Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Senioři z městské organizace v Prachaticích hodnotili činnost

 PRACHATICE - 28. února 2018 - 23:12 - V Radničním sále Staré radnice v Prachaticích proběhla výroční členská schůze organizace Senioři ČR, z. s., Městská organizace Prachatice. Volil se výbor a komise. Hodnotil se uplynulý rok a byl poskytnut výhled činnost pro rok 2018. Jednání se zúčastnil starosta, radní a představitelé NNO, a v neposlední řadě plný sál seniorů, tvořících členskou základnu.

 Z redakční pošty: Hanka RH+ Rabenhauptová

   Organizace Senioři ČR, z. s., Městská organizace Prachatice navazuje na činnost a historii Svazu důchodců ČR, Městské organizace Prachatice (která vznikla 26. 4. 1995, jak podotkl přítomný čestný předseda Jiří Dolejš ve svém vystoupení). Ke změně názvu došlo usnesením na X. sjezdu seniorů a od 1. 1. 2018 platí nový název, zaměření zůstává však stejné.

   Úvod jednání patřil vzpomínce na zesnulé členy. Následoval virtuální kulturní program a také občerstvení. Pak se již na celou půlhodinu ujala slova předsedkyně organizace, která měla perfektně zpracovanou a připravenou zprávu o činnosti.

   Organizace má 393 členů, má své úsekové dobrovolníky, kteří roznáší Zpravodaj (velmi čtený s informacemi o činnosti), příspěvek na rok 2018 (pro nové zájemce) je stále 50,- Kč na rok. Jak ve výroční zprávě uvedla předsedkyně organizace Zdena Hrůzová, bylo to několik desítek akcí za rok. Zhodnotila je a promítáním fotografií z akcí ji doplňoval Karel Hrůza, „asistent“, jak mu všichni říkají.

   K nejzajímavějším patří například Prachatická buchta, Senioři mají talent, Výstava kalendářů, Country bál, Seniorský bál, výstava vánočních stolů, organizace férové snídaně, velikonoční a vánoční výstava, poznávací zájezdy po Čechách, nejen jednodenní, ale i týdenní a také do zahraničí, smyslová aktivizace Kufr plný vzpomínek, Den tance, výlet vlakem s vnoučaty na Soumarský most, Sportovní letní olympiáda, filmová pokoukána a další. Zdena Hrůzová ocenila dále činnost Radostného přátelství – pěveckého souboru, Senior tanečního country klubu, Klub Pod Hradbami, Klub SenSen, ale i Klub přátel městské knihovny, Karetní klub a další.

   Následovala zpráva hospodářky a revizní komise. Organizace hospodaří se slušnými finančními prostředky. Umí získávat nejen granty a dotace (nejvíce finančních prostředků získala organizace od města a Jihočeského kraje), ale i oslovovat sponzory zajímavými projekty (nejštědřejším sponzorem roku se stala radní Radka Paulová), a získávat sponzorské dary.

   Všichni hosté ocenili práci nejen manželů Hrůzových, ale celé organizace. Starosta města Martin Malý vyzdvihl šíři a záběr práce seniorů a kladné hodnocení v celostátním měřítku, radní Hana Mrázová má radost z rozvoje Klubu přátel knihovny, ale i ze stále navyšujícího se počtu čtenářů (jen od loňského roku se zvýšil o 200 a nejsilnějšími čtenáři jsou právě senioři).

   Radní Radka Paulová je ráda u konkrétních věcí, do kterých se sama zapojuje a účastní se jich. Nabízí také odbornou právní pomoc, přednášky, které seniory zajímají. Hosté z NNO Klubu vojenských důchodců s Emilem Steinmayerem (který sdělil, že jejich organizace je o týden starší než organizace důchodců) si přeje spolupráci a František Papež ze Svazu diabetiků pak oznámil, že členové rádi využívají nabízených aktivit, které organizace pro všechny seniory ve městě nabízí.

   Jiří Dolejš přednesl heslo Důchodci, důchodcům, aby nebyl nikdo sám, a když srovnával rok 1995 s 18 členy, rok 2002 s 320 členy a dnes 400 členy, pak je vidí jasnou sílu organizace ve městě, kde jsou ale i další (ať již Seniorská občanská společnost, Klub vojenských důchodců, baráčníci a pod.). Miroslav Bojanovský, předseda Rady seniorů města Prachatic,  poděkoval, stejně tak jako Helena Koželuhová, aktivní členka Klubu Pod Hradbami, především Zdeně Hrůzové, za její vitalitu a nápady.

   Hodně sil do nového období 2018 – 2022, Senioři ČR, Městská organizace Prachatice!

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist