Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Občanské sdružení Stanislavy Chumanové končí a moc děkuje

 VIMPERK - 6. března 2019 - 7:57 - Vážení a milí spoluobčané, tak jako začátkem každého roku, tak i v letošním roce vás seznamujeme s hospodařením Občanského sdružení Stanislavy Chumanové v roce 2018. Rozdíl je pouze v tom, že v letošním roce je to poslední vyúčtování, které vám předkládáme.

 Z redakční pošty: Za Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, z.s., Vimperk, Věra Vávrová

   Členové občanského sdružení dne 29. 10. 2018 rozhodli o ukončení činnosti Občanského sdružení Stanislavy Chumanové, z.s., ke dni 30. 12. 2018.

   V roce 2018 jsme hospodařili následovně :
Zůstatek z roku 2017: 31.834 Kč
Příjmy za rok 2018: 19.002 Kč
Výdaje za rok 2018: 49.780 Kč

   Akce, na které jsme přispěli a výdaje, které jsou spojené s činností sdružení:
711 Kč - Pronájem webových stránek
5.000 Kč - Příspěvek na letní tábor pro děti s patologickými jevy
7.165 Kč - Zakoupení závěsů pro ergodílnu v nemocnici Vimperk
36.741 Kč - Příspěvek spolku "Šumava na nohou“- zakoupení pomůcek pro občany s těžkým zdravotním a mentálním postižením
163 Kč - Poplatky ČSOB

   Občané, kteří darovali finanční prostředky:
Štěpán Smutný, Marta Schröderová, Pavel Schröder, Jarmila Schröderová, Václav Bohuslav a ostatní občané, kteří se zúčastnili akcí Občanského sdružení Stanislavy Chumanové a podpořili je. Všem velice děkujeme.

   Vlastní činností, pořádáním Charitativního bazaru, jsme získali 14.000 Kč. Za tuto akci patří poděkování pracovnicím městského úřadu a jejich kamarádkám. Střední škole a Základní škole Nerudova ulice za zapůjčení prostor, kde se charitativní bazar konal.

   Jak jsem již zmínila, Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, z.s., ke dni 30.12. 2018 ukončilo svoji činnost.

   Administrativní záležitosti se zrušením sdružení budou dokončeny v prvním čtvrtletí r. 2019.

   Hospodaření rok 2019:
Zůstatek z roku 2018: 1.057 Kč
Příjem za rok 2019: 1.000 Kč Paní Marta Schroderová
Výdaje za rok 2019: 711 Kč Pronájem webových stránek
900 Kč Doklad o zveřejnění výzvy věřitelům v obchodním věstníku.

   Zůstatek 446 Kč na účtu bude darován Městu Vimperk na pořádání Letního tábora pro děti s patologickými jevy.

   Všichni jsme se shodli, že dále bude na památku paní starostky Stanislavy Chumanové zachována a předávána skleněná "Cena Stanislavy Chumanové" vítězi dětské výtvarné soutěže NaturVision. Tato cena bude hrazena soukromým subjektem. Zachování ceny bylo projednáno s odborem kultury Městského úřadu Vimperk.

   Chceme poděkovat všem firmám, organizacím a občanům, bez jejichž finanční podpory a pomoci bychom nemohli nic realizovat a nikomu pomáhat. Naše poděkování patří také Městskému kulturnímu středisku Vimperk. Neobešli bychom se ani bez pomoci médií a informačních serverů, na nichž byly naše akce propagovány. Zde je nutné poděkovat a zmínit servery www.vimperk.eu, www.prachatickonews.cz, www.vimperk.cz, Prachatický deník, kabelovou televizi Epigon, Český rozhlas České Budějovice a Českou poštu. Nechtěli bychom s poděkováním zapomenout ani na místní podnikatele, kteří nám dávali věci do tombol a bezplatně nám poskytovali své prostory. Velký dík patří především občanům Vimperka, kteří nás podporovali a našich akcí se zúčastňovali. Nemůžeme všechny jmenovat, a tak velice děkujeme opravdu všem, kteří nás podporovali a pomáhali nám.

   Zvláštní poděkování patří společnosti OV Média s.r.o., která byla po celých 11 let naším generálním partnerem, přispívala nám značnou finanční částkou při pomoci našim spoluobčanům a na vytváření našich projektů.
Průřez, co vše se nám společně v jednotlivých letech povedlo udělat, vám předložíme v příštích Vimperských novinách a v médiích.

   Velice děkujeme!

 
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist