Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 PR: "Živé a šťastné Šumavsko" se i pro vás už stává realitou

 ŠUMAVSKO - 6. května 2017 - 7:55 - Už je tomu rok, co jsme odevzdali Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a teď můžeme s radostí oznámit, že byla schválena! Ocitli jsme se mezi prvními Místními akčními skupinami v Jihočeském kraji, kterým dalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky zelenou k účasti na nových výzvách. Šumavsko a jeho obyvatelé se tak v příštích několika letech mohou těšit na celkem 130 milionů korun. 

 www.massumavsko.cz

   Dlouho jsme shromažďovali podněty napříč komunitami, aby se ve Strategii odrazily skutečné potřeby a možnosti našeho regionu. Na dotace od státu a Evropské unie se tak můžou těšit podnikatelé, neziskové organizace i obce a školy. 

   Na základě Strategie se v příštím období zaměříme hlavně na podporu drobného podnikání a lokálního zemědělství, zatraktivnění turistických tras a cyklostezek, modernizaci škol nebo třeba organizování příměstských táborů pro děti. Velkým tématem je také rozvoj sociálních podniků, které zaměstnávají osoby ohrožené sociálním vyloučením a přispívají tak k jejich začleňování do společnosti a spokojenějšímu životu. 

   V příštím období bude vyhlášena celá řada výzev, ze kterých chceme vytěžit to nejlepší. Pokud chcete podporu také pro svoji organizaci, teď je ten nejlepší čas nás oslovit. Rádi s vámi projednáme všechny možnosti. Věříme, že i díky vám peníze půjdou přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba.

   Projekty v rámci strategie „Živé a šťastné Šumavsko” jsou financovány těmito operačními programy Evropského sociálního fondu:

  • Operační program Zaměstnanost
  • Program rozvoje venkova
  • Integrovaný regionální operační program

   A na co se naše MAS Šumavsko především chce zaměřit? Zde jsou alespoň základní informace, kam budeme ve spolupráci s vámi směřovat své úsilí.

   Obce - cyklostezky, cyklotrasy, opatření k posílení rekreační funkce lesa (stezky pro turisty, herní a naučné prvky, odpočinková stanoviště, bezpečnost návštěvníků lesa), prostory pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání, příměstské tábory.

   Základní školy - vybavení učeben (cizí jazyky, ICT, přírodovědné a technické obory), venkovní učebny, bezbariérovost.

   Podnikatelé - stavby, stroje, technologie, agroturistika, venkovská turistika, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

   Zemědělci - stavby, stroje a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

   Poskytovatelé sociálních služeb, NNO - komunitní centra, podpora sociálních služeb - investice i provoz, sociální podnikání, příměstské tábory.

   Od 2. 5. 2017 je vyhlášena výzva, díky níž získají podporu podnikatelé, zemědělci a podnikatelé v oblasti cestovního ruchu i potravinářství. Celková alokace této výzvy je bezmála 18 milionů korun. Žádosti o dotaci bude možné na MAS doručit v termínu od 31.5. do 14. 6. 2017.

   Ve druhé polovině roku 2017 pak budou následovat výzvy na podporu komunitních center, rozvoje vzdělávání, rozvoj a budování cyklostezek a cyklotras i na podporu sociálních služeb.

   To pokud jde o základní informace. Více si můžete přečíst na našich webových stránkách www.massumavsko.cz v sekci Výzvy. Ale klidně nás kontaktujte přímo, pište, volejte a ptejte se. A informace, které se dozvíte klidně rozšiřujte dál ve svém okruhu.  

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist