Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Děti z MŠ Bohumilice mluví německy a používají chytrá média

 BOHUMILICE V ČECHÁCH - 5. listopadu 2017 - 11:39 - V malé vesničce Bohumilice na úpatí Šumavy mezi městy Čkyně a Vimperk se nachází mateřská školka, která se již řadu let přátelí s německou mateřskou školkou St. Josef v bavorském Freyungu.

 Z redakční pošty: EUROREGION Bavorský les, Freyung

   Vedoucí obou školek, paní Dana Šmídová z Bohumilic a Barbara Späth z MŠ ve Freyungu, se seznámily v roce 2010 na akci pořádané Tandemem, organizací koordinující česko-německá setkávání dětí a mládeže. A hned při tomto prvním setkání si velmi dobře rozuměly.

   Po prvních nesmělých písemných kontaktech a prvních osobních setkáních se spolupráce obou zařízení rozjela tak dobře, že se obě školky několikrát do roka navštěvují a udržují blízké přátelské vztahy. Celá řada setkání v Čechách nebo Německu, společných výletů za různými cíly v obou zemích a v neposlední řadě také různé aktivity, které dětem z obou školek přiblížují jazyk, zvyky a kulturu sousední země, jsou již téměř na každodenním programu obou školek.

   Jednou z aktuálních aktivit ve školce Bohumilice je současný projekt Tandemu s názvem „Sousední světy – Nachbarwelten“. Projekt financovaný z fondů Evropské unie je určený pro předškolní zařízení, ale také školy (1. a 2. třídy), školní družiny a jiné organizace pracující s dětmi od 3 do 8 let a sídlící podél česko-německé hranice, které mají zájem formou nízkoprahových jazykových a mediálních projektů zprostředkovat dětem, jejich rodičům a pedagogům konkrétní zkušenost s kulturou a jazykem sousední země, odstranit tak jazykové bariéry a podpořit pedagogy v realizaci společných přeshraničních projektů.

   A jak tento projekt ve skutečnosti v Bohumilicích vlastně funguje? Projekt se rozjel již na jaře 2017 a umožňuje v rámci nabídky „Ukážu ti svůj svět“ dětem až osm setkání s tzv. „medinautem“, který dětem hravým a atraktivním způsobem přibližuje jazyk, zvyky a kulturu sousední země. Jako „medinaut“, tj. od organizace Tandem vyškolený jazykový animátor, dojíždí do Bohumilic z Německa paní Vendula Maihorn, která bohumilickým dětem i pedagogickým pracovníkům nabízí pestré možnosti při poznávání sousední země a jejího jazyka prostřednictvím jazykových a mediálních aktivit.   Hned při prvním setkání s medinautem se bohumilické děti, které zpravidla již mají zkušenosti se sousední řečí díky setkávání se s freyungskými dětmi, ale také díky dobrovolné nabídce výuku němčiny ve školce, dozvídají, že němčina není až tak těžká. Medinaut Vendula Maihorn totiž přinesla „Koffer“ (kufr) a „Gute Kameraden“ (dobré kamarády), tedy předměty a věci, které se v češtině řeknou podobně jako v němčině. Opička Julie pomáhá medinautovi, když vyndává z kufru Banane (banán), Gurke (okurku), Pantoffeln (pantofle), Marmelade (marmeládu), Baterie (baterie), Zitrone (citrón), Kiwi (kiwi), Melone (meloun), Paprika (papriku) a další „dobré kamarády“.

   Děti poznávají, že i v sousední zemi existuje řada výrazů, kterým mohou snadno porozumět a mohou je také hned napoprvé správně vyslovit a snadno si je zapamatovat. Děti pilně opakují slovíčka po opičce Julii a pomáhají poté také všechny věci opět vrátit do kufru (a přitom si je opět zopakovat), protože po této výuce je opička Julie již unavená a chystá se zpět s medinautem Vendulou zpátky do Německa. Za odměnu a svou píly dostávají děti od opičky Julie ještě Schokolade (čokoládu) nebo Bonbons (bonbóny) a těší se již na další setkávání s opičkou.   Podobně fungují i další setkání, přičemž každé z nich je tématicky odlišné a také metody zprostředkování jazyka se liší. Protože cílem projektu je – kromě zprostředkování jazyka, zvyků a kultury sousední země, přiblížit dětem také využívání různých médií, přináší medinaut Vendula Maihorn během dalších setkávání s dětmi do školky různá „média“ (tj. média v širokém slova smyslu), která si děti mohou samy „osahat“ a pokusit se je použít. Vedle novin, časopisů, digitálního fotoaparátu a CD-přehrávače jsou to především „chytrý telefon“ a „tablet“, které Vendula Maihorn i děti při práci s jazykem aktivně využívají. Oba přístroje, jak děti samy při prvním setkání s nimi potvrzují, dokážou různé věci – podávat informace o počasí, hrát muziku, hry a pohádky, odesílat emailové zprávy a mnohé další.

   Děti toho vědí o těchto nových moderních přístrojích opravdu hodně a mají zpravidla obrovský zájem, naučit se s těmito nástroji lépe pracovat, a proto je i v rámci projektu důležité, aby se děti o těchto médiích a jejich rozumném využívání dozvěděly ještě více. Nejdříve trochu nesměle, krátce potom ale již velice sebejistě děti využívají tablet, když se fotí a poté se samy německy představují (ich bin Lucka, ich bin Ondrášek) a vše je nahráváno pomocí videoprogramů v tabletu. Každé z dětí se může podívat na svou fotografii a má možnost si ji v rámci aplikace ChatterKid samo různě přikrášlit (holky si zdobí vlasy korunkami princezen a přidávají si do obrázku motýlky a kluci si zase rádi „nasazují“ na hlavu kovbojské a pirátské klobouky nebo si pomocí tabletu nechávají např. narůst vousy).

   Podobným pro děti atraktivním způsobem Vendula Maihorn zprostředkovává další témata a německá slovíčka. K tématu „barvy“ např. existuje aplikace učící a zkoušící děti deset nejdůležitějších barev v německém jazyce, a každé z dětí se pilně hlásí a chce si „kliknout“, když tablet hlásí, „Jaká barva je blau?“ nebo „Jaká barva je rot?“. Při jiném podobném setkání se děti učí německé názvy pro lesní zvířátka a po spuštění aplikace „Tierstimmen“ (zvuky zvířat) musí zase uhodnout, které zvířátko se z mikrofonu tabletu právě ozvalo.   Hravým a atraktivním způsobem probíhá takto všech osm dopoledních setkáních bohumilických dětí a pedagogů s medinautem, přičemž jednou z hlavních událostí a možností projektu je také výlet do sousední země, který je stejně jako celý projekt pro českou školku a její děti bezplatný. A kam bohumilické děti vyrazily? Samozřejmě za státní hranice do Německa, na výlet do nedalekého Národního parku Bavorský les, při kterém se prošly po stezce nad korunami stromů a navštívily muzeum přírody Hannse Eisenmanna v blízkosti Neuschönau.   Díky změně politického režimu v minulosti a zapojení České republiky do Evropského společenství lidé u nás nabyli tak dlouho vytoužené svobody a postupem času snad i většího blahobytu a s ním spojenou (snad) i větší spokojeností se svým životem. Naše děti vyrůstají v úplně jiném prostředí, než tomu byla zvyklá střední nebo vůbec starší generace dnešních Čechů. Výlety do cizí země a navazování kontaktů s německými dětmi, výuka cizích jazyků a rozumné využívaní nových médií patří k současnému modernímu způsobu života stejně jako samozřejmý přejezd hranic, které už nikdo nestřeží a neobtěžuje lidi přísnými osobními kontrolami. Buďme rádi a vděční za tyto možnosti, které dříve byly pro lidi nemyslitelné.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist