Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Seminář v Německu: Péče o seniory a dlouhodobě nemocné  

 GRAINET/PRACHATICE - 11. února 2018 - 11:17 - Město Prachatice prezentovalo svou podporu seniorům a péči o ně na Mezinárodním setkání firem v německém Grainetu, organizovaném ve středu 7. února na téma Péče o seniory a dlouhodobě nemocné.

 Z redakční pošty: Hanka RH+ Rabenhauptová

   Setkání pořádala Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity (ZSF JU). Seminář se setkal s velkým zájmem, zúčastnili se ho zejména ředitelé domovů důchodců, center pro zdravotně postižené, zástupci úřadů a další zainteresovaní pracovníci.

   Za město Prachatice - Městský úřad Prachatice - byly prostřednictvím prezentace Hanky Rabenhauptové předány cenné zkušenosti ve spolupráci se sociálními institucemi na téma Podpora a péče o seniory z pohledu Města Prachatic.

   Závěr prachatického vystoupení patřil Senior country tanečnímu klubu SenSen. Šlo o ukázku aktivizace seniorů, kterým je v průměru 71 let, celý soubor čítá 12 osob, v Německu vystoupil s polovinou z nich, a to pod heslem Pobavit a přežít.

   V rámci semináře byla uspořádána výstava fotografií Karla Rabenhaupta nazvaná Smyslová aktivizace seniorů. Snímky autor vyfotografoval v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích.    Zahájení semináře se ujala RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Představila činnost kanceláře jako profesionální podporu pro spolupráci akademické a komerční sféry, přenos poznatků do praxe z různých oborů.

   Následovalo vystoupení předsedy Technologické agentury České republiky Ing. Petra Očka, PH.D. Ten představil Technologickou agenturu ČR a k tématu například sdělil, že v květnu se bude vyhlašovat výzva k sociální problematice na výzkum a technologie se zaměřením na společenská vědní témata a humanitární oblast. Jihočeská univerzita již uspěla v grantu výzkumu třístupňového bydlení, ze kterého vzejde například metodika.

   Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vystoupila se svým know-how. Zaměřila se na výčet sociálních služeb, mezigenerační vztahy, financování, dobrovolnictví a nové trendy činnosti.

   Poté dostalo příležitost Město Prachatice prezentovat podporu a péči o seniory z pohledu města Prachatic. Tuto příležitost jsme dostali díky zastupitelce města Prachatic a ředitelce Kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě Růženě Štemberkové, která má projekt na starosti.   Mezinárodní seminář by uspořádán v návaznosti na již uskutečněný a velmi úspěšný seminář, který se konal v listopadu minulého roku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta opět představila svou činnost v oblasti výzkumu a vývoje a nabídku možné spolupráce, tentokráte cílenou na německý firemní a státní sektor.   PhDr. Lenka Motlová z Ústavu sociálních a speciálně pedagogických věd ZSF JU hovořila o dobrovolnících jako součásti komplexní péče o seniory v nemocnicích.

    Prevenci civilizačních chorob u stárnoucí populace se věnovala Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., ředitelka Aplikovaných sociálních věd a koordinátorka Centra prevence civilizačních chorob. Představila centrum a aktivity v něm. V Centru prevence civilizačních chorob si mohou příchozí zkontrolovat svůj zdravotní stav. Lidé si tak mohou ve středisku například změřit tlak, cholesterol nebo získat informace o zdravé výživě. Centrum provozuje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity.  Systém sociální péče o seniory v ČR představila Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.   Seminář se uskutečnil v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska, podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.   Hlavním přínosem bylo získání nových poznatků, kontaktů, zapojení se do diskuze o sociálně zdravotní problematice a nových projektech, dále pak zhmotnění konkrétní podoby spolupráce partnerských měst Prachatice a Grainet. A v neposlední řadě přinesl seminář možnost výstupů nejen s přednáškou, ale i výstavou a vystoupením tanečníků.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist