11. dubna na závěr veřejného projednávání petice manželů Mühlsteinových z Prachatic - Lázní za záchranu vzácné zeleně, ohrožené výstavbou. 

 Text a foto: Zdeněk Přibyl 

Akce slev. Co jsme připravili?   Reklama u nás se vyplatí. Více...

   Jednání v Radničním sále Staré radnice řídila vedoucí odboru životního prostředí prachatické radnice Marie Peřinková. Místostarosta Prachatic Robert Zeman v úvodu připomněl usnesení rady města z letošního 10. dubna, ve kterém chce zachovat stromy, ale pokud by bylo nutné je pokácet, tak teprve až před skutečnou výstavbou. Zároveň uvedl, že Město Prachatice má v akciové společnosti Resort sv. Markéty, která je investorem hotelu, pouze patnáctiprocentní podíl, takže jeho rozhodovací síla není velká. "Rozhodnutí o stromech je v rukou státní správy, která bude rozhodovat podle zákona na ochranu přírody a krajiny," uvedl Robert Zeman. 

   Následovala obrazová prezentace manželů Jany a Jiřího Mühlsteinových, autorů Petice za záchranu stromů na Lázních. "Naší snahou je zakomponovat stávající zeleň jako významný architektonický prvek do připravované stavby, zachránit tu vzácné stromy s obvodem kmenu nad tři metry a zvelebit tento zatím stále upadající kout našeho města," řekla mimo jiné spoluautorka petice adresované vedení města, radě, zastupitelům a občanům města Prachatic Jana Mühlsteinová. 

Místostarosta Robert Zeman. 

   Podle jejích slov petici k 11. dubnu podepsalo 310 či 315 občanů. Petici její autoři formulovali 10. března 2011 původně jako výzvu. "My každé podání posuzujeme ne podle nadpisu, ale podle obsahu, a svým obsahem to byla pro nás petice od samého počátku," řekla k tomu vedoucí odboru životního prostředí Marie Peřinková. 

   Se stanoviskem týmu architektů ze společnosti m4 architekti k základním záměrům a znakům chystané výstavby, ke kácení dřevin a konceptu nové výsadby dřevin v lokalitě sv. Markéty v Prachaticích poté seznámil hlavní architekt projektu Milan Jírovec. Podle původního záměru architektů mělo ustoupit výstavbě 24 vzrostlých stromů. "Projekt regenerace či dostavby Lázní sv. Markéty probíhá už více než deset let a náš ateliér na tomto úkolu spolupracuje jeden a čtvrt roku. Řídíme se požadavkem reálnosti - v projektování, financování, budování a v neposlední řadě i budoucím provozování objektu. Po důkladném zamyšlení jsme dospěli k závěru, že deset stromů můžeme z kácení vyjmout. Tak by zůstala stát i zmiňovaná stará lípa," uvedl Milan Jírovec. 

   Jinak je tomu se solitérním dubem pyramidálním. Podle Milana Jírovce tu byl kdysi vysazen jako krajinný prvek, snad u malého jezírka, jak to často bývá, a ztratil už své poslání i význam. "Návrh stavby se s tímto významným jedincem - dubem pyramidálním - dostal do konfliktu. Stavba sice přímo nezasahuje jeho kmen, ale přibližuje se k němu do vzdálenosti jeden a půl metru od nejbližší fasády. Strom, pod kterým navíc byla vedena kanalizace, má kořenový systém o průměru deset metrů," říká se ve stanovisku architektů. Vyplývá z něj, že dub prostě překáží, nemá šanci, a hlavně je v rozporu s novou koncepcí stavby. 

Jana Mühlsteinová s manželem. 

    O té se pak hodně diskutovalo i v řadách přítomných občanů. Padaly různé otázky, ne všechny se dočkaly odpovědi. Proč má být stavba situována v terénu vertikálně (což nejvíce dub ohrožuje) a ne - jak je zvykem na Šumavě a jak to také v minulosti uznávali Češi i Němci - horizontálně? Z tohoto řešení vyplývá i nutnost výrazných terénních úprav, které zvyšují cenu stavby, i odměnu architektů - byl další názor. Jakými druhy nových stromů chcete areál osázet? To je v řešení, zněla odpověď. 

   Ozval se i hlas pro pokácení dubu, který už ztratil svou funkci a na němž už nyní "pohled člověka se zalíbením nespočine". Místostarosta Robert Zeman zmínil rovněž možnost dub přesadit. V odpověď zaznělo, že je s tím v republice zkušenost, vloni byl přesazen podobně mohutný kaštan. Přesazení přišlo na deset milionů korun a jasno o tom, zda se to povedlo, může prý být až po pěti letech... 

   Výhrady byly i proti vzhledu objektu, který někomu připomínal na představené schematické počítačové studii spíše panelák s obrovským parkovištěm. A přitom je známo, že každá stavební změna na existujících domech na lázních je přísně úřady hlídána. Studie, kterou si fotografovali novináři a snímala kamera, byla manažerem projektu označena za "velmi, velmi hrubou" a tazatelům se dostalo ujištění, že skutečný vzhled bude jiný, fasáda bude ze dřeva a z kamene. Zazněly i návrhy určené radnici - příště se v podobném případě včas zabývat otázkami zeleně, jakou zachovat a jakou požadovat v náhradní výsadbě. 

   Lidé si pamatují a také to řekli, že už v minulosti se stalo, že "ve jménu dobrého záměru tu firma něco vykácela a pak odešla". Nechyběla ani otázka, co z budovaného zařízení budou mít občané Prachatic. Odpověď zněla, že tu budou vítáni a zařízení budou sloužit i jim. 

   Řeč přišla samozřejmě na to, zda se vůbec bude stavět. "Dávám v šanc své dvacetileté zkušenosti a zkušenosti svého špičkového týmu, že stavba bude. Za 380 milionů korun, začne se letos v létě a skončí na jaře nebo v létě 2013," uvedl k tomu manažer projektu Jan Hesoun, který vzhledem k dosavadním dostupným informacím mluvil v cenách bez DPH. 

   Připomeňme si, že dnes připravovaná výstavba na Lázních sv. Markéty je zmenšenou variantou původního rozsáhlého záměru, jehož cena postupně vystoupala na 800 milionů korun. Nový záměr počítá s vybudováním dvou částí - hotelu a wellness centra. Stavět se má pro německého provozovatele, firmu g1 z Norimberku, která provozuje v Německu a Rakousku 11 podobných zařízení. 

   Další informace o projektu a společnosti najdou zájemci na webových stránkách Resortu sv. Markéty Prachatice zde.

Máte informace stojící za zveřejnění? Nečekejte až zavoláme a ozvěte se nám sami.

Napište nám e-mail nebo volejte:

+420 724 576 434 a 

+420 607 640 368

 

 

Více...

Více...

Více...

 
Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2011, Všechna práva vyhrazena
Redakce - Reklama