Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Žehnání obnovené kaple sv. Jana N. Neumanna v jeho rodném domě

 PRACHATICE - 17. června 2017 - 12:12 - Českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil požehnal v sobotu 10. června nově obnovenou kapli sv. Jana Nepomuka Neumanna v jeho rodném domě v Prachaticích. Kaple se nachází v prvním patře v rodné světnici sv. Jana N. Neumanna. Prohlédnout si ji můžete právě dnes, v sobotu 17. června, v rámci 40. výročí svatořečení sv. Jana N. Neumanna od 11:30 fdo 16:00 hodin.

 Z redakční pošty: Alena Bártová, sestra představená Boromejek, Prachaticeů, foto: Zdeněk Přibyl, PRACHATICKOnews.cz

   Sv. Jan se narodil v Prachaticích 28. 3. 1811. Po studiích bohosloví odešel do Ameriky, kde působil jako misionář a philadelphský biskup. Je považován za zakladatele amerického školství. Umírá 5. 1. 1860. Rodný dům zdědila jeho sestra Johanka, která se stala členkou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Rodný dům přeměnila na klášter a v místnosti, kde se sv. Jan narodil, byla zřízena kaple. V r. 1975 byly sestry nuceny Prachatice opustit. Do rodného domu sv. Jana N. Neumanna se vracejí v r. 1992 a obnovují také kapli.

   Při celkové rekonstrukci kláštera v letech 2014 – 2016 byl obnoven i prostor kaple. Nový interiér navrhl Ing. arch. Jan Dvořák, Atelier Dvořák architekti. Vybavení zhotovila firma Etoile, s. r. o.

   Žehnání se zúčastnili kněží z prachatického vikariátu, zástupci farnosti, architekti, dobrodinci a mnoho dalších hostů, spolusestry z našich komunit a také boromejky  z Vídně. Bohoslužbu doprovodil svým nádherným zpěvem prachatický chrámový sbor vedený sestrou Janou Pavlou.

   V úvodu mše sv. požehnal pan biskup sedes a ambon. Při žehnání sedesu se modlil za to, aby ti, kdo budou z tohoto místa předsedat bohoslužbě, byli horliví ve službě. Při žehnání ambonu prosil za to, ať pozorně nasloucháme hlasu Božího Syna a jeho slovo poctivě svým životem naplňujeme.

   V homilii biskup připomněl důležitá data ze života sv. Jana N. Neumanna. Připomněl, že v Americe vystavěl téměř 80 kostelů a 100 církevních škol. Pan biskup připomněl, že sv. Janu velmi záleželo na tom, aby tamní děti byly vzdělávány v křesťanském duchu. Svatý Jan Nepomucký Neumann velmi dobře věděl, že technický pokrok, průmyslová revoluce – bez Boha – nemůžou přinést lidem skutečné štěstí. Proto ten důraz světce na kostel a katolickou školu. Tato myšlenka je stále aktuální a platí i dnes a u nás, v naší vlasti.“

   Vzpomněl také na slova biskupa Hloucha, který zemřel právě před 45 lety (10. 6. 1972): „Dejte dětem dobrý příklad ve všem! Když děti mluví o něčem krásném a řeknou ‚tak to dělali naši rodiče‘ v tom budete nesmrtelní. Vy doma, rodina, vy jste nenahraditelnými učiteli života.“

   Po přímluvách pak následovalo žehnání oltáře a svatostánku. V modlitbě pan biskup prosil, aby byl oltář naším středem a ohniskem naší chvály a díků, aby byl svatým oltářem, na kterém budeme přinášet Kristovu oběť a aby se stal pramenem, z něhož nám bez přestání bude prýštit voda spásy.

   Také při žehnání nového svatostánku v němž bude Boží Syn přebývat mezi námi, prosil, aby ve všech, kdo se mu budou klanět, rostla radost a pokoj. Jsme vděčné, že se kaple mohla nově obnovit právě v roce, kdy si připomínáme 40. výročí světcova svatořečení.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist