Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Kralova vila není kulturní památkou, rozhodlo ministerstvo

 PRACHATICE - 27. března 2018 - 14:56 - Ministerstvo kultury dne 23. ledna 2018 rozhodlo neprohlásit rodinný dům Johanna Nepomuka Krale č. p. 364 v ulici Nádražní v Prachaticích za kulturní památku. Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 13. února.

 Z redakční pošty: Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, Městský úřad Prachatice

    Připomínáme, že budova stojí v trase plánované přeložky silnice II/141 v úseku Těšovice - Prachatice, pro kterou již bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby.

   Ministerstvo kultury rozhodnutím ze dne 29. srpna 2016 dům prohlásilo za kulturní památku, čímž znemožnilo umístění přeložky silnice dle územního rozhodnutí. Proti výroku město Prachatice podalo rozklad, na jehož základě ministr kultury prohlášení za kulturní památku v únoru 2017 zrušil a věc vrátil Ministerstvu kultury k novému projednání.

   V novém projednání věci město Prachatice v dohodě s Jihočeským krajem, investorem stavby přeložky silnice, a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, nadále hájilo veřejný zájem na realizaci zmíněné přeložky silnice.

   Ministerstvo kultury došlo v novém projednání věci k závěru, že byla prokázána nezbytnost stavby přeložky silnice II/141 v úseku Těšovice – Prachatice pro ochranu zdraví a života obyvatel města Prachatice. Zachování kulturního dědictví nemůže být v tomto konkrétním případě nadřazeno veřejnému zájmu na ochraně lidského zdraví a života.

   Poznamenáváme, že dle stanoviska Jihočeského kraje ze září 2017, vyjádřeného v řízení o prohlášení za kulturní památku, se stavba přeložky silnice II/141 v úseku Těšovice - Prachatice nachází na 4. prioritním místě ve skupině investičních opatření na silnicích II. třídy se střední prioritou s předpokladem posunu do skupiny investičních opatření na silnicích II. třídy s vysokou prioritou a možností realizace do 7 let. Neprohlášením domu za kulturní památku tak byla odstraněna překážka pro přípravu a budoucí realizaci této stavby.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist